Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Fra profeten
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Dåp for de døde

Mange synes at 'dåp for de døde' høres rart ut fordi de ikke vet hva det innebærer. Her finner du en forklaring på hva stedfortredende dåp for avdøde slektninger dreier seg om, og hvorfor det er et viktig kristent prinsipp.


Stockholm tempel
I løpet av livet er det svært mange mennesker som ikke får mulighet til å ta stilling til Jesu Kristi evangelium og Guds frelsesplan i sin helhet. Jeg mener ikke bare dem som vokser opp i land eller hjem med andre religioner (hinduer, muslimer osv.), men også veldig mange her i gamle Norge. Vi lærer om Jesus, Moses og julaften på skolen, men den norske skole har kun en kulturformidlende oppgave her, og det som undervises inneholder langt fra Frelsesplanen i sin helhet. Det finnes også mange gode kristne hjem rundt om i landet som har stor tro på Kristus og som har en god forståelse av hva det innebærer å leve som en kristen. Til tross for dette har de enda ikke fått muligheten til å glede seg over kunnskapen om frelsesplanen i sin helhet.

En av de store forskjellene på Jesu Kristi Kirke og andre kirkesamfunn er HELHETEN. Hvorfor viste Gud og Jesus seg for Joseph Smith? Hvorfor var det nødvendig å gjenopprette Jesu Kristi Kirke på jorden? Jo, fordi den hele og fulle sannhet og myndighet ikke lenger fantes her. Veldig mange har forsøkt å finne tilbake til den "sanne kristne lære" ved å studere Bibelen. Desto flere som prøver, desto flere kirkesamfunn har vi fått. Jeg tror virkelig vi trenger en profet som kan si "Så sier Herren". Vi trenger det mer i vår tid enn noen gang før.

Alle kristne kirkesamfunn har sannhet i seg, noen har mer enn andre. Likevel tror jeg at Jesu Kristi Kirke er den eneste organisasjon på jorden som underviser Jesu Kristi evangelium og frelsesplanen i sin helhet. Når man da tenker på at det "bare" finnes ca. 11 millioner medlemmer i verden i dag, ser man fort at det må være mange som dør uten at de har fått muligheten til å kunne ta en godt gjennomtenkt stilling til det som kirken står for.

Jeg vet at det finnes en del mennesker som har lest om kirken og hatt besøk av misjonærene som egentlig ikke har fått en god nok forståelse til å kunne ta et standpunkt. Jeg tror et vanlig problem er at folk ikke tar seg tid til å be, eller kanskje synes det virker for rart til å prøve. Jeg tror også at noen ber (jeg tenker på f.eks. Moroni 10:4-5), men at de egentlig IKKE ønsker å få eller akseptere et positivt svar. De ber eller lytter altså ikke med et oppriktig hjerte.


En opplevelse med en tidligere nabo
Jeg hadde en nabo for flere år siden som hadde vært kristen hele sitt liv. Da jeg forsøkte å gi henne Mormons bok møtte hun meg i døren med Bibelen i hånden. Hun presset Bibelen mot brystet og sa at Gud hadde åpenbart alt han ville fortelle oss gjennom Bibelen, og at Mormons bok ikke var nødvendig. Hun trodde ikke boken kom fra Gud. Jeg spurte om hun ville be om det, men hun sa at det ikke var nødvendig.

Poenget var at hun hadde bestemt seg på forhånd. Jeg tror ikke hun var i stand til å føle Herrens Ånd i denne saken på det stadiet hun var i livet. Hvis hun hadde bedt til Gud om å få vite om Mormons bok var Guds ord tror jeg hennes egen ånd (hennes egen vilje) hadde overdøvet den Hellige Ånd. Hun hadde kanskje ikke vært i stand til å lytte eller føle Åndens fredelige hvisking...

Profeten Nephi forutså at dette ville skje når Mormons bok skulle komme frem i de siste dager. Han må ha sett vår tid for seg da han profeterte om det vi kan lese i 2. Nephi 29:3-13. Jeg synes dette er et meget interessant skriftsted.

