Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Hvor velsignet er egentlig Norge?

Herren har velsignet det norske folk i stor grad. Vi lever i fred, vår nasjon har større velstand og trygghet enn alle andre land på jorden. Hva mer kan vi egentlig ønske oss?


Norge, mitt Norge
Som medlem av Jesu Kristi Kirke har jeg glede av å følge med på den store utviklingen som skjer i kirkens vekst rundt omkring i verden. Vi har virkelig blitt en verdensomfattende kirkeorganisasjon, med over 11 millioner medlemmer fordelt på over 26 000 menigheter. Vi har mer enn 60 000 heltidsmisjonærer som forkynner evangeliet til verdens befolkning. De siste årene har vi faktisk blitt det raskest voksende kristne kirkesamfunn i hele verden.

Mens jeg gleder meg over kirkens enorme vekst, tar jeg også en titt på hvor i verden evangeliet vinner størst gehør. Jeg registrerer at det i Norge finnes litt over 4000 medlemmer av kirken. Dette betyr at dersom man møter 1000 nordmenn, så vil èn av disse være medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Jeg gleder meg over denne ene sjelen, men tenker likevel enda mer på de 999 som ikke har tatt imot den gledelige frelsesplanen som Jesus Kristus tilbyr alle mennesker.

Mine tanker går til Chile i Sør-Amerika. Jeg registrerer smilende at Jesu Kristi Kirke i det landet har hatt en fremgang de siste 20-30 årene som er unik i verdenshistorien. Mens forholdet mellom medlem / ikke-medlem i Norge er 1:1000, så er forholdet i Chile 1:25. Dette betyr altså at dersom du møter 25 chilenere, så er en av disse medlem av kirken. Med tilsvarende tall i Norge ville det ha vært omkring 170 000 medlemmer av kirken i vårt land, i stedet for 4000. Ingen land i verden har flere medlemmer i forhold til folketallet enn Chile.

For bare noen få år siden tok Norge imot en rekke av landets borgere som hadde flyktet med sine familier fra politisk undertrykkelse og dårlige levekår. Når vi tar i betraktning Chiles økonomiske og sosiale forhold så har vi lett for å svare "Norge" på følgende spørsmål:
"Hvilket nasjon har Gud velsignet mest - Chile eller Norge?". Sett i betraktning av at vi lever i en materialistisk verden, så er det kanskje naturlig for oss å tenke slik. Vi måler ofte fremgang, suksess og lykke i materielle goder, og overser at mennesket ikke kan leve av brød alene, slik Jesus fortalte oss mens han levde på jorden. Vi trenger også åndelig føde. I en tid da færre og færre nordmenn har en levende og aktiv tro på en himmelsk Fader, på Hans Sønn Jesus Kristus og på den Hellige Ånd, så er det vanskelig å se at vår nasjon virkelig er så storlig velsignet som vi ofte liker å tro.

Joda, vår verdslige velstand er stor, større enn noensinne. Likevel er det noe som mangler. Det er mer depresjon, mer mistrivsel, flere som fornekter Guds eksistens, flere selvmord, flere skilsmisser og mer kriminalitet enn noensinne. Vi overlater våre barn og våre gamle til offentlige og private institusjoner, slik at vi kan bruke mest mulig av vår tid på å dekke våre egne behov. Ungdommen eksperimenterer mer enn noensinne med umoralske og helsefarlige aktiviteter. Listen er lang over det åndelige og moralske forfall. Vår fokus på materiell velstand er i ferd med å kvele vår evne til å lytte til den indre stemmen som inspirerer alle mennesker til å gjøre godt og til å ofre av oss selv for at andre skal bli velsignet.

Uttrykket "Først meg selv, og så meg selv, og så min neste hvis det er til mitt beste" er det ingen som liker å beskrive seg selv med. Likevel burde vi alle tenke over om vi er i ferd med å synke ned i denne fryktelige tilstanden av egoisme og mangel på påvirkning av Guds Ånd. Den dagen vi i stor grad slutter å lytte til den indre stemmen, da er vi virkelig overlatt til oss selv, både som nasjon og som enkeltmennesker.

Uten noen form for myndighet til å uttale meg om internasjonale forhold eller om kirkens utvikling i resten av verden, våger jeg likevel å påstå at Chile er en mer velsignet nasjon enn gamle Norge. De er mer velsignet med det som betyr aller mest her i livet, nemlig med evnen til å lytte til budskap som har med evige verdier å gjøre - angående vår egen og våre medmenneskers frelse. Dette livet er bare en prøvestand, en forberedelsestid på det som skal komme. vår Himmelske Faders plan for meg og deg omfatter mer enn noen av oss kan forestille oss, men dette er tiden vi har fått tildelt til å forberede oss på det vi har muligheten til å ta del i.

Jeg vil utfordre alle mennesker i vårt fantastiske land til å undersøke nærmere hva Jesu Kristi Kirke virkelig forkynner. Ta kontakt med en menighet eller benytt anledningen hvis misjonærene banker på døren din. Vi er ikke innpåslitne mennesker. Vi ønsker bare å fortelle deg om noe som vi av erfaring vet har vært til stor velsignelse for oss i våre liv, og som vi tror vil ha stor verdi for deg også - både mens vi lever på jorden og i evigheten.

Klikk linken "Kirken i Norge" til venstre for å finne kontaktinfo til menigheten som ligger nærmest der du bor.

Måtte Herren velsigne og bevare det norske folk - også når det gjelder åndelige ting! :-)


Ref: FHR (23.04.02)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er aktivt engasjert i å undervise Jesu Kristi gjengitte evangelium.


Noen ord om menigheten i Kristiansand
Vi holder til i eget kirkebygg på toppen av Slettheia like utenfor Kristiansand sentrum. Der har vi holdt ukentlige møter siden april 1992, men Kirken har vært i landsdelen siden siste halvdel av 1800-tallet.


Basketball i Norge - og mormonere
Misjonærer fra Jesu Kristi Kirke hadde en sentral rolle i etableringen av basketball som organisert idrett i Norge. Under Norges Basketballforbunds offisielle nettside finner vi følgende informasjon:


Kort om kirkens historie i Norge
Jesu Kristi Kirke kom tidlig til Skandinavia og Norge. De første misjonærene kom til Risør allerede i 1851.

Flere artikler

Menighetsoversikt SØRLANDET OG VESTLANDET
Liste over menigheter, adresser, møtetider og kontaktperson (tilsammen 6 menigheter)


Menighetsoversikt ØSTLANDET
Liste over menigheter, adresser, møtetider og kontaktperson (tilsammen 9 menigheter)


Menighetsoversikt MIDT-NORGE
Liste over menigheter, adresser, møtetider og kontaktperson (tilsammen 4 menigheter)


Menighetsoversikt NORD-NORGE
Liste over menigheter, adresser, møtetider og kontaktperson (tilsammen 4 menigheter)


Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne) i Norge
Her finner du komplett oversikt over de tilsammen 23 menighetene av "mormonkirken" i Norge.


Kirkens tidskrift på norsk - Liahona
Kirkens tidsskrift er oppkalt etter et kompass i Mormons bok. Folket brukte det til å finne frem der de ellers ville ha gått seg vill. På samme måte er Guds ord et kompass for oss i våre liv. Liahona gir oss veiledning, trøst og styrke i hverdagen.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007