Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Fra profeten
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Vår himmelske Fader har en spesiell plan

Jeg vet at din himmelske Fader har en spesiell plan for deg og din familie om å vende tilbake for å bo sammen med ham. La oss dra hjem.


Salt Lake Temple
(Tale av Yoshihiko Kikuchi i De sytti, kirkens generalkonferanse april 2000)

Like før jul for et par år siden skulle jeg til en stavskonferanse i California. På flyet tilbake til Utah bestemte jeg meg for å ta en liten lur. Jeg hadde plass C ved midtgangen. Like før dørene ble lukket, sto en vakker dame midt i 70-årene ved siden av meg og sa: "Kan jeg få komme forbi?" Og jeg sa: "Ja, selvfølgelig." Det var slutten på min lur. Hun elsket å snakke.


DU HAR EN KJÆRLIG OG VENNLIG HIMMELSK FADER

Hun sa: "Jeg vet ikke hvorfor jeg må fly til et kaldt sted som Utah for å besøke barnebarna mine i julen. Jeg liker ikke å forlate det solfylte California."

Og hun fortsatte: "Dessuten bor det et merkelig og snodig folk i Utah. De kaller seg 'mormoner'. Min datter giftet seg med en av dem."

Jeg svarte: "Jeg beklager, men før du fortsetter, vil jeg gjerne fortelle at jeg er en av dem."

Da sa hun: "Jeg beklager, jeg mente det ikke slik."

Og jeg sa: "Å, det var vel akkurat det du mente."

Vi fortsatte å snakke sammen til vi var over Provo og visste at vi snart skulle lande.

"Patti," (det er hennes navn) "nå har du snakket det meste av flyturen. Jeg synes jeg har kjent deg helt fra det førjordiske liv. Kan jeg få stille deg noen få spørsmål før vi lander i Salt Lake City?"

Jeg spurte henne oppriktig: "Patti, vet du at du kan få møte din avdøde mann igjen?"

Hun sa: "Å, er det mulig?"

"Vet du at du også kan få møte din sønn Matt som døde som spebarn?"

Øynene hennes ble våte, og stemmen skalv. Herrens ånd hadde rørt ved henne. Jeg kunne føle at hun hadde savnet dem sårt.

Jeg ba en stille bønn og spurte henne:

"Patti, vet du at du har en kjærlig og vennlig himmelsk Fader som elsker deg meget høyt?"

Hun sa: "Har jeg det?"

"Patti, vet du at din himmelske Fader har en helt spesiell plan for deg, og at din familie kan være sammen for evig?"

"Kan vi det?" svarte hun.

"Har du noen gang hørt om denne planen før?"

"Nei", sa hun.

Meget oppriktig spurte jeg henne: "Kunne du tenke deg å høre om den?"

"Ja, det kunne jeg", svarte hun.

Herrens ånd rørte henne dypt. Og Herren lover oss: ". . . for mine utvalgte hører min røst, og de forherder ikke sine hjerter." Han sa også: "Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine. . ." "Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg."


DET ER "GUDS KJÆRLIGHET"

Nephi ønsket å se sin far Lehis drøm--livets tre--og det fikk han. Deretter så Nephi også det vakre Jesus-barnet. Og engelen spurte: "Forstår du betydningen av treet som din far så?"

Nephi svarte: "Ja, det er Guds kjærlighet som utgytes i menneskenes barns hjerter. Derfor er den det mest ettertraktelsesverdige av alt."

Før vi kom til denne jord, la vår himmelske Fader vennlig og fredelig "Guds kjærlighet" i vårt bryst. For vår himmelske Fader er du et helt spesielt barn. Min venn Patti har en guddommelig gnist i sin sjel. Da Patti hørte vår himmelske Faders ord, ble hun meget rørt og reagerte på hans røst.

Vi kjente ikke hverandre, men stille og rolig plasserte Herren en av sine dyrebare døtre ved siden av meg. Jeg ba oppriktig om at Herrens ånd ville inspirere henne og tale til henne.

Hvordan kan du og jeg overbringe Herrens vakre budskap?

For det første, opparbeid en bevissthet, gi andre kunnskap. President Gordon B. Hinckley har sagt: "Måtte det opparbeides en erkjennelse i ethvert medlems hjerte om at de alle er i stand til å bringe andre til kunnskap om evangeliet. . . Måtte ethvert medlem be med stor oppriktighet om dette. Måtte ethvert medlem be."

