Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Er vi bedre enn andre...?
Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?


I vår Himmelske Faders øyne er alle mennesker like verdifulle. Vi er alle hans sønner og døtre. Når et menneskes liv en gang skal vurderes, er det andre ting enn organisasjonstilhørighet som vil være avgjørende:

Jesus sa: "Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus" (Joh. 17:3).
Det er ikke nok bare å erkjenne Guds eksistens. Vår tros oppriktighet, våre hjerters ønsker, vår nestekjærlighet og vårt mot til å gjøre Guds vilje fremfor vår egen vil stå sentralt på den siste dag. En sann tro renser og frigjør, den forandrer hjertets ønsker og dermed også dine gjerninger.

Tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke at de har en fribillett til himmelriket? Nei, det gjør vi så absolutt ikke. Blant kirkens medlemmer hører man med jevne mellomrom en illustrerende vits om en mann som etter sin død møter Sankt Peter ved himmelporten. Mannen ønskes velkommen inn og blir tatt med på omvisning. Sankt Peter er godt kjent og peker og forklarer med innlevelse:
- "Her holder katolikkene til, her holder jødene til og helt der borte liker metodistene å være".
Etter en stund kommer de til et pent, avsidesliggende område, og Sankt Peter begynner å hviske. Mannen spør lavt hvorfor han hvisker? Sankt Peter peker da mot en blomsterkledd bakke, og svarer:
- "Du skjønner, bortenfor den bakketoppen holder mormonerne til, og vi må være veldig stille så de ikke hører oss".
- "Hvorfor det?", spør mannen.
- "Jo, mormonerne tror at de er helt alene her oppe, og jeg vil helst ikke skuffe dem..."

Denne historien blir fortalt blant medlemmer av kirken, ikke fordi vi tror det er slik, men for å hindre hverandre i å gå i selvgodhetens felle. Det er feilaktig å anta at man har en gratisbillett til himmelen, kun på grunn av sitt medlemsskap i kirken, eller at andre gode mennesker ikke skal kunne bli frelst i Guds rike.

Alle mennesker vil få sjansen
Vi tror at de som oppriktig tar imot Jesu Kristi Evangelium mens de lever på jorden, vil påvirkes av troen i en slik grad at det fører til stadig omvendelse og et voksende ønske om å bli mer lik Jesus.

Vi tror at den kunnskap og de ordinanser som Herren tilbyr oss gjennom Jesu Kristi Kirke virkelig er nødvendige for å bli frelst i Guds rike, men ser samtidig at mange blir forhindret fra å ta imot budskapet på jorden. Dette kan skyldes fordommer, miljø, press og forventninger, tilhørighet til andre trosretninger, feilinformasjon, dårlige erfaringer, helsetilstand, oppvekst, oppdragelse og kultur. Andre får enkelt og greit aldri høre om Guds plan i det hele tatt.

Vi tror at alle mennesker før eller senere vil få anledning til å høre evangeliet i sin fylde på en klar og tydelig måte. Da vil de oppriktige og sannhetssøkende kjenne igjen og akseptere den planen som de først fikk høre om som ånder i den førjordiske tilværelse.

Det er ikke opp til oss å vurdere konsekvensen av at andre "takker nei" til evangeliet i sin fylde. Selv om et menneske til og med har fått grundig undervisning av misjonærer i kirken og tilsynelatende har fått kunnskap om alle prinsipper i frelsesplanen, så vet vi ikke om den Hellige Ånd har vært involvert slik at vedkommende kunne få et åndelig vitnesbyrd. Vi vet at det er Ånden som omvender, og ikke informasjon og kunnskap i seg selv. Som medlemmer av kirken er vi kun verktøy i Guds hender til å bringe mennesker til kunnskap om frelsesplanen.

