Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

| Tilbake |

Frelsesplanen
De fleste mennesker har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du en kort oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.


Det førjordiske liv - og livet på jorden
Før jorden ble til, eksisterte alle mennesker som ånder i Guds nærhet. Gud fremla en frelsesplan som skulle gi alle muligheten til å utvikle seg mot fullkommenhet, leve i Guds nærhet i evighet og motta fullkommen lykke. Denne prosessen medførte å bli født på jorden med en fysisk kropp, møte prøvelser, medgang og motgang, utvikle tro, og selv frivillig velge å leve i henhold til Jesu bud og befalinger.

Jesus Kristus ble forutordinert til å sone for alle menneskers synder slik at de kunne omvende seg og derved ha mulighet til tilgivelse og frelse. Jordelivet er en prøvestand, en tid menneskene har fått til å utvikle seg med Guds hjelp.

Lucifer, eller Satan, gjorde opprør mot Gud og mot denne planen og ville ikke anerkjenne Jesu Kristi rolle som menneskenes frelser. På grunn av opprøret ble han kastet ut sammen med de åndene som valgte å følge ham. På den måten ble han Djevelen. Hans eneste mål er å motarbeide Guds plan og få alle mennesker like ulykkelige som han selv er.


Etter døden - åndeverdenen
Døden er en adskillelse av den fysiske kroppen som dør og ånden som lever videre for bestandig. Ånden går til en åndeverden der de som har levet rettferdig, får del i fred og lykke, mens de som har gjort ondt på jorden, vil lide. Denne todelingen med enten lykke eller sorg betegnes ofte som paradis og helvete, men er ikke en endelig tilstand. Den er kun midlertidig og varer frem til Dommens dag.


Oppstandelsen og Dommen
En dag skal alle mennesker oppstå, noe som innebærer at ånden skal gjenforenes med sitt fysiske legme, men nå i en fullkommen og ikke-dødelig tilstand.

Så kommer Dommens dag da alle skal stå til ansvar for sitt liv og for sin forvaltning. Man vil bli vurdert etter de muligheter og omstendigheter som man har hatt, og etter ens hjertes ønsker og intensjoner. Det vil ikke bli slik at de "gode" går til et himmelsk paradis og de "onde" til et evig helvete. Nyanseringen vil bli langt større og heller slik som beskrevet av Paulus når han sier at oppstandelsen vil være som som solens, månens og stjernenes glans. (1. kor 15) På grunn av Kristi død og forsoning mottar derfor alle en passende grad av herlighet og lykke. Man blir ikke klassifisert bare som helt ond eller som helt god, men man mottar etter det liv man har levd og de muligheter man har hatt. Du kan lese mye mer om dette ved å klikke her.


Frelsen
Ethvert menneske må erkjenne at man trenger Jesus Kristus som Frelser for å kunne vende tilbake til Gud. Jesus er den avgjørende faktor for hvorvidt mennesket kan komme tilbake til Gud eller ikke. Han har tatt på seg alle menneskers feil, mangler, synd og smerter. Denne frelsesgaven får effekt for alle som aksepterer Ham som sin Frelser og velger å følge hans ord. Frelsen er en gave til alle mennesker som har en levende tro som bærer frukter i samsvar med de evner, muligheter og talenter som Gud har gitt oss.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ledes i dag av Jesus Kristus gjennom en sann Guds profet, etter samme prinsipper som i gammel tid. Vi inviterer deg til å lære mer om vår Himmelske Faders plan ved å ta uforpliktende kontakt med en menighet (du finner kontaktadresser ved å velge "Kirken i Norge" fra menyen til venstre) eller ved å bruke kontaktskjemaet på dette nettstedet.

Utgangspunktet for denne artikkelen er hentet fra kirkens informasjonsbrosjyre


Ref: FHR (09.08.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH : Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!

Er vi bedre enn andre...?: Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?


Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?

www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


01.02.05:
Hvorfor er jeg medlem av Jesu Kristi Kirke?

29.12.04:
Kirken oppfordrer til generøs støtte til ofrene i Asia

29.12.04:
Alle kirkens standardverk nå på Internett

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

28.11.04:
En ung manns møte med Mormons Bok

08.07.04:
Noen kommentarer omkring opprinnelsen til Mormons bok

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

19.02.03:
Bilder av Guds profeter i vår tid

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere

14.05.02:
Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett med samme
mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2004