President Hinckley gjengir Almas vitnesbyrd:

"O Herre, vil du gi oss fremgang i å bringe dem tilbake til deg igjen. . .

Se, o Herre, deres sjeler er dyrebare. . . Gi oss derfor, o Herre, kraft og visdom, så vi kan bringe disse våre brødre . . . til deg"


I Kirkens bibelordbok leser vi: "Hensikten med bønn er ikke å forandre Guds vilje, men å sikre oss selv og andre velsignelser som Gud allerede er villig til å gi oss, men som er avhengige av at vi ber om dem."

For det annet, et godt eksempel er vårt beste verktøy. President Hinckley har sagt: "Det mest virksomme redskap vi vil ha, er det gode vår egen livsførsel står for." Når vi etterlever evangeliet, vil vi være som et lys på en høyde, "lyset" og "jordens salt".

Vi kan få del i "Guds kjærlighet", "livets tre" og daglig drikke av "kilden med levende vann" ved å ha kontakt med vår hellige Fader, fordype oss i Skriften og meditere. Da vil Herren velsigne oss så vi med større følsomhet kan tale til de sjeler Herren har forberedt for oss.

For det tredje, gjør noe når du føler Ånden. Eldste M. Russell Ballard har sagt: "Nøkkelen til suksess når det gjelder å bringe sjeler til Kristus, er å handle når du føler Ånden og merker at din venn også gjør det. . . Ved vår tro, vår tillit til Herren og ved våre gode gjerninger kan vi bringe mange sjeler til Herren."

Når vi søker og ber i tro, vil Herren veilede oss, og hans utvalgte vil snart godta det "gode budskap om stor glede" for å få del i den Herre Jesu Kristi evige og "uendelige forsoning".


FANT FRELSEREN

Misjonærene underviste Patti. Tre uker senere, mens hun var i Utah, ringte Patti til meg og sa: "Bror Kikuchi, det er Patti. Jeg skal døpes. Har du lyst til å komme i min dåp?"

Min hustru og jeg var tilstede i hennes dåp. Mange medlemmer snakket vennlig med henne. Jeg skal aldri glemme hennes glade ansikt da hun kom opp av vannet.

Jeg skal aldri glemme hennes tårer ved det hellige alter i Salt Lake tempel et år senere. Jeg minnes hennes fredelige og himmelske uttrykk da hun ble beseglet til sin avdøde ektemann og til sin sønn, og til sin datter som lever og er blitt medlem av kirken. Hun vet nå at hennes familie er evig i Herren. Min venn Patti Louise Donaldson fant vår Herre Jesus Kristus. Hun bor nå i Utah.


JEG SKAL HOLDE MEG NÆR TIL EDER

Mine kjære venner som kan høre meg, du er en sønn eller en datter av vår himmelske Fader. Du var en gang i hans hellige nærhet. Jeg vet at din himmelske Fader har en spesiell plan for deg og din familie om å vende tilbake for å bo sammen med ham. La oss dra hjem. La oss forberede oss til å gå hjem til vår himmelske Fader. Vi ønsker å fortelle dere om deres himmelske Faders kjærlighet. Dere vil finne Guds kjærlighet "som gleder sjelen mest".

Mine kjære brødre og søstre, jeg vitner for dere at vår himmelske Fader sendte sin enbårne Sønn, og at Jesus Kristus døde for deg og meg. Han sa:

"...hvor store vet du ikke, hvor gruelige vet du ikke, ja, hvor tunge å bære vet du ikke. For se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, forat de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og blø fra hver pore, til å lide både legemlig og åndelig--og ønske at jeg ikke skulle drikke den bitre kalk, og gyse -- men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn."

Han elsker deg. Han kjenner deg. Han lever. I 1820 kom vår himmelske Fader og hans Sønn, Jesus, til gutten Joseph og opprettet sitt rike slik at vi kan gå hjem. Kan du nå høre "den gode hyrdes røst"? Din Frelser kaller på deg. Kom, kom og ta del i hans kjærlighet. Han innbyr deg slik: "I skal påkalle meg mens jeg er nær", og så lover han: "Hold eder nær til meg, og jeg vil holde meg nær til eder." Jeg vet at han lever. Jeg vet at president Hinckley er vår profet. I Jesu Kristi navn, amen.


Ref: FHR (19.07.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!En velsignet god påske til alle!
Vi vil ønske deg en riktig god påske i det vi minnes vår Frelser Jesus Kristus i denne høytiden som markerer det store sonoffer han gjorde for menneskeheten.


