Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Den hvite gud med skjegg som besøkte Amerika
Overalt de reiste i den nye verden, ble misjonærer, nybyggere, kolonister og erobrere fortalt merkelige historier om en hvit besøkende med skjegg som kom i gamle tider - lenge før Columbus - og brakte en høyere sivilisasjon med seg.


Jesus besøker det nephitiske folk etter sin oppstandelse

Denne besøkende og hans siviliasjon var så bemerkelsesverdig at de innfødte bygde store monumenter og gigantiske bygninger til hans ære. Mange tilba ham som en Gud. Hans symbol, den fjærkledde slangen (se Joh. 3:14), dukket opp i seremonier, malerarbeid, utskjæringer og arkitektur som fremdeles kan sees på forskjellige steder over hele det amerikanske fastland.

Da den fremmede reiste bort, etterlot han folket med et løfte om at han til slutt ville komme tilbake for å herske, og at han ville bringe med seg en gylden tidsalder."

Detaljerte legender og arkeologisk bevis fra et mangfold av gamle amerikanske kulturer inneholder en felles beretning av denne mystiske lyse guden, som av ulike stammer og kulturer kalles f.eks. Quetzalcoatl (Mexico), Gukumatz (Guatemala), Kukulcan (Yucatan), Viracocha (Peru, "Mirakelmannen"), Totem (Alaska), Tacoma (Washington), Montezuma (Pueblos), Tiki (Øy-Herren), Glooskap (Øst-Canada, Mirakelskaperen), Wako (Sør-Amerika "Skaper"), Tupa (Sør-Amerika, "Herre") og mange andre navn.

Columbus sier at de innfødte "var veldig bestemt overbevist om at jeg, med disse skip og menn, kom fra himlene".

Francisco Hernandez, den spanske regjeringens hofflege / sykeprest, ble sendt for å forkynne for Mayaene i de områder hvor spanjolene og kristenheten enda ikke hadde vært. Han rapporterte om det en høytstående høvding fortalte ham da han ble spurt om sin tro. Høvdingen fortalte at "de kjente og trodde på Gud som bodde i himmelen, og at denne Gud var far, sønn og hellig ånd, og at faren ble kalt Izona og hadde skapt alle ting. Sønnen ble kalt Bacab og var født av en jomfru ved navn Chibirias, at hun var i himmelen med Gud, ... og de kalte den hellige ånd for Echuah. Da han ble spurt hva disse navnene på de tre personene betydde, sa han at Izona betydde den store far, Bacab betydde sønnen til den store far, og Echuah betydde forhandleren, og i sannhet sendte den hellige ånd ned gode ting til gjorden, siden den fylte jorden... med sine gaver og sin nåde."


Les disse punktene, og spør deg selv hvem som beskrives:

 1. Født av en jomfru for omkring 2000 år siden i øst.
 2. Har en lite kjent barndom, identifisert ved en stjerne.
 3. Fremstår som en hellig mann og lærer blant menneskene.
 4. Har lys hud, og har skjegg.
 5. Går med lang hvit kjortel og sandaler.
 6. Blir fristet av det onde og utholder en 40-dagers faste.
 7. Bringer et budskap om fred, kjærlighet, omsorg og lever i kyskhet.
 8. Ber til sin Fader i himmelen og underviser andre å be.
 9. Sier "fø de sultne, bekle de nakne, vis omsorg for de syke, unngå vold".
 10. Skapte alle folk og velsignet dem som fulgte ham.
 11. Innstifter bekjennelse, nadverd, faste og dåp i vann.
 12. Utfører mirakler,  går på hånd, helbreder de syke, kurerer de blinde.
 13. Har en kropp, men blir likevel tilbedt som en gud av sine tilhengere.
 14. Er kjennetegnet ved helbredelse og ved slangen.
 15. Er forfulgt av sine fiender, men tilbyr likevel tilgivelse.
 16. Blir pint, bærer en tornekrone, og bærer et kors.
 17. Blir korsfestet, hans side oppskåret, og vann flommer fra såret.
 18. Utgyter sitt blod for våre synder, og mørke oppstår ved hans død.
 19. Besøker de dødes underverden, taler om himmel og helvete.
 20. Selv om han dør står han opp igjen tre dager senere.
 21. Stiger opp til himmelen, der han nå dveler.
 22. Vender tilbake til sin trone hos Faderen, som er den øverste Gud i himmelen.
 23. Blir en frelser og forløser for alle. Står opp fra de døde.
 24. Blir tilbedt som én Gud, men likevel som del av en tredelt guddom sammen med sin far.
 25. Blir kalt verdens liv og lys, allmektig, altvitende.
 26. Apostler og disipler fortsetter hans arbeid med bygging av templer og altere.
 27. Vil vende tilbake for å herske og tilveiebringe oppstandelse og en gylden tidsperiode.

Man skulle tro at denne listen beskriver Jesus fra Nasareth, for den inneholder virkelig bemerkelsesverdige paralleller til hans liv slik det beskrives i det nye testamentet i Bibelen. Men, det er ikke Kristus som er beskrevet her, men snarere kultur-helten fra oldtidens Amerika, ja, "den lyse Gud, symbolisert ved den fjærkledde slange, kjent som Quatzalcoatl".

Listen med uttalelser og beskrivelser av den hvite gud med skjegg på det amerikanske fastland, er hentet fra ulike tradisjonelle legender trodd av innfødte fra både Nord- og Sør-Amerika, skrevet ned av tidlige skrivere etter at europeerene kom til "den nye verden". Beskrivelsene og historiene støtter opp om Mormons boks beretning om at Jesus Kristus besøkte folket på det amerikanske fastland etter sin oppstandelse. Han opprettet en kristen kirke blant dem, en kirke som i en betydelig større grad enn i Europa gikk inn i frafall og ødeleggelse de påfølgende 300-400 årene (Mormons bok avslutter sin beretning ca. år 421 e.Kr., da de kristne er så og si utryddet).

Du kan lese mer om Mormons bok her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro7&front=1
ILLUSTRASJON: Man kan finne kjennetegn fra historien om den hvite gud med skjegg, som skulle vende tilbake, over hele det amerikanske fastland.
Ref: (09.06.05)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Send et postkort fra Kristus.no!: Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!  
[ Les mer ]

Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?  
[ Les mer ]

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH : Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.  
[ Les mer ]

Er vi bedre enn andre...?: Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?  
[ Les mer ]

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!  
[ Les mer ]

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?  
[ Les mer ]


www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


12.11.05:
Tilgivelse

11.08.05:
Pornografi - et tragisk onde blant oss

09.06.05:
Vår Fader elsker meg

04.06.05:
Dette er Herrens evangelium

04.06.05:
Jeg vet at denne kirken er Jesu Kristi sanne og levende kirke

23.05.05:
Spør Gud av et oppriktig hjerte

18.05.05:
Abort og det ufødte liv

16.05.05:
Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er

08.05.05:
Det har aldri vært tvil i mitt sinn

05.05.05:
En historie om fristelse, prøvelser og motgang

26.04.05:
Hvordan fikk jeg fred i min sjel?

29.02.05:
Kirkens statistiske rapport for 2004

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett, org. nr. 983 182 364,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2006