Det jeg vil frem til er at selv mange gode statskirke-kristne får aldri mulighet til å ta en stilling til evangeliet i sin fylde. I og med at Jesu Kristi Kirke forkynner frelsesplanen i sin helhet må likevel ethvert menneske som har blitt født på jorden før eller senere få høre evangeliet på en fullstendig måte - og få valget om de vil akseptere det eller ikke.


HVORFOR LAR NOEN SEG DØPE FOR DE DØDE?

Når vi dør legges kroppen vår i graven og ånden vår går til åndeverden (enten i paradis eller varetekt). Åndeverden er et midlertidig oppholdssted mellom døden og oppstandelsen. Den endelige oppstandelsen skjer ikke før ved Jesu annet komme (den første oppstandelse) eller etter dommen (den andre oppstandelse). I åndeverden og i tusenårsriket forkynnes evangeliet for de døde - for åndene til dem som ikke har fått høre det i sin fylde.

Noen skriftsteder fra Bibelen:

1. Peters brev 3:18-19:
"For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap."

1. Peters brev 4:6:
"Også for døde er jo evangeliet blitt forkynt, for at de ved Ånden skulle leve, likesom Gud lever, selv om de her i verden var kommet under den dom som rammer alle mennesker."

1. Kor. 15:29:
"Hvorfor lar noen seg døpe for de døde? Hvis de døde ikke står opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem?"

Jeg tror at min morfar, som døde for noen år siden, var en meget god mann. Han trodde på Gud og var med i kirken noen ganger. Likevel, i en alder av over 80 var det nok vanskelig for ham å innstille seg på at han trengte bli døpt på ny i Jesu Kristi Kirke. Han ble jo barnedøpt i 1911... Morfar begynte å bli gammel og lærte ikke så fort som før. Det var mye han ikke visste om evangeliet. Han fikk aldri direkte undervisning og ble aldri medlem av kirken mens han levde på jorden. Jesus sa selv at ingen kan komme til Faderens rike uten å bli født av vann (bli døpt). (PS! Du kan lese mye om korrekt kristen dåp på dette nettstedet).

Hvordan kan morfar bli døpt og ta imot evangeliet nå som han er død? Er det mulig? Vi døper jo selvsagt ikke døde personer. Det vi derimot gjør er å utføre dåp FOR de døde - eller PÅ VEGNE AV de døde, som det mer passende heter. Dette innebærer at jeg f.eks. kan være en stedfortreder for en avdød person, og bli døpt på vegne av ham. Dersom denne personen har blitt undervist i evangeliet i åndeverden, vil han få beskjed om at det har blitt utført en stedfortredende dåp for ham på jorden, og at han kan akseptere denne dåpen som sin egen dersom han ønsker det. Dersom han IKKE ønsker det har den stedfortredende dåpen ingen virkning. Dette er altså ikke en måte å få "flere medlemmer" i kirken på. Dette er et kjærlighetsarbeid for våre slektninger og dem som har gått bort før de fikk samme muligheten som oss. De det gjelder må nok selv bestemme, akkurat som de gjør her på jorden. Den som det har blitt utført en stedfortredende dåp for vil få beskjed om dette, og dersom han eller hun forkaster handlingen vil den være verdiløs for vedkommende.

Stedfortredende arbeid er et viktig kristent prinsipp
Stedfortredende arbeid er i seg selv et viktig kristent prinsipp. Jesus selv utførte det aller største stedfortrendende arbeid da han sonte for våre synder - PÅ VEGNE AV alle mennesker, inkludert deg som leser dette!

"Dåp for de døde" utføres i Jesu Kristi Kirkes templer. Det gjøres ikke i vanlige kirkebygg. Den Hellige Ånds tilstedeværelse kan oppleves veldig sterkt under slike dåp. Det er som om den personen man utfører dåpen på vegne av også er tilstede og gleder seg over det som skjer. Jeg har selv opplevd dette, og bærer vitnesbyrd om at prinsippet om dåp for de døde kommer fra Gud.


Ref: FHR (13.08.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!En velsignet god påske til alle!
Vi vil ønske deg en riktig god påske i det vi minnes vår Frelser Jesus Kristus i denne høytiden som markerer det store sonoffer han gjorde for menneskeheten.


