Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH (mormonere)


Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.

Vi vil her gå gjennom hovedforskjellene innen tro og lære mellom Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og andre kristne trosretninger. Eksempler på særtrekk er kirkens lære om evige ekteskap, læren om flere herlighetsgrader (at det finnes MER enn kun enten himmel eller helvete i det neste liv), samt læren om profeter og templer.

Alle mennesker er Guds åndebarn. Vi eksisterte i en åndelig tilstand før vi ble født på jorden. Vi tror at hver og en av oss har kommet til jorden av en årsak og at vi er en del av Guds store frelsesplan. Vi er her for å lære, for å bli prøvet i godt og ondt, for å utvikle oss. Denne spennende frelsesplanen kan du lese mer om her:
www.kristus.no/index.pl?p=Frelsesplanen

En artikkel som gir et innblikk i aktive medlemmers dagligliv og gir svar på mange dagligdagse spørsmål finner du her ("Jeg kjenner en mormoner"):
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div30&front=1


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH:

1. Mormons bok
Vi tror at Mormons bok er Guds ord på lik linje med Bibelen. Dette kan være vanskelig for en del å forstå, spesielt hvis de ikke har lest boken. Det er denne boken som har gitt kirken kallenavnet "mormonkirken" selv om kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus og bekrefter sannheten av Bibelen. Du kan lese kort om hva denne boken er og hvorfor den finnes på denne adressen:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=hist1001&grID=2&grNiv=1
Hele boken finner du i søkbar versjon her:
www.mormonsbok.com

2. Læren om evige ekteskap og evige familieforbindelser
Denne læren står sentralt i kirken, men avvises av andre kristne kirkesamfunn. Vi tror ikke at ekteskapet bare varer "til døden skiller dere". Du finner mer om evige ekteskap her: www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro34&front=1

3. Læren om flere herlighetsgrader
Dette innebærer at det finnes mer enn kun himmel eller helvete i det neste liv. Vår evige tilstand etter jordelivet vil tilpasses etter våre hjerters ønsker og hvordan vi lever våre liv her på jorden. Se eget punkt om "frelsesplanen" for å lese mer om dette.

4. Læren om templer
Dåp for de døde og andre særtrekk finner du mer om her:
www.jesu-kristi-kirke.no/index.pl?artID=media0009&lesart=1&grID=0

5. Det førjordiske liv
Troen på at vi alle er Guds åndebarn og at vi eksisterte i en åndelig tilstand før vi ble født på jorden blir også avfeid av de fleste andre kristne trosretninger. Vi tror at vi ble sendt til jorden av en årsak og at vi er en del av Guds store frelsesplan. Vi er her for å lære, for å bli prøvet i godt og ondt, for å utvikle oss. Denne spennende frelsesplanen kan du lese mer om her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div5&front=1

6. Guddommen / oppfatningen av Gud
En annen forskjell angår noe så grunnleggende som selve oppfatningen av Guddommen. Den Norske Kirke forkynner læren om den treenige Gud (som innebærer at Gud, Jesus og den Hellige Ånd er èn og samme person i forskjellige former), mens Jesu Kristi Kirke forkynner at Gud Faderen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd er tre adskilte personer, men at de har samme mål og ønsker. Jesus Kristus er det frelsende elementet i Guds plan. Uten hans forsoning er vår tro meningsløs, siden ingen kunne bli frelst i det neste liv uten Hans offer. Her er en artikkel om selve oppfatningen av Gud: www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro35&grID=3&grNiv=1

7. Læren om profeter og åpenbaring i vår tid
Du finner en forklarende artikkel om dette her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div3&front=1

8. Læren om frafallet og nødvendigheten av en gjenopprettelse av Jesu Kristi Kirke på jorden
Den opprinnelige Jesu Kristi Kirkes lære ble utvannet og tilpasset og prestedømsmyndigheten til å lede kirken ved inspirasjon gikk tapt. Mer om dette viktige temaet finner du her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=hvorfor&grID=1&grNiv=1 - og her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro16&front=1

Vi tror hvert ord som står i Bibelen og kirken bærer Frelserens navn. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Du finner en kort og lettlest artikkel på nettet om dette som forteller mer om Jesus og hans sentrale rolle i kirken her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro21&front=1

Her er ytterligere artikler som belyser forskjeller mellom Jesu Kristi Kirke og andre kristne trosretninger:

Hva er egentlig meningen med livet?
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro28&front=1

Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div28&front=1

Frelsesplanen
Hvor kommer vi fra, hva gjør vi her, hvor går vi hen?
Gir innsikt i en del punkter som fornektes av lutherske trosretninger:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div5&front=1Ref: FHR (04.01.04)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Abort og det ufødte liv
Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.


Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Prestedømmet
I Jesu Kristi Kirke snakkes det ofte om 'prestedømmets makt og myndighet'. Dette har avgjørende betydning for kirkens eksistens. Her finner du oversikt over alle de ulike prestedømsembeder med tilhørende oppgaver.


Adam og Eva
Jesu Kristi Kirke forkynner at Adam og Eva var de første av Guds åndebarn som ble født på jorden.


Du trenger kunnskap for å bli frelst
Hvor viktig er kunnskap? Trenger vi kunnskap, undervisning, forståelse og lærdom for å bli frelst i Guds rike?


Hva ble jorden skapt av? Er all materie evig? Er ånd materie?
"Den materie og de stoffer som denne jord ble dannet av", sa Eldste Orson Pratt, "er like evige som de stoffer som den strålende Herrens person består av".


Fullstendig omvendelse bringer lykke
Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. (En tale av Eldste Richard G. Scott i de tolv apostlers quorum).


Må vi leve ut våre lyster?
Vi har alle ulike handicap i mer eller mindre synlige former. De fleste fysiske eller psykiske handicap kan man lære seg å leve med på en imponerende måte. Dette gjelder også seksuelt avvikende følelser.


De 13 trosartiklene i Jesu Kristi Kirke
Kirkens trosartikler ble skrevet av profeten Joseph Smith i 1838 og gir en generell innføring i kirkens lære.


Sex før ekteskapet
Jesu Kristi Kirke har i motsetning til enkelte andre kristne trossamfunn ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en god forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.


Tiendeloven
Tiende er en gammel lov som vi kan lese om helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Hva er det som får mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke til å gi 10% av sine inntekter til kirken i en verden som er så opptatt av penger og verdens rikdom?


Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt
Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


En apostels vitnesbyrd om Mormons bok
Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken ­ fra første til siste kapittel ­ Herren Jesus Kristus.


Hva sier Mormons Bok om tro og gjerninger?
Forholdet mellom tro og gjerninger står sentralt i all kristen lære. Fører en sann tro på Jesus Kristus til at menneskene gjør gode gjerninger, eller er det å bekjenne Jesus som sin frelser uten at troen bærer synlig frukt nok til å oppnå frelse?

Flere artikler

Hvorfor Mormons Bok?
Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.


Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Til døden skiller dere?
Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.


Flere alternativer enn 'himmel og helvete'
Det finnes ikke bare enten gode eller onde mennesker. Det vil være ulike grader av herlighet og frelse i det neste liv. Paulus sammenlignet oppstandelsen med glansen av solen, månen og stjernene. I Guds hus er det mange rom.


Hva er egentlig meningen med livet?
Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


Hva er egentlig meningen med livet, del 2
Her finner du svar på det store spørsmålet "Hvorfor er vi her på jorden?".


Skriftsteder til trøst og veiledning
Bibelen og Mormons bok er fulle av vers og historier som gir både trøst, mening og veiledning i hverdagen. Her finner du et lite utvalg av undertