Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Adam og Eva

Jesu Kristi Kirke forkynner at Adam og Eva var de første av Guds åndebarn som ble født på jorden.


Adam og Eva ber sammen
Etter at vår himmelske Fader hadde forberedt jorden til å være et vakkert og behagelig hjem, valgte han Adam og Eva til å bli de første menneskene som skulle leve der. Guds plan var at Adam og Eva skulle bringe dødeligheten inn i verden og bli våre første foreldre.

Adam og Eva var tapre ånder
Når Gud valgte Adam og Eva til å være de første mennesker på jorden, så er det selvfølgelig fordi de hadde gjort seg fortjent til det ved å være lydige mot Guds befalinger. De ble forutbeskikket til denne store oppgave i det førjordiske liv.

Edens hage
Da Adam og Eva ble plassert i Edens hage var de enda ikke blitt dødelige. De var heller ikke i stand til å få barn, og det fantes ingen død. De hadde et fysisk liv siden deres ånder nå hadde bolig i fysiske legemer, og fordi de var i Guds nærhet hadde de også et åndelig liv. Adam og Eva hadde enda ikke valgt mellom godt og ondt.

Gud ga sine barn flere befalinger: "Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under eder, og råd over ... hvert dyr som rører seg på jorden!" (1. Mos. 1:28). Gud fortalte dem også at de fritt kunne spise av alle trærne i hagen untatt treet til kunnskap om godt og ondt.

Satan forsøkte å ødelegge Guds plan. Han lokket Eva til å spise av treet til kunnskap om godt og ondt ved å fortelle henne at hun ikke skulle dø om hun gjorde det. Da Adam hørte hva som hadde skjedd valgte også han å spise av frukten. Som et resultat av Adam og Evas ulydighet mot Guds befaling skjedde det en del forandringer i deres liv. Dette kalles Adams fall.

Adam og Evas adskillelse fra Gud
Fordi Adam og Eva hadde spist av frukten fra treet til kunnskap om godt og ondtdrev Herren dem ut av Edens hage og ut i den verden som vi nå lever i. Deres fysiske tilstand ble forandret fra udødelig til dødelig akkurat slik Gud hadde sagt. Og de var nå i stand til å få barn. De og deres barn kunne nå oppleve sykdom, smerte og fysisk død.

Samtidig led Adam og Eva også en åndelig død. Dette betyr at de var vist bort fra Guds nærhet og kunne ikke lenger tale med Gud ansikt til ansikt slik de hadde gjort mens de var i Edens hage. Ved denne list klarte Satan å innføre ondskapen i verden, og å skille menneskene fra Gud ved at de ville lide både en åndelig og fysisk død.

Store velsignelser kom som resultat av overtredelsen
Noen mennesker mener at Adam og Eva begikk en alvorlig synd som overføres til alle deres etterkommere da de spiste av treet til kunnskap om godt og ondt. Dette kalles ofte for arvesynden. Imidlertid hjelper nyere tids åpenbaring oss til å forstå at deres fall var et nødvendig skritt i Guds plan for livets utvikling, og en stor velsignelse for menneskeheten. På grunn av fallet er vi velsignet med fysiske legemer, retten til å velge mellom godt og ondt, samt muligheten for å oppnå evig liv. Ingen av disse velsignelsene ville ha vært våre om Adam og Eva ikke hadde spist av frukten. De ville da forblitt i en uskyldig tilstand i Edens hage uten mulighet til å formere seg og dermed uten å kunne oppfylle den andre befalingen som Gud ga dem.

I Mormons bok kan vi lese det følgende: "Adam falt for at mennesket skulle bli til, og mennesket er til for å nyte glede" (2. Ne. 2:25).

Kilde: www.mission.net


Ref: (16.02.03)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Abort og det ufødte liv
Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.


Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Prestedømmet
I Jesu Kristi Kirke snakkes det ofte om 'prestedømmets makt og myndighet'. Dette har avgjørende betydning for kirkens eksistens. Her finner du oversikt over alle de ulike prestedømsembeder med tilhørende oppgaver.


Du trenger kunnskap for å bli frelst
Hvor viktig er kunnskap? Trenger vi kunnskap, undervisning, forståelse og lærdom for å bli frelst i Guds rike?


Hva ble jorden skapt av? Er all materie evig? Er ånd materie?
"Den materie og de stoffer som denne jord ble dannet av", sa Eldste Orson Pratt, "er like evige som de stoffer som den strålende Herrens person består av".


Fullstendig omvendelse bringer lykke
Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. (En tale av Eldste Richard G. Scott i de tolv apostlers quorum).


Må vi leve ut våre lyster?
Vi har alle ulike handicap i mer eller mindre synlige former. De fleste fysiske eller psykiske handicap kan man lære seg å leve med på en imponerende måte. Dette gjelder også seksuelt avvikende følelser.


De 13 trosartiklene i Jesu Kristi Kirke
Kirkens trosartikler ble skrevet av profeten Joseph Smith i 1838 og gir en generell innføring i kirkens lære.


Sex før ekteskapet
Jesu Kristi Kirke har i motsetning til enkelte andre kristne trossamfunn ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en god forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.


Tiendeloven
Tiende er en gammel lov som vi kan lese om helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Hva er det som får mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke til å gi 10% av sine inntekter til kirken i en verden som er så opptatt av penger og verdens rikdom?


Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt
Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


En apostels vitnesbyrd om Mormons bok
Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken ­ fra første til siste kapittel ­ Herren Jesus Kristus.


Hva sier Mormons Bok om tro og gjerninger?
Forholdet mellom tro og gjerninger står sentralt i all kristen lære. Fører en sann tro på Jesus Kristus til at menneskene gjør gode gjerninger, eller er det å bekjenne Jesus som sin frelser uten at troen bærer synlig frukt nok til å oppnå frelse?

Flere artikler

Hvorfor Mormons Bok?
Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH (mormonere)
Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.


Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Til døden skiller dere?
Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.


Flere alternativer enn 'himmel og helvete'
Det finnes ikke bare enten gode eller onde mennesker. Det vil være ulike grader av herlighet og frelse i det neste liv. Paulus sammenlignet oppstandelsen med glansen av solen, månen og stjernene. I Guds hus er det mange rom.


Hva er egentlig meningen med livet?
Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


Hva er egentlig meningen med livet, del 2
Her finner du svar på det store spørsmålet "Hvorfor er vi her på jorden?".


Skriftsteder til trøst og veiledning
Bibelen og Mormons bok er fulle av vers og historier som gir både trøst, mening og veiledning i hverdagen. Her finner du et lite utvalg av undertegnedes favorittvers fra Mormons bok.


Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.


Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


Hva betyr Jesus Kristus for oss?
Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


På den rette og smale sti
Noen lurer på hva som vil skje hvis man dør uten å ha hatt tid til å gjøre alt det man ønsket som en god kristen. Hvor mye kreves det egentlig av oss? Kan du bli frelst i Guds rike selv om du ikke er 'god nok'?


Mormons bok oppklarer misforståelser om Jesu Kristi forsoning og Adams fall
Det virker selvmotsigende at nettopp Jesu forsoning som er så viktig for vår frelse er den minst forståtte læren i den kristne verden. Misforståelsene, forvirringen og læremotsetningene omkring betydningen av Jesu forsoning og av Adams fall er enorme.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007