Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Fra profeten
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Er vi bedre enn andre...?

Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?


I vår Himmelske Faders øyne er alle mennesker like verdifulle. Vi er alle hans sønner og døtre. Når et menneskes liv en gang skal vurderes, er det andre ting enn organisasjonstilhørighet som vil være avgjørende:

Jesus sa: "Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus" (Joh. 17:3).
Det er ikke nok bare å erkjenne Guds eksistens. Vår tros oppriktighet, våre hjerters ønsker, vår nestekjærlighet og vårt mot til å gjøre Guds vilje fremfor vår egen vil stå sentralt på den siste dag. En sann tro renser og frigjør, den forandrer hjertets ønsker og dermed også dine gjerninger.

Tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke at de har en fribillett til himmelriket? Nei, det gjør vi så absolutt ikke. Blant kirkens medlemmer hører man med jevne mellomrom en illustrerende vits om en mann som etter sin død møter Sankt Peter ved himmelporten. Mannen ønskes velkommen inn og blir tatt med på omvisning. Sankt Peter er godt kjent og peker og forklarer med innlevelse:
- "Her holder katolikkene til, her holder jødene til og helt der borte liker metodistene å være".
Etter en stund kommer de til et pent, avsidesliggende område, og Sankt Peter begynner å hviske. Mannen spør lavt hvorfor han hvisker? Sankt Peter peker da mot en blomsterkledd bakke, og svarer:
- "Du skjønner, bortenfor den bakketoppen holder mormonerne til, og vi må være veldig stille så de ikke hører oss".
- "Hvorfor det?", spør mannen.
- "Jo, mormonerne tror at de er helt alene her oppe, og jeg vil helst ikke skuffe dem..."

Denne historien blir fortalt blant medlemmer av kirken, ikke fordi vi tror det er slik, men for å hindre hverandre i å gå i selvgodhetens felle. Det er feilaktig å anta at man har en gratisbillett til himmelen, kun på grunn av sitt medlemsskap i kirken, eller at andre gode mennesker ikke skal kunne bli frelst i Guds rike.

Alle mennesker vil få sjansen
Vi tror at de som oppriktig tar imot Jesu Kristi Evangelium mens de lever på jorden, vil påvirkes av troen i en slik grad at det fører til stadig omvendelse og et voksende ønske om å bli mer lik Jesus.

Vi tror at den kunnskap og de ordinanser som Herren tilbyr oss gjennom Jesu Kristi Kirke virkelig er nødvendige for å bli frelst i Guds rike, men ser samtidig at mange blir forhindret fra å ta imot budskapet på jorden. Dette kan skyldes fordommer, miljø, press og forventninger, tilhørighet til andre trosretninger, feilinformasjon, dårlige erfaringer, helsetilstand, oppvekst, oppdragelse og kultur. Andre får enkelt og greit aldri høre om Guds plan i det hele tatt.

Vi tror at alle mennesker før eller senere vil få anledning til å høre evangeliet i sin fylde på en klar og tydelig måte. Da vil de oppriktige og sannhetssøkende kjenne igjen og akseptere den planen som de først fikk høre om som ånder i den førjordiske tilværelse.

Det er ikke opp til oss å vurdere konsekvensen av at andre "takker nei" til evangeliet i sin fylde. Selv om et menneske til og med har fått grundig undervisning av misjonærer i kirken og tilsynelatende har fått kunnskap om alle prinsipper i frelsesplanen, så vet vi ikke om den Hellige Ånd har vært involvert slik at vedkommende kunne få et åndelig vitnesbyrd. Vi vet at det er Ånden som omvender, og ikke informasjon og kunnskap i seg selv. Som medlemmer av kirken er vi kun verktøy i Guds hender til å bringe mennesker til kunnskap om frelsesplanen.

Du skal ikke dømme
Som medlem av Jesu Kristi Kirke forsøker jeg så godt jeg kan å være mer opptatt av "bjelken i mitt eget øye" fremfor "flisen i min brors øye" (Matteus 7:3-5). Selv om dette er en stadig utfordring, så er det viktig å huske at Jesus selv ba oss om ikke å dømme andre: "For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre" (Matteus 7:1-2). Det er stor visdom i dette, nettopp fordi vi med vår sviktende menneskelige forstand ikke har mulighet til å vurdere hva som finnes i andres hjerter. Vi kan ikke se våre medmenneskers tanker, drømmer, smerter, håp og lengsler. Vi vet ikke hvilke erfaringer i livet som hindrer dem i å lytte til Guds ord. Det er kun Gud som er i stand til å vurdere dette, ikke du og jeg.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forkynner at alle mennesker skal få anledning til å høre evangeliet, enten i løpet av jordelivet eller i åndeverden. Åndeverden er det stedet våre ånder befinner oss mellom døden og oppstandelsen. Der vil vi fremdeles være oss selv, med våre erfaringer, uvaner, holdinger, tro og kunnskap. Det samme vil gjelde alle andre som er der. På den måten blir det ikke lettere å ta imot evangeliet "på den andre siden", men løftet er likevel gitt av Gud: Alle mennesker skal høre budskapet og ta stilling til om de vil akseptere Jesus Kristus som sin Frelser og som utøveren av Faderens frelsesplan. I åndeverden vil de også bli presentert for stedfortredende ordinanser (dåp m.m.) som er blitt utført for dem i kirkens templer på jorden. Disse kan de ta imot og akseptere som sine egne dersom de ønsker det.

