Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Fra profeten
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Gud har fremdeles profeter på jorden!

'En bibel, en bibel! Vi har en bibel, og der kan ikke være noen annen bibel.' (2. Nephi 29:3). Hvorfor tror så mange at Gud ikke lenger taler til menneskene?


2. Nephi 29:3-13 er en profeti om hvordan selv troende mennesker kan reagere når de får høre om Mormons Bok. Det har bygget seg opp en myte i den kristne verden om at Gud har talt alle sine ord til menneskene, og at disse ordene er samlet en gang for alle i Bibelen. Som offere for denne tradisjonen er mange oppriktige mennesker følelsesmessig forhindret fra å undersøke boken nærmere.

I Bibelen kan vi lese følgende om Guds kommunikasjon til menneskene:

"For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd
for sine tjenere profetene." (Amos 3:7).


Mange mennesker ser at vi mer enn noensinne trenger en Guds profet som kan si "Så sier Herren". Forvirringen er stor, både når det gjelder moral, etikk, religion og livsstil generelt. Kjærligheten er virkelig i ferd med å vokse seg kald, slik apostelen Paulus sa den ville gjøre i de siste dager.

Bibelen er virkelig Guds ord (klikk HER for å lese om forholdet mellom Bibelen og Mormons Bok), men Gud har så absolutt ikke sluttet med å tale til menneskene gjennom profeter! Gud lever - og han taler til oss i dag som han gjorde det på Bibelens tid.


En personlig opplevelse

En dag tok jeg mot til meg og ringte på døren til en dame jeg hadde kjent siden jeg var liten. Hun hadde vært en personlig kristen det meste av sitt liv. Jeg ønsket å gi henne et gratis eksemplar av Mormons bok. Hun møtte meg i døren med sin godt brukte Bibel i hånden. Hun presset Bibelen mot brystet og sa at Gud hadde åpenbart alt han ville fortelle menneskene, og at Mormons bok ikke var nødvendig. Hun ville ikke høre snakk om at Mormons bok kunne komme fra Gud, og ville ikke en gang ta den i mot som en gave. Jeg spurte om hun ville be om saken, så kunne vi prate om det igjen senere. Jeg fortalte at jeg hadde fått et klart svar fra Gud på min bønn om at Jesu Kristi Kirke virkelig er Guds verk på jorden. Hun svarte at det ikke hadde noen hensikt å prøve siden hun visste på forhånd hva svaret ville bli.

Hun var fanget i "fedrenes tradisjoner". Jeg tror ikke hun var i stand til å føle Herrens Ånd i akkurat denne saken på det stadiet hun var i livet, i den grad at hennes egne fordommer og sterke bestemthet ville overdøvet den Hellige Ånds stille hvisken. Fordommene var rett og slett et for stort hinder til at denne gode kvinnen kunne se kilden til det lyset som hun selv alltid hadde søkt etter. Løsningen lå rett foran henne (les Moroni 10: 3-5), men fordommer gjorde at hun ikke en gang klarte å prøve og se.

Profeten Nephi forutså at slike ting ville skje når Mormons bok skulle komme frem i de siste dager. Han må ha sett vår tid og visste hvordan mange ville reagere når noen prøvde å fortelle dem at Gud fremdeles taler til verden.

- - - - - - -

Det er en selvmotsigelse i seg selv å hevde at Bibelen inneholder alle Guds ord. Det er også ensbetydende med at man fornekter at vår Himmelske Fader og Jesus Kristus skal kunne tale til menneskene igjen. Svært mange troende har i tidenes løp innsett at deres tros puslespill mangler viktige brikker. De har derfor forsøkt å finne tilbake til sannheten ved å studere Bibelen grundig. Dette har resultert i hundrevis av trosretninger med motstridende bibeltolkninger. Ettersom maksimalt ett av disse trossamfunnene kan ha helt rett, viser dette at det skrevne ord ikke er i stand til å gi oss alle svarene.

Jesu Kristi Kirke forkynner det gledens budskap at Gud igjen taler til menneskene. Jesu Kristi evangelium er tilgjengelig for alle mennesker. Det er gjengitt til jorden med en sped start i 1820 da Gud Faderen og Jesus Kristus besøkte den 14-årige Joseph Smith da han i ydmyk bønn spurte om råd angående hvilket trossamfunn som var det rette i Herrens øyne.

Siden Jesu Kristi Kirke som organisasjon og med prestedømmets myndighet ble gjenopprettet på jorden i 1830 har Gud kalt profeter til å lede kirken og til å være Hans profet og talerør til alle jordens mennesker, inkludert deg som leser dette. Da Joseph Smith ble myrdet i 1844 ble han etterfulgt av Brigham Young. Han ledet kirkens medlemmer bort fra forfølgelse og hat og inn i villmarken i det nåværende Utah i USA. Etter hans bortgang har Herren fortsatt å kalle profeter til å tjene Ham.

Disse gode nyhetene er ikke reservert bare for det forrige århundret. Også i vår tid er Jesu Kristi Kirke ledet av en Guds profet - som er kalt av Gud ved inspirasjon og åpenbaring. Når dette skrives er 96 år gamle Gordon B. Hinckley vår Himmelske Faders og Jesu Kristi profet for hele menneskeheten. Han er leder for Jesu Kristi Kirke på jorden i dag. Han er ikke en karismatisk underholder eller en fremragende TV-predikant. Han er en ydmyk, sterk og åndelig eldre mann med lang livsvisdom og en urokkelig tro på at Jesus Kristus er hans frelser. Han er inspirert av Herren til å kunne fortelle oss om Guds vilje med oss i vår egen tid, i år 2002, på samme måte som Guds profeter som vi leser om i Bibelen og Mormons Bok.

