Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |


Jesus Kristus - verdens lys
Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.

Bibelen er en samling av skrifter (bøker) som ble skrevet over en periode på omtrent 1600 år av forskjellige forfattere. Omtrent 400 år etter Kristus ble 66 selvstendige bøker/skrifter samlet sammen i èn bok, nemlig Bibelen. Ordet "Bibel" kommer fra det greske "Biblia" som betyr "Bøker". Hvis vi slår opp i et leksikon vil vi kunne finne følgende definisjon av begrepet "Bibel":
"En hellig bok for de kristne. En samling av oldtidsskrifter som inkluderer bøkene fra både det gamle testamentet og det nye testamentet."

En av de 66 bøkene som vi finner i Bibelen ble skrevet av apostelen Johannes. Han mottok en storslått åpenbaring om fremtiden og det han skrev ned kjenner vi i dag som "Johannes Åpenbaring". Han avslutter sin store proftiske skrift med følgende ord:

"Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; og om noen tar bort noen av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok." (Joh. Åp. 22:18-19)

Dette er et av de mest misbrukte skriftsteder i hele Bibelen. Det har blitt brukt av predikanter over hele verden til å fortelle menneskene at Gud ikke lenger vil tale til oss, men at vi har mottatt alle Guds ord. Selvfølgelig vil en nøye gjennomlesing av teksten vise meget klart at åpenbareren Johannes snakket bare om sin egen bok og ikke om en hel samling av hellige skrifter. Moses brukte et lignende uttrykk da han talte til Israel i fordums tid og sa:
"Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe ifra...". (5. Mosebok 4:2). I det 12. kapittel i samme bok sa Moses følgende: "Alle de bud jeg gir dere, skal dere legge vinn på å leve etter. Du skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra." (vers 32).

Kan noen tro at Moses med disse ord nedla et forbud mot alle senere åpenbaringer og mot alle bøker som måtte kalles for hellig skrift i årene fremover? Hadde han makt til å sette munnkurv på alle fremtidige profeter og forby dem å tale eller skrive slik Gud ville de skulle gjøre? Selvfølgelig ikke, ellers ville vi ha vært foruten det meste av det Gamle Testamentet, og vi ville ikke ha hatt det Nye Testamente i det hele tatt.

Slik var det også med Åpenbareren Johannes. Da han advarte mot tilføyelser i Åpenbaringens bok, talte han bare om denne boken og insisterte på at ingen forsøkte å forandre eller forvrenge det han hadde sagt. Bibelens skrifter ble ikke samlet før over 300 år senere, så han kan umulig ha siktet til den.

Videre forteller bibelforskere oss at Johannes skrev sitt evangelium ETTER (altså senere enn) Åpenbarings bok, og hvis dette er riktig, er det nok enda en pekepinn på at Johannes overhodet ikke tenkte på å utelukke andre skrifter, men bare på å beskytte denne spesielle Åpenbaringens bok mot forandringer eller forvrengninger.

Flere skriftsteder om profeter og profetier:
"For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene." (Amos 3:7)

Jesu egne ord om fremtidige profeter (sammenlign med hendelsene ved gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke): "Derfor sender jeg til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene og forfølge fra by til by." (Matteus 23:34)

Du kan lese mer om at Gud fremdeles taler til oss i vår tid ved å klikke HER!


Ref: FHR (26.04.04)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH : Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.

Er vi bedre enn andre...?: Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?

Send et postkort fra Kristus.no!: Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!

En liten maur i Guds hus: "Jeg ble fylt av en dyp respekt for Guds skaperverk, helt ned til dets minste bestanddeler. Jeg følte Guds kjærlighet for alle Hans skapelser."

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?


Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?

www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


26.04.05:
Hvordan fikk jeg fred i min sjel?

01.02.05:
Hvorfor er jeg medlem av Jesu Kristi Kirke?

29.12.04:
Alle kirkens standardverk nå på Internett

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

08.07.04:
Noen kommentarer omkring opprinnelsen til Mormons bok

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

19.02.03:
Bilder av Guds profeter i vår tid

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere

14.05.02:
Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett med samme
mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2005