Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Fra profeten
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Hva er din motivasjon for å bli rik?

Er det en synd å være rik?

Fordømmer Mormons bok rikdom? Kan det noen gang være godt i Guds øyne at èn person råder over store ressurser samtidig som en annen ikke har nok til livets opphold. Er penger i seg selv en negativ ting? (Jakobs bok, 2:12-21)

Mormons bok og Bibelen fordømmer ikke rikdom i seg selv. Det som står skrevet er at kjærlighet til penger er av det onde, fordi man da gjør penger til det viktigste i livet i stedet for Gud og sine medmennesker. Å søke etter rikdom blir da et mål i seg selv, istedenfor et redskap til å gjøre godt. Skriften (f.eks. Mosiah 4:16-26, Jakobs brev 5:1-6, 1. Timoteus 6:3-12, 17-19) lærer oss følgende om det å legge seg opp rikdom:

 • Det vi skulle prioritere først, skulle være å bygge opp Guds rike.

 • Penger er et byttemiddel, og i seg selv noe nøytralt. Den holdning vi har til både materielle og åndelige ting, gjør at vår rikdom ikke beholder sin nøytrale stilling.

 • Våre to mest grunnleggende forhold bestemmer vår holdning til åndelige og materielle ting. Disse forholdene er:

  a) Vårt forhold til Gud. Hvis vi vender vårt hjerte bort fra Gud, blir det som hører verden til, det vi prioriterer først. Det er derfor Paulus kaller begjær for "avgudsdyrkelse". (Se Efeserbrevet 5:5; Kolossenserbrevet 3:5).

  b) Vårt forhold til våre medmennesker. Når vi mister menneskenes broderskap av syne, leder vårt ønske om materiell rikdom oss til uærlighet, begjærlighet, forsømmelse av de fattige, osv.


 • Det Nephitiske folk i Mormons bok hadde utviklet et negativt forhold til Gud og sine medmennesker, noe som fikk Jakob ti å refse dem for deres oppførsel. (Se Jakobs bok 2:12-19 for å lese hva skriften sier om dette).


  Hvilket forhold er det mellom verdens rikdommer og evighetens rikdommer?
  "Hva søker I først? Hva er du opptatt av som den dominerende, den fremste tanke i ditt sinn? Hva dette er, vil i stor grad bestemme din fremtid. Til tross for at menneskenes samfunn er så sammensatt, kan vi inneslutte alle hensikter i to store, viktige formål. For det første, den materielle vinnings verden, og for det andre, lykkens verden som består av kjærlighet og kraft til å gjøre godt.

  Hvis det er din hensikt å få verdslig vinning, kan du oppnå det. I denne verden kan du vinne nesten hva som helst som du streber etter. Hvis du arbeider for å bli rik, kan du bli det, men før du gjør det til et mål i seg selv, ta en titt på de mennesker som har ofret alt for å oppnå denne hensikt, de som har ønsket rikdom for rikdommens egen skyld. Gull forderver ikke menneskene; fordervelsen ligger i motivet for å skaffe seg dette gullet." (David O. McKay: Treasures of Life, s. 174-175.)

  Profeten Jakob i Mormons bok konkluderer med klare ord hva rikdommens stolthet fører med seg:

  Nå har jeg talt til eder om stolthet, mine brødre, og de av eder som har såret eders neste og forfulgt ham fordi I var stolte i eders hjerter over det Gud har gitt eder, hva sier I om det? Tror I ikke at slike ting er avskylige for ham som skapte alt? Og et menneske er likså dyrebart i hans øyne som et annet. Alt kjød er av jord, og han har skapt alle i samme hensikt, for at de skulle holde hans bud og forherlige ham i evighet. (Jakobs bok, 2: 20-21)


  La oss sitere Mosiahs bok, 4: 17-18 og 26-27 til slutt:

  Kanskje vil I si: Mannen har selv påført seg sin elendighet, derfor vil jeg holde min hånd tilbake og ikke gi ham av min mat eller dele mitt gods med ham, så han ikke skal lide, for hans straff er rettferdig.

  Men jeg sier deg, O menneske, den som gjør dette har god grunn til å omvende seg, og hvis han ikke omvender seg fra det han har gjort, skal han omkomme for evig og ikke ha noen del i Guds rike.

  Og nå, ... med hensyn til å få forlatelse for eders synder fra dag til dag, så I kan vandre skyldfrie for Gud - skulle jeg ønske I ville gi av eders gods til de fattige, hver etter sin evne, slik som å fø de sultne, kle den nakne, besøke de syke og yte dem hjelp, både åndelig og timelig i forhold til deres trang.

  Og se til at alt dette gjøres i visdom og orden, for det forlanges ikke at en mann skal løpe hurtigere enn han har styrke til. Men likevel er det nødvendig å være flittig for å vinne belønningen. Derfor må alt skje i orden."


  --- --- ---
  I følge både Bibelen og Mormons bok er det godt å være rik dersom man bruker sin velstand til å velsigne andre. Faren ligger i at det er så altfor lett å bli fange i sin egen velstand i en slik grad at vi til slutt anser vår rikdom som en selvfølgelighet som bare tilhører oss selv, eller som noe vi har fortjent mer enn andre.

  Det passer i denne sammenheng å sitere en gammel norsk slager, der sangeren fortalte oss følgende "Du kan ingenting ta med deg dit du går". Vi burde søke det som varer evig fremfor døde gjenstander, som for eksempel familie, venner og kristuslignende kjærlighet.

  Ref: (26.10.01)

  Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!  En velsignet god påske til alle!
  Vi vil ønske deg en riktig god påske i det vi minnes vår Frelser Jesus Kristus i denne høytiden som markerer det store sonoffer han gjorde for menneskeheten.


  Jesus Kristus - julens store midtpunkt
  I desember feirer store deler av verden julehøytiden. Julen og det kristne budskap henger nøye sammen. De samme juleprinsipper er felles for de aller fleste kristne kirkesamfunn, også mormonere (medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige).


  Nei takk, jeg drikker ikke - og ikke røyker jeg heller, forresten!
  Medlemmer av Jesu Kristi Kirke tror at kroppen er en gave fra Gud. Denne gaven forsøker vi å ta vare på så godt vi kan.


  Frelsesplanen
  De fleste mennesker har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du en kort oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.


  Send et julekort fra Kristus.no!
  Nå kan du sende et julekort fra postkortsiden på www.kristus.no. Tjenesten er selvsagt helt gratis og en fin måte å minne venner og kjente om at du bryr deg om dem.


  Kirkens statistiske rapport for 2004
  Det første presidentskap utgav følgende rapport over Kirkens vekst og status pr. 31. desember 2004.


  Kirken oppfordrer til generøs støtte til ofrene i Asia
  Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ber sine 12 millioner medlemmer over hele verden om å være generøse i sin støtte til humanitær hjelp til katastrofeofrene i Sør-Asia.


  Nytt offisielt norsk kirke-nettsted
  Jesu Kristi Kirke i Norge vil snart få sitt første virkelige offisielle nettsted. Tidligere har det bare eksistert halv-offisielle løsninger. Lanseringen vil etter planen finne sted i midten av september 2003.


  Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke
  Fra tid til annen får vi spørsmålet "finnes det noen berømte mormonere?". Her finner du et lite utvalg av medlemmer som har markert seg gjennom musikk, film, forskning, oppfinnelser og politikk.


  Mormons bok på Internett - på NORSK!
  Vi har den glede av å fortelle at Mormons Bok nå kan leses på Internett - på norsk! Hele boken er fullt søkbar, slik at man lett kan finne frem til relaterte skriftsteder. Her kan du følge med på hvor langt arbeidet har kommet.


  Gleden ved å være kvinne
  "Guds døtre vet at det er kvinners omsorgsfulle natur som kan bringe evige velsignelser, og de lever slik at de fremelsker denne guddommelige egenskapen."


  Dåp for de døde
  Mange synes at 'dåp for de døde' høres rart ut fordi de ikke vet hva det innebærer. Her finner du en forklaring på hva stedfortredende dåp for avdøde slektninger dreier seg om, og hvorfor det er et viktig kristent prinsipp.

  Flere artikler

  Juleevangeliet, Lukas 2:1-20


  Gud har fremdeles profeter på jorden!
  'En bibel, en bibel! Vi har en bibel, og der kan ikke være noen annen bibel.' (2. Nephi 29:3). Hvorfor tror så mange at Gud ikke lenger taler til menneskene?


  En historie om fristelse, prøvelser og motgang
  "Nå forstår jeg at det Gud ser hos sine barn, er skjult for mennesker, som bare ser sine søsken fra utsiden."


  Sett inn vår nyhetsticker på ditt eget nettsted
  Nå kan du legge inn en nyhetsticker på ditt eget nettsted som alltid viser de siste artiklene fra SisteDagersHellige.no. Her finner du raskt ut hvordan du gjør det!


  Send et postkort fra Kristus.no!
  Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!


  Er vi bedre enn andre...?
  Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?


  Mormonkirken - hva er det egentlig?
  Kallenavnet "mormonkirken" brukes av mange, til tross for at kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.


  Jeg kjenner en mormoner...
  Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?


  Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
  Kirkens lære omfatter hele Guds plan for menneskeheten. Den er derfor umulig å legge frem "på 5 minutter". Her har vi likevel forsøkt å trekke frem noen viktige punkter i det gjengitte Jesu Kristi evangelium. Hva tror egentlig 'mormonere' på?


  Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?
  Tror 'mormonere' at de er mer hellige enn andre? Svaret er et selvfølgelig nei. Hva menes da egentlig med den siste delen av kirkens navn, "siste dagers hellige"?


  Søndagsmøter i Jesu Kristi Kirke
  Hvordan er gudstjenesten bygd opp og hva skjer egentlig på søndagsmøtene?


  Diverse artikler


  Få Mormons bok gratis
  Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!


  Vår himmelske Fader har en spesiell plan
  Jeg vet at din himmelske Fader har en spesiell plan for deg og din familie om å vende tilbake for å bo sammen med ham. La oss dra hjem.


  TIPS EN BEKJENT
  om denne artikkelen!

  Ditt navn:

  Din e-post:

  Mottakers navn:

  Mottakers e-post:

  Din kommentar:  Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
  med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
  Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007