Jesus Kristus - julens store midtpunkt
I desember feirer store deler av verden julehøytiden. Julen og det kristne budskap henger nøye sammen. De samme juleprinsipper er felles for de aller fleste kristne kirkesamfunn, også mormonere (medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige).


Nei takk, jeg drikker ikke - og ikke røyker jeg heller, forresten!
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke tror at kroppen er en gave fra Gud. Denne gaven forsøker vi å ta vare på så godt vi kan.


Frelsesplanen
De fleste mennesker har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du en kort oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.


Send et julekort fra Kristus.no!
Nå kan du sende et julekort fra postkortsiden på www.kristus.no. Tjenesten er selvsagt helt gratis og en fin måte å minne venner og kjente om at du bryr deg om dem.


Kirkens statistiske rapport for 2004
Det første presidentskap utgav følgende rapport over Kirkens vekst og status pr. 31. desember 2004.


Kirken oppfordrer til generøs støtte til ofrene i Asia
Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ber sine 12 millioner medlemmer over hele verden om å være generøse i sin støtte til humanitær hjelp til katastrofeofrene i Sør-Asia.


Nytt offisielt norsk kirke-nettsted
Jesu Kristi Kirke i Norge vil snart få sitt første virkelige offisielle nettsted. Tidligere har det bare eksistert halv-offisielle løsninger. Lanseringen vil etter planen finne sted i midten av september 2003.


Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke
Fra tid til annen får vi spørsmålet "finnes det noen berømte mormonere?". Her finner du et lite utvalg av medlemmer som har markert seg gjennom musikk, film, forskning, oppfinnelser og politikk.


Mormons bok på Internett - på NORSK!
Vi har den glede av å fortelle at Mormons Bok nå kan leses på Internett - på norsk! Hele boken er fullt søkbar, slik at man lett kan finne frem til relaterte skriftsteder. Her kan du følge med på hvor langt arbeidet har kommet.


Gleden ved å være kvinne
"Guds døtre vet at det er kvinners omsorgsfulle natur som kan bringe evige velsignelser, og de lever slik at de fremelsker denne guddommelige egenskapen."


Er det en synd å være rik?
Fordømmer Mormons bok rikdom? Kan det noen gang være godt i Guds øyne at èn person råder over store ressurser samtidig som en annen ikke har nok til livets opphold. Er penger i seg selv en negativ ting? (Jakobs bok, 2:12-21)

Flere artikler

Juleevangeliet, Lukas 2:1-20


Gud har fremdeles profeter på jorden!
'En bibel, en bibel! Vi har en bibel, og der kan ikke være noen annen bibel.' (2. Nephi 29:3). Hvorfor tror så mange at Gud ikke lenger taler til menneskene?


En historie om fristelse, prøvelser og motgang
"Nå forstår jeg at det Gud ser hos sine barn, er skjult for mennesker, som bare ser sine søsken fra utsiden."


Sett inn vår nyhetsticker på ditt eget nettsted
Nå kan du legge inn en nyhetsticker på ditt eget nettsted som alltid viser de siste artiklene fra SisteDagersHellige.no. Her finner du raskt ut hvordan du gjør det!


Send et postkort fra Kristus.no!
Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!


Er vi bedre enn andre...?
Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?


Mormonkirken - hva er det egentlig?
Kallenavnet "mormonkirken" brukes av mange, til tross for at kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.


Jeg kjenner en mormoner...
Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?


Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
Kirkens lære omfatter hele Guds plan for menneskeheten. Den er derfor umulig å legge frem "på 5 minutter". Her har vi likevel forsøkt å trekke frem noen viktige punkter i det gjengitte Jesu Kristi evangelium. Hva tror egentlig 'mormonere' på?


Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?
Tror 'mormonere' at de er mer hellige enn andre? Svaret er et selvfølgelig nei. Hva menes da egentlig med den siste delen av kirkens navn, "siste dagers hellige"?


Søndagsmøter i Jesu Kristi Kirke
Hvordan er gudstjenesten bygd opp og hva skjer egentlig på søndagsmøtene?


Diverse artikler


Få Mormons bok gratis
Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!


Vår himmelske Fader har en spesiell plan
Jeg vet at din himmelske Fader har en spesiell plan for deg og din familie om å vende tilbake for å bo sammen med ham. La oss dra hjem.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007