Standardverkene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere)
Her finner du komplette og søkbare utgaver av Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle, samt link til Bibelselskapets nettversjon av Bibelen. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige regner disse bøkene som likestilt hellig skrift.

Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus. Den inneholder opptegnelsene til oldtidsprofeter og bekrefter Bibelens budskap. 

Lære og pakter er en samling åpenbaringer gitt til profeten Joseph Smith med noen tilføyelser av hans etterfølgere i kirkens presidentskap. 

Den kostelige perle er et utvalg av åpenbaringene, oversettelsene og beretningene til profeten Joseph Smith.

Bibelen er en samling av 66 ulike skrifter av profeter og apostler i den gamle verden frem til rundt år 90 etter Kristus.
 


Klikk et boknavn for å lese: 


Programvare og design © ABC-nett / F.H. Røed 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle, norske 2002-oversettelser, © Jesu Kristi Kirke av SDH