Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tar avtand fra læren om arvesynd. Den 2. trosartikkel sier: "Vi tror at menneskene vil bli straffet for sine egne synder, og ikke for Adams overtredelse".

Mennesket har fri vilje og straffes ikke for sine forfedres synder slik en del kristne retninger har forkynt opp gjennom århundrene. Et barn er født uskyldig og uten synd, og trenger derfor ikke dåp før det har nådd "ansvarsalderen" - tiden da et barn er stort nok til bevisst å kunne skille mellom godt og vondt og ta selvstendige valg. Du kan lese mer om dette under artikkelen "Stor forskjell mellom barnedåp og voksendåp".

Vi har 100% fri vilje, kun begrenset av våre egne tidligere valg, dårlige vaner, eventuelle fysiske og mentale handicap, oppvekst o.l. Til tross for begrensningene kan vi velge vår vei fritt, både på godt og vondt.

Handlefriheten er en velsignelse som gjør oss i stand til å utvikle oss på en helt unik måte. Det endelige målet er å velge i kjærlighet til Gud og andre mennesker fremfor å være egosentrert og selvopptatt. Dette er noe vi skulle strekke oss etter i det daglige liv.

Gud tvinger ikke menneskene til å gjøre godt. Ettersom handlefriheten åpner for at mennesker også kan gjøre vondt mot andre ser vi at mange uskyldige må lide. Mens vi er på jorden er vi også underlagt tilsynelatende tilfeldig sykdom og andre former for motgang. Vi er på mange måter en del av naturen i dette livet, men Gud har ikke glemt en eneste en av oss. Han ønsker at vi skal komme til ham og ta imot hans gave til menneskeheten: Jesus Kristus. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Han er veien, sannheten og livet. Bare gjennom Jesus kan vi renses for våre feil og mangler, slik at vi kan komme tilbake til vår himmelske Faders nærhet.

Hvordan vi takler både medgang og motgang er viktige elementer i livets læreprosess. Gjennom felleskapet og undervisningen i kirken, ved å lese de hellige skrifter, ved å holde daglig bønn, og gjennom et liv i samsvar med Jesu bud kan vi finne den trøst, støtte og veiledning vi trenger i våre liv. Vi kan med sikkerhet vite at vi ikke er alene. Tiden på jorden kun er en kort stund sammenlignet med det som ligger foran oss.

Handlefriheten er en sentral del av hensikten med livet på jorden, og danner et avgjørende grunnlag for vår evige tilstand. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen: "Hva er meningen med livet".

Ethvert menneske kan bryte med tidligere livsmønster og gå i en annen retning - til både ens egen, Guds og andre menneskers glede. Vi er alle i stadig utvikling. Der et menneske har lett for å velge rett har et annet store problemer, og motsatt. Det er ikke opp til oss å vurdere hvem som er "best" eller mest vellykket. Bare Gud kjenner våre hjerters ønsker og hva som gjør det lett eller vanskelig for den enkelte av oss å foreta gode valg.

Vi møter stadig på situasjoner der vi opplever valgets kvaler. Noen ganger må vi snu helt om og endre vår livsførsel. Det aller beste ved Jesu Kristi evangelium - og en helt avgjørende del av Faderens frelsesplan - er at omvendelse fra tidligere gale valg vil gi oss muligheten til å velge på nytt - og gi oss en fullstendig og altomfattende tilgivelse for våre gamle feil.


Ref: (13.08.03)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Send et postkort fra Kristus.no!: Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!  
[ Les mer ]

Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?  
[ Les mer ]

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH : Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.  
[ Les mer ]

Er vi bedre enn andre...?: Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?  
[ Les mer ]

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!  
[ Les mer ]

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?  
[ Les mer ]


Den hvite gud med skjegg som besøkte Amerika: Overalt de reiste i den nye verden, ble misjonærer, nybyggere, kolonister og erobrere fortalt merkelige historier om en hvit besøkende med skjegg som kom i gamle tider - lenge før Columbus - og brakte en høyere sivilisasjon med seg.  
[ Les mer ]

www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


12.11.05:
Tilgivelse

11.08.05:
Pornografi - et tragisk onde blant oss

09.06.05:
Vår Fader elsker meg

04.06.05:
Dette er Herrens evangelium

04.06.05:
Jeg vet at denne kirken er Jesu Kristi sanne og levende kirke

23.05.05:
Spør Gud av et oppriktig hjerte

18.05.05:
Abort og det ufødte liv

16.05.05:
Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er

08.05.05:
Det har aldri vært tvil i mitt sinn

05.05.05:
En historie om fristelse, prøvelser og motgang

26.04.05:
Hvordan fikk jeg fred i min sjel?

29.02.05:
Kirkens statistiske rapport for 2004

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett, org. nr. 983 182 364,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2006