Du skal ikke dømme
Som medlem av Jesu Kristi Kirke forsøker jeg så godt jeg kan å være mer opptatt av "bjelken i mitt eget øye" fremfor "flisen i min brors øye" (Matteus 7:3-5). Selv om dette er en stadig utfordring, så er det viktig å huske at Jesus selv ba oss om ikke å dømme andre: "For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre" (Matteus 7:1-2). Det er stor visdom i dette, nettopp fordi vi med vår sviktende menneskelige forstand ikke har mulighet til å vurdere hva som finnes i andres hjerter. Vi kan ikke se våre medmenneskers tanker, drømmer, smerter, håp og lengsler. Vi vet ikke hvilke erfaringer i livet som hindrer dem i å lytte til Guds ord. Det er kun Gud som er i stand til å vurdere dette, ikke du og jeg.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forkynner at alle mennesker skal få anledning til å høre evangeliet, enten i løpet av jordelivet eller i åndeverden. Åndeverden er det stedet våre ånder befinner oss mellom døden og oppstandelsen. Der vil vi fremdeles være oss selv, med våre erfaringer, uvaner, holdinger, tro og kunnskap. Det samme vil gjelde alle andre som er der. På den måten blir det ikke lettere å ta imot evangeliet "på den andre siden", men løftet er likevel gitt av Gud: Alle mennesker skal høre budskapet og ta stilling til om de vil akseptere Jesus Kristus som sin Frelser og som utøveren av Faderens frelsesplan. I åndeverden vil de også bli presentert for stedfortredende ordinanser (dåp m.m.) som er blitt utført for dem i kirkens templer på jorden. Disse kan de ta imot og akseptere som sine egne dersom de ønsker det.

Hvert kne skal bøyes
Ethvert menneske som har levd på denne jord må oppriktig komme til det punkt der de innrømmer at de feilgrep de gjorde på jorden ikke kan rettes opp igjen. De kan ikke selv betale gjelden. Intet urent kan komme inn i Guds rike. Denne evige loven kan ikke brytes. Et menneske må derfor angre sine synder og omvende seg. De må ta imot gaven som Jesus Kristus tilbyr alle mennesker - nemlig total utslettelse av våre feilgrep og den frigjørende tilgivelsen.

Ved å erklære at Jesus er Kristus, Guds Sønn, vil du bli renset og verdig til å komme inn i Guds fantastiske rike. Kristus er nøkkelen til porten. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Han er veien, sannheten og livet. Troen på ham forandrer liv og holdninger. Han ble utvalgt av den høyeste Gud til å gjennomføre den store frelsesplan som både du og jeg jublet av fryd for å høre lenge før vi ble født på jorden.

Vi slutter oss til profeten Nephis ord (i Mormons bok), i det han erklærer:
"Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi preker om Kristus ... så våre barn kan vite hvilken kilde de må se hen til for å få forlatelse for sine synder." (2. Nephi 25:26)

Jesu Kristi Kirke gir deg svar på de tre evige spørsmål:
Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen?

Vi inviterer deg til å ta KONTAKT og uforpliktende lytte til budskapet.
Hva har du egentlig å tape?

Ref: FHR (18.02.05)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Send et postkort fra Kristus.no!: Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!  
[ Les mer ]

Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?  
[ Les mer ]

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH : Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.  
[ Les mer ]

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!  
[ Les mer ]

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?  
[ Les mer ]


Den hvite gud med skjegg som besøkte Amerika: Overalt de reiste i den nye verden, ble misjonærer, nybyggere, kolonister og erobrere fortalt merkelige historier om en hvit besøkende med skjegg som kom i gamle tider - lenge før Columbus - og brakte en høyere sivilisasjon med seg.  
[ Les mer ]

www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


12.11.05:
Tilgivelse

11.08.05:
Pornografi - et tragisk onde blant oss

09.06.05:
Vår Fader elsker meg

04.06.05:
Dette er Herrens evangelium

04.06.05:
Jeg vet at denne kirken er Jesu Kristi sanne og levende kirke

23.05.05:
Spør Gud av et oppriktig hjerte

18.05.05:
Abort og det ufødte liv

16.05.05:
Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er

08.05.05:
Det har aldri vært tvil i mitt sinn

05.05.05:
En historie om fristelse, prøvelser og motgang

26.04.05:
Hvordan fikk jeg fred i min sjel?

29.02.05:
Kirkens statistiske rapport for 2004

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett, org. nr. 983 182 364,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2006