Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Historie
  Tro og lære
  Hellig skrift
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Tortur ble utført i kristendommens navn

Hvorfor finnes det mormonere, del 2.

(Dette er del 2 av artikkelen "Hvorfor finnes det mormonere". Del 1 finner du her.)

Med apostlenes bortgang forsvant også snart den siste prestedømsmyndighet. Den inspirerte kirkeorganisasjon som Guds Sønn selv hadde opprettet fantes ikke lenger på jorden. Kombinasjonen av ytre forfølgelse og medlemmenes egen villfarelse førte menneskeheten sakte men sikkert mot den mørkeste tidsalder i verdenshistorien. Situasjonen nådde bunnen i middelalderen, der etterlevningene av den opprinnelige kristne kirke stod igjen som en maktpolitisk undertrykker der tortur, heksebrenning, religiøse kriger, forskjellsbehandling og maktkamp hadde erstattet den opprinnelige kristne praksis. Presteskapet var fordervet, og kirken erklærte selv at det ikke lenger fantes åpenbaring. De konkluderte med at Gud hadde sagt det han ønsket å si til menneskene, og at alle Guds ord for all fremtid var å finne i de skriftene som rundt 400 år etter Kristus var blitt samlet sammen til èn bok, nemlig Bibelen. Med dette argumentet hadde de et effektiv forsvar mot dem som stilte spørsmål omkring kirkeledelsens inspirasjon og myndighet. Himlene var lukket.

Flere av de myter som oppstod omkring Gud og Guds plan er fremdeles levende i vår tid. Myten om at Gud ikke lenger taler til menneskene, og at Bibelen inneholder alle Guds ord for all fremtid, er en av disse falske lærdommer som man stadig hører forkynt. Bibelens skrifter er selvsagt inspirerte og gudgitte, ja, de er akkurat det de gir seg ut for å være. Likevel viser det seg at ulike mennesker har tolket disse skriftene så forskjellig at vi i dag har hundrevis av ulike kristne trosretninger. I motsetning til i den første kristne kirke, var det ikke lenger noen bemyndiget prestedømsleder (profet eller apostel) som kunne klargjøre alle de

Korstog - krig og lidelse i Guds navn...
motstridende synspunktene som etterhvert oppstod. Ingen kunne med myndighet fra Gud irettesette og veilede folket gjennom åpenbaring fra det høyeste. Konsekvensene av frafallet fra evangeliets sannheter lever vi side om side ved den dag i dag.

Hvor skal så mennesket vende seg for å kunne skille mellom Guds vilje og vranglære og falske tolkninger av skriften. Er vi virkelig overlatt til oss selv og vår egen sviktende forståelse for all fremtid? Har Gud sluttet å tale til menneskene, slik den frafalne kirke selv erklærte? Gjelder ikke lenger profeten Amos' ord om at "Herren Gud gjør intet uten først å ha gjort det til kjenne til sine tjenere profetene" (Amos 1:3).

Evangeliet er gjengitt!
Vi har et gledens budskap til deg og alle mennesker som vil lytte: En vårdag i 1820 ble himmelens luker igjen åpnet. Vår himmelske Fader og Jesus Kristus utvalgte en ung gutt som Herrens profet, og ga gjennom ham i årene som fulgte tilbake all tapt lære, all prestedømsmyndighet og all makt som den første kristne kirke hadde. Organisasjonen med bemyndigede profeter, apostler, eldster og lærere ble gjenopprettet. Guds sanne plan for menneskene ble igjen forklart og nedtegnet, og prestedømsmyndigheten er gitt videre gjennom generasjonene til den tiden vi lever i idag. Dagens ledere av Jesu Kristi Kirke har denne myndighet som er så avgjørende for å holde kirken sammen med "èn tro, èn dåp, èn Herre", og den myndigheten som er så nødvendig for å avsløre vranglære, menneskelære, villfarelser og feiltolkninger.

Kirken har misjonærer og medlemmer over hele verden, inkludert de fleste større byer i Norge. Ta kontakt med et medlem eller den lokale menigheten for å vite mer. Gud har en plan for deg og alle mennesker. Livet har en vidunderlig og god hensikt.

Ref: FHR (06.09.02)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Hvorfor finnes det mormonere?
Hvordan kan noen påstå at Jesu Kristi Kirke er den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hvorfor måtte evangeliet gis tilbake til jorden, og kirken bygges opp fra bunnen av på nytt?

Flere artikler

En liten maur i Guds hus
"Jeg ble fylt av en dyp respekt for Guds skaperverk, helt ned til dets minste bestanddeler. Jeg følte Guds kjærlighet for alle Hans skapelser."


Forskjellen mellom barnedåp og voksendåp
Hva er dåpens betydning? Hva er Jesu Kristi Kirkes syn på barnedåp kontra voksendåp? Hvorfor ble Jesus Kristus døpt?


Artikkelsamling


Hva er forskjellen på å bli døpt i Jesu Kristi Kirke og i andre kirkesamfunn?
De fleste kirkesamfunn som bekjenner seg til Kristus utfører en eller annen form for dåp. Er de ulike dåpsmåtene like gode i Guds øyne, eller er det noen forskjell? Hva skal til for at den som utfører dåpen har myndighet fra Gud til å gjøre det?


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007