Jesus Kristus - julens store midtpunkt
I desember feirer store deler av verden julehøytiden. Julen og det kristne budskap henger nøye sammen. De samme juleprinsipper er felles for de aller fleste kristne kirkesamfunn, også mormonere (medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige).


Nei takk, jeg drikker ikke - og ikke røyker jeg heller, forresten!
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke tror at kroppen er en gave fra Gud. Denne gaven forsøker vi å ta vare på så godt vi kan.


Frelsesplanen
De fleste mennesker har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du en kort oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.


Send et julekort fra Kristus.no!
Nå kan du sende et julekort fra postkortsiden på www.kristus.no. Tjenesten er selvsagt helt gratis og en fin måte å minne venner og kjente om at du bryr deg om dem.


Kirkens statistiske rapport for 2004
Det første presidentskap utgav følgende rapport over Kirkens vekst og status pr. 31. desember 2004.


Kirken oppfordrer til generøs støtte til ofrene i Asia
Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ber sine 12 millioner medlemmer over hele verden om å være generøse i sin støtte til humanitær hjelp til katastrofeofrene i Sør-Asia.


Nytt offisielt norsk kirke-nettsted
Jesu Kristi Kirke i Norge vil snart få sitt første virkelige offisielle nettsted. Tidligere har det bare eksistert halv-offisielle løsninger. Lanseringen vil etter planen finne sted i midten av september 2003.


Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke
Fra tid til annen får vi spørsmålet "finnes det noen berømte mormonere?". Her finner du et lite utvalg av medlemmer som har markert seg gjennom musikk, film, forskning, oppfinnelser og politikk.


Mormons bok på Internett - på NORSK!
Vi har den glede av å fortelle at Mormons Bok nå kan leses på Internett - på norsk! Hele boken er fullt søkbar, slik at man lett kan finne frem til relaterte skriftsteder. Her kan du følge med på hvor langt arbeidet har kommet.


Gleden ved å være kvinne
"Guds døtre vet at det er kvinners omsorgsfulle natur som kan bringe evige velsignelser, og de lever slik at de fremelsker denne guddommelige egenskapen."


Er det en synd å være rik?
Fordømmer Mormons bok rikdom? Kan det noen gang være godt i Guds øyne at èn person råder over store ressurser samtidig som en annen ikke har nok til livets opphold. Er penger i seg selv en negativ ting? (Jakobs bok, 2:12-21)


Dåp for de døde
Mange synes at 'dåp for de døde' høres rart ut fordi de ikke vet hva det innebærer. Her finner du en forklaring på hva stedfortredende dåp for avdøde slektninger dreier seg om, og hvorfor det er et viktig kristent prinsipp.

Flere artikler

Juleevangeliet, Lukas 2:1-20


Gud har fremdeles profeter på jorden!
'En bibel, en bibel! Vi har en bibel, og der kan ikke være noen annen bibel.' (2. Nephi 29:3). Hvorfor tror så mange at Gud ikke lenger taler til menneskene?


En historie om fristelse, prøvelser og motgang
"Nå forstår jeg at det Gud ser hos sine barn, er skjult for mennesker, som bare ser sine søsken fra utsiden."


Sett inn vår nyhetsticker på ditt eget nettsted
Nå kan du legge inn en nyhetsticker på ditt eget nettsted som alltid viser de siste artiklene fra SisteDagersHellige.no. Her finner du raskt ut hvordan du gjør det!


Send et postkort fra Kristus.no!
Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!


Er vi bedre enn andre...?
Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?


Mormonkirken - hva er det egentlig?
Kallenavnet "mormonkirken" brukes av mange, til tross for at kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.


Jeg kjenner en mormoner...
Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?


Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
Kirkens lære omfatter hele Guds plan for menneskeheten. Den er derfor umulig å legge frem "på 5 minutter". Her har vi likevel forsøkt å trekke frem noen viktige punkter i det gjengitte Jesu Kristi evangelium. Hva tror egentlig 'mormonere' på?


Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?
Tror 'mormonere' at de er mer hellige enn andre? Svaret er et selvfølgelig nei. Hva menes da egentlig med den siste delen av kirkens navn, "siste dagers hellige"?


Søndagsmøter i Jesu Kristi Kirke
Hvordan er gudstjenesten bygd opp og hva skjer egentlig på søndagsmøtene?


Diverse artikler


Få Mormons bok gratis
Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007