Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Inspirert av beretningene i Mat. 3:16 og Ap.gj. 2:2-4
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er tre adskilte personer, men at de er ett i mål og mening. Begrep som "èn Gud" og "ett" brukes likevel, men innebærer altså likevel ikke at de tre er èn og samme Gud. De er tre adskilte deler av en nøye sammensveiset Guddom.

Skriften sier en del om dette, blant annet er det mye materiale å bygge på fra Jesu egne ord i Bibelen. Som eksempel kan nevnes Jesu bønn for apostlene i Getsemane hage. Dette gir oss god innsikt i den bibelske omtalen av at Faderen og Sønnen er "ett". Det betyr ikke at de er en og samme person, men at de er er ett i henhold til vilje, mål, kjærlighet og mening. Jesus ber til Faderen om at hans apostler må bli ett på samme måte som han og Faderen er ett. Med dette mente han at de skulle stå sammen som en enhet i tro og vilje. Her er et par sitater fra Johannes kap. 17:
"Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg." og "Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett." (vers 21-22)

Her er et annet skriftsted som beskriver Jesu rolle før og etter jordelivet:
"Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden." (Hebr. 1:2)

Ved å be til Faderen i en svært vanskelig stund viser Jesus tydelig at de er adskilte personer. På korset opplevde han for første gang i sitt jordiske liv den fryktelige stunden der den vante nærheten han alltid følte til Faderen på jorden ble tatt bort, og han uttaler i redsel: "Min Gud, hvorfor har du forlatt meg".

Vi tror videre at Jesus Kristus var det gamle testamentets Jehova, Israels Gud. Faderen har gitt ham all makt i himmelen og på jorden. Før jordens skapelse ble han utvalgt av Faderen til å være skaper, frelser og dommer. Dermed kan man med rette si at Gud kom til jorden som menneske. Han er Guds enbårne sønn og handler på vegne av Faderen som skaper, frelser og dommer.

Det er en del forvirrende begreper omkring guddommen, noe som blant annet har ført til store forskjeller i kristnes oppfatning. Som eksempel kan det nevnes læren om treenigheten, som altså Jesu Kristi Kirke tar avstand fra. Ting kan bli ekstra forvirrende dersom man ikke har klart for seg hvilken rolle Jesus hadde før han ble født på jorden. Han var "Israels Gud" som vi leser om i det gamle testamentet, men han handlet på vegne av Faderen. Som skaper av jorden kan han på en måte kalles "Fader", uten at han dermed må forveksles med selve "Faderen".

Den Hellige Ånd har en viktig rolle for å veilede og inspirere menneskene til å gjøre og velge det gode, og er en egen person. Den kristne verden (inkludert JKK av SDH) bruker uttrykk som "Guds Ånd" om den Hellige Ånd. Dette kan virke forvirrende, ettersom dette kan oppfattes som omtale av Faderens ånd. Dette har nok sitt utgangspunkt i at de tre virkelig ER "ett", og at Guds vilje og kjærlighet kommer til uttrykk gjennom den Hellige Ånds virke, slik at Faderens ånd og den Hellige Ånd uttrykker samme godhet og har samme de samme gode hensikter. Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds fullkomne samarbeid gjør at begrepene lett kan flyte litt over i hverandre i dagligtalen når man snakker om deres virke.

Betydningen av å kjenne Guds natur og forholdet mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, kommer til uttrykk i Jesu egen definisjon av grunnlaget for frelse:
"Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus." (Joh. 17:3)
For å lese kirkens offisielle uttalelser om Guds natur og medlemmene av Guddommen, anbefaler jeg et besøk på denne siden: www.mormon.org/learn/0,8672,791-20,00.html

Ref: FHR (27.05.03)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Send et postkort fra Kristus.no!: Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!  
[ Les mer ]

Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?  
[ Les mer ]

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH : Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.  
[ Les mer ]

Er vi bedre enn andre...?: Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?  
[ Les mer ]

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!  
[ Les mer ]

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?  
[ Les mer ]


Den hvite gud med skjegg som besøkte Amerika: Overalt de reiste i den nye verden, ble misjonærer, nybyggere, kolonister og erobrere fortalt merkelige historier om en hvit besøkende med skjegg som kom i gamle tider - lenge før Columbus - og brakte en høyere sivilisasjon med seg.  
[ Les mer ]

www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


12.11.05:
Tilgivelse

11.08.05:
Pornografi - et tragisk onde blant oss

09.06.05:
Vår Fader elsker meg

04.06.05:
Dette er Herrens evangelium

04.06.05:
Jeg vet at denne kirken er Jesu Kristi sanne og levende kirke

23.05.05:
Spør Gud av et oppriktig hjerte

18.05.05:
Abort og det ufødte liv

16.05.05:
Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er

08.05.05:
Det har aldri vært tvil i mitt sinn

05.05.05:
En historie om fristelse, prøvelser og motgang

26.04.05:
Hvordan fikk jeg fred i min sjel?

29.02.05:
Kirkens statistiske rapport for 2004

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett, org. nr. 983 182 364,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2006