Vi oppfordrer og ber innstendig deg som er på søken etter sannheten til å kontakte en lokal menighet av Jesu Kristi Kirke for å få vite mer. Alle henvendelser er helt uforpliktende. Du vil ikke bli besøkt eller kontaktet mer enn det du selv ønsker. Representanter fra Kirken vil gjerne dele det mest verdifulle man kan ha i livet med deg: En visshet om at Jesu Kristi sanne kirke finnes på jorden i dag - og at den er ledet av en sann Guds profet som er direkte inspirert av vår Herre Jesus Kristus.


Ref: FHR (10.03.06)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!En velsignet god påske til alle!
Vi vil ønske deg en riktig god påske i det vi minnes vår Frelser Jesus Kristus i denne høytiden som markerer det store sonoffer han gjorde for menneskeheten.


Jesus Kristus - julens store midtpunkt
I desember feirer store deler av verden julehøytiden. Julen og det kristne budskap henger nøye sammen. De samme juleprinsipper er felles for de aller fleste kristne kirkesamfunn, også mormonere (medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige).


Nei takk, jeg drikker ikke - og ikke røyker jeg heller, forresten!
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke tror at kroppen er en gave fra Gud. Denne gaven forsøker vi å ta vare på så godt vi kan.


Frelsesplanen
De fleste mennesker har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du en kort oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.


Send et julekort fra Kristus.no!
Nå kan du sende et julekort fra postkortsiden på www.kristus.no. Tjenesten er selvsagt helt gratis og en fin måte å minne venner og kjente om at du bryr deg om dem.


Kirkens statistiske rapport for 2004
Det første presidentskap utgav følgende rapport over Kirkens vekst og status pr. 31. desember 2004.


Kirken oppfordrer til generøs støtte til ofrene i Asia
Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ber sine 12 millioner medlemmer over hele verden om å være generøse i sin støtte til humanitær hjelp til katastrofeofrene i Sør-Asia.


Nytt offisielt norsk kirke-nettsted
Jesu Kristi Kirke i Norge vil snart få sitt første virkelige offisielle nettsted. Tidligere har det bare eksistert halv-offisielle løsninger. Lanseringen vil etter planen finne sted i midten av september 2003.


Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke
Fra tid til annen får vi spørsmålet "finnes det noen berømte mormonere?". Her finner du et lite utvalg av medlemmer som har markert seg gjennom musikk, film, forskning, oppfinnelser og politikk.


Mormons bok på Internett - på NORSK!
Vi har den glede av å fortelle at Mormons Bok nå kan leses på Internett - på norsk! Hele boken er fullt søkbar, slik at man lett kan finne frem til relaterte skriftsteder. Her kan du følge med på hvor langt arbeidet har kommet.


Gleden ved å være kvinne
"Guds døtre vet at det er kvinners omsorgsfulle natur som kan bringe evige velsignelser, og de lever slik at de fremelsker denne guddommelige egenskapen."


Er det en synd å være rik?
Fordømmer Mormons bok rikdom? Kan det noen gang være godt i Guds øyne at èn person råder over store ressurser samtidig som en annen ikke har nok til livets opphold. Er penger i seg selv en negativ ting? (Jakobs bok, 2:12-21)


Dåp for de døde
Mange synes at 'dåp for de døde' høres rart ut fordi de ikke vet hva det innebærer. Her finner du en forklaring på hva stedfortredende dåp for avdøde slektninger dreier seg om, og hvorfor det er et viktig kristent prinsipp.

Flere artikler

Juleevangeliet, Lukas 2:1-20


En historie om fristelse, prøvelser og motgang
"Nå forstår jeg at det Gud ser hos sine barn, er skjult for mennesker, som bare ser sine søsken fra utsiden."


Sett inn vår nyhetsticker på ditt eget nettsted
Nå kan du legge inn en nyhetsticker på ditt eget nettsted som alltid viser de siste artiklene fra SisteDagersHellige.no. Her finner du raskt ut hvordan du gjør det!


Send et postkort fra Kristus.no!
Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!


Er vi bedre enn andre...?
Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?


Mormonkirken - hva er det egentlig?
Kallenavnet "mormonkirken" brukes av mange, til tross for at kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.


Jeg kjenner en mormoner...
Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?


Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
Kirkens lære omfatter hele Guds plan for menneskeheten. Den er derfor umulig å legge frem "på 5 minutter". Her har vi likevel forsøkt å trekke frem noen viktige punkter i det gjengitte Jesu Kristi evangelium. Hva tror egentlig 'mormonere' på?


Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?
Tror 'mormonere' at de er mer hellige enn andre? Svaret er et selvfølgelig nei. Hva menes da egentlig med den siste delen av kirkens navn, "siste dagers hellige"?


Søndagsmøter i Jesu Kristi Kirke
Hvordan er gudstjenesten bygd opp og hva skjer egentlig på søndagsmøtene?


Diverse artikler


Få Mormons bok gratis
Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!


Vår himmelske Fader har en spesiell plan
Jeg vet at din himmelske Fader har en spesiell plan for deg og din familie om å vende tilbake for å bo sammen med ham. La oss dra hjem.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007