Hvert kne skal bøyes
Ethvert menneske som har levd på denne jord må oppriktig komme til det punkt der de innrømmer at de feilgrep de gjorde på jorden ikke kan rettes opp igjen. De kan ikke selv betale gjelden. Intet urent kan komme inn i Guds rike. Denne evige loven kan ikke brytes. Et menneske må derfor angre sine synder og omvende seg. De må ta imot gaven som Jesus Kristus tilbyr alle mennesker - nemlig total utslettelse av våre feilgrep og den frigjørende tilgivelsen.

Ved å erklære at Jesus er Kristus, Guds Sønn, vil du bli renset og verdig til å komme inn i Guds fantastiske rike. Kristus er nøkkelen til porten. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Han er veien, sannheten og livet. Troen på ham forandrer liv og holdninger. Han ble utvalgt av den høyeste Gud til å gjennomføre den store frelsesplan som både du og jeg jublet av fryd for å høre lenge før vi ble født på jorden.

Vi slutter oss til profeten Nephis ord (i Mormons bok), i det han erklærer:
"Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi preker om Kristus ... så våre barn kan vite hvilken kilde de må se hen til for å få forlatelse for sine synder." (2. Nephi 25:26)


Ref: FHR (18.02.05)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!En velsignet god påske til alle!
Vi vil ønske deg en riktig god påske i det vi minnes vår Frelser Jesus Kristus i denne høytiden som markerer det store sonoffer han gjorde for menneskeheten.


Jesus Kristus - julens store midtpunkt
I desember feirer store deler av verden julehøytiden. Julen og det kristne budskap henger nøye sammen. De samme juleprinsipper er felles for de aller fleste kristne kirkesamfunn, også mormonere (medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige).


Nei takk, jeg drikker ikke - og ikke røyker jeg heller, forresten!
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke tror at kroppen er en gave fra Gud. Denne gaven forsøker vi å ta vare på så godt vi kan.


Frelsesplanen
De fleste mennesker har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du en kort oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.


Send et julekort fra Kristus.no!
Nå kan du sende et julekort fra postkortsiden på www.kristus.no. Tjenesten er selvsagt helt gratis og en fin måte å minne venner og kjente om at du bryr deg om dem.


Kirkens statistiske rapport for 2004
Det første presidentskap utgav følgende rapport over Kirkens vekst og status pr. 31. desember 2004.


Kirken oppfordrer til generøs støtte til ofrene i Asia
Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ber sine 12 millioner medlemmer over hele verden om å være generøse i sin støtte til humanitær hjelp til katastrofeofrene i Sør-Asia.


Nytt offisielt norsk kirke-nettsted
Jesu Kristi Kirke i Norge vil snart få sitt første virkelige offisielle nettsted. Tidligere har det bare eksistert halv-offisielle løsninger. Lanseringen vil etter planen finne sted i midten av september 2003.


Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke
Fra tid til annen får vi spørsmålet "finnes det noen berømte mormonere?". Her finner du et lite utvalg av medlemmer som har markert seg gjennom musikk, film, forskning, oppfinnelser og politikk.


Mormons bok på Internett - på NORSK!
Vi har den glede av å fortelle at Mormons Bok nå kan leses på Internett - på norsk! Hele boken er fullt søkbar, slik at man lett kan finne frem til relaterte skriftsteder. Her kan du følge med på hvor langt arbeidet har kommet.


Gleden ved å være kvinne
"Guds døtre vet at det er kvinners omsorgsfulle natur som kan bringe evige velsignelser, og de lever slik at de fremelsker denne guddommelige egenskapen."


Er det en synd å være rik?
Fordømmer Mormons bok rikdom? Kan det noen gang være godt i Guds øyne at èn person råder over store ressurser samtidig som en annen ikke har nok til livets opphold. Er penger i seg selv en negativ ting? (Jakobs bok, 2:12-21)


Dåp for de døde
Mange synes at 'dåp for de døde' høres rart ut fordi de ikke vet hva det innebærer. Her finner du en forklaring på hva stedfortredende dåp for avdøde slektninger dreier seg om, og hvorfor det er et viktig kristent prinsipp.

Flere artikler

Juleevangeliet, Lukas 2:1-20


Gud har fremdeles profeter på jorden!
'En bibel, en bibel! Vi har en bibel, og der kan ikke være noen annen bibel.' (2. Nephi 29:3). Hvorfor tror så mange at Gud ikke lenger taler til menneskene?


En historie om fristelse, prøvelser og motgang
"Nå forstår jeg at det Gud ser hos sine barn, er skjult for mennesker, som bare ser sine søsken fra utsiden."


Sett inn vår nyhetsticker på ditt eget nettsted
Nå kan du legge inn en nyhetsticker på ditt eget nettsted som alltid viser de siste artiklene fra SisteDagersHellige.no. Her finner du raskt ut hvordan du gjør det!


Send et postkort fra Kristus.no!
Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!


Mormonkirken - hva er det egentlig?
Kallenavnet "mormonkirken" brukes av mange, til tross for at kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.


Jeg kjenner en mormoner...
Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?


Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
Kirkens lære omfatter hele Guds plan for menneskeheten. Den er derfor umulig å legge frem "på 5 minutter". Her har vi likevel forsøkt å trekke frem noen viktige punkter i det gjengitte Jesu Kristi evangelium. Hva tror egentlig 'mormonere' på?


Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?
Tror 'mormonere' at de er mer hellige enn andre? Svaret er et selvfølgelig nei. Hva menes da egentlig med den siste delen av kirkens navn, "siste dagers hellige"?


Søndagsmøter i Jesu Kristi Kirke
Hvordan er gudstjenesten bygd opp og hva skjer egentlig på søndagsmøtene?


Diverse artikler


Få Mormons bok gratis
Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!


Vår himmelske Fader har en spesiell plan
Jeg vet at din himmelske Fader har en spesiell plan for deg og din familie om å vende tilbake for å bo sammen med ham. La oss dra hjem.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007