Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH

Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.

Vi vil her gå gjennom hovedforskjellene innen tro og lære mellom Jesu Kristi Kirke av SDH og andre kristne trosretninger. Eksempler på særtrekk er kirkens lære om evige ekteskap, læren om flere herlighetsgrader (at det finnes MER enn kun enten himmel eller helvete i det neste liv), samt læren om profeter og templer. Alle mennesker er Guds åndebarn. Vi eksisterte i en åndelig tilstand før vi ble født på jorden. Vi tror at hver og en av oss har kommet til jorden av en årsak og at vi er en del av Guds store frelsesplan. Vi er her for å lære, for å bli prøvet i godt og ondt, for å utvikle oss. Denne spennende frelsesplanen kan du lese mer om her:
www.kristus.no/index.pl?p=Frelsesplanen

En artikkel som gir et innblikk i aktive medlemmers dagligliv og gir svar på mange dagligdagse spørsmål finner du her ("Jeg kjenner en mormoner"):
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div30&front=1


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH:

1. Mormons bok
Vi tror at Mormons bok er Guds ord på lik linje med Bibelen. Dette kan være vanskelig for en del å forstå, spesielt hvis de ikke har lest boken. Det er denne boken som har gitt kirken kallenavnet "mormonkirken" selv om kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus og bekrefter sannheten av Bibelen. Du kan lese kort om hva denne boken er og hvorfor den finnes på denne adressen:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=hist1001&grID=2&grNiv=1
Hele boken finner du i søkbar versjon her:
www.mormonsbok.com

2. Læren om evige ekteskap og evige familieforbindelser
Denne læren står sentralt i kirken, men avvises av andre kristne kirkesamfunn. Vi tror ikke at ekteskapet bare varer "til døden skiller dere". Du finner mer om evige ekteskap her: www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro34&front=1

3. Læren om flere herlighetsgrader
Dette innebærer at det finnes mer enn kun himmel eller helvete i det neste liv. Vår evige tilstand etter jordelivet vil tilpasses etter våre hjerters ønsker og hvordan vi lever våre liv her på jorden. Se eget punkt om "frelsesplanen" for å lese mer om dette.

4. Læren om templer
Dåp for de døde og andre særtrekk finner du mer om her:
www.jesu-kristi-kirke.no/index.pl?artID=media0009&lesart=1&grID=0

5. Det førjordiske liv
Troen på at vi alle er Guds åndebarn og at vi eksisterte i en åndelig tilstand før vi ble født på jorden blir også avfeid av de fleste andre kristne trosretninger. Vi tror at vi ble sendt til jorden av en årsak og at vi er en del av Guds store frelsesplan. Vi er her for å lære, for å bli prøvet i godt og ondt, for å utvikle oss. Denne spennende frelsesplanen kan du lese mer om her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div5&front=1

6. Guddommen / oppfatningen av Gud
En annen forskjell angår noe så grunnleggende som selve oppfatningen av Guddommen. Den Norske Kirke forkynner læren om den treenige Gud (som innebærer at Gud, Jesus og den Hellige Ånd er èn og samme person i forskjellige former), mens Jesu Kristi Kirke forkynner at Gud Faderen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd er tre adskilte personer, men at de har samme mål og ønsker. Jesus Kristus er det frelsende elementet i Guds plan. Uten hans forsoning er vår tro meningsløs, siden ingen kunne bli frelst i det neste liv uten Hans offer. Her er en artikkel om selve oppfatningen av Gud: www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro35&grID=3&grNiv=1

7. Læren om profeter og åpenbaring i vår tid
Du finner en forklarende artikkel om dette her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div3&front=1

8. Læren om frafallet og nødvendigheten av en gjenopprettelse av Jesu Kristi Kirke på jorden
Den opprinnelige Jesu Kristi Kirkes lære ble utvannet og tilpasset og prestedømsmyndigheten til å lede kirken ved inspirasjon gikk tapt. Mer om dette viktige temaet finner du her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=hvorfor&grID=1&grNiv=1 - og her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro16&front=1

Vi tror hvert ord som står i Bibelen og kirken bærer Frelserens navn. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Du finner en kort og lettlest artikkel på nettet om dette som forteller mer om Jesus og hans sentrale rolle i kirken her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro21&front=1

Her er ytterligere artikler som belyser forskjeller mellom Jesu Kristi Kirke og andre kristne trosretninger:

Hva er egentlig meningen med livet?
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro28&front=1

Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div28&front=1

Frelsesplanen
Hvor kommer vi fra, hva gjør vi her, hvor går vi hen?
Gir innsikt i en del punkter som fornektes av lutherske trosretninger:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div5&front=1
Ref: FHR (04.01.04)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Send et postkort fra Kristus.no!: Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!  
[ Les mer ]

Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?  
[ Les mer ]

Er vi bedre enn andre...?: Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?  
[ Les mer ]

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!  
[ Les mer ]

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?  
[ Les mer ]


Den hvite gud med skjegg som besøkte Amerika: Overalt de reiste i den nye verden, ble misjonærer, nybyggere, kolonister og erobrere fortalt merkelige historier om en hvit besøkende med skjegg som kom i gamle tider - lenge før Columbus - og brakte en høyere sivilisasjon med seg.  
[ Les mer ]

www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


12.11.05:
Tilgivelse

11.08.05:
Pornografi - et tragisk onde blant oss

09.06.05:
Vår Fader elsker meg

04.06.05:
Dette er Herrens evangelium

04.06.05:
Jeg vet at denne kirken er Jesu Kristi sanne og levende kirke

23.05.05:
Spør Gud av et oppriktig hjerte

18.05.05:
Abort og det ufødte liv

16.05.05:
Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er

08.05.05:
Det har aldri vært tvil i mitt sinn

05.05.05:
En historie om fristelse, prøvelser og motgang

26.04.05:
Hvordan fikk jeg fred i min sjel?

29.02.05:
Kirkens statistiske rapport for 2004

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett, org. nr. 983 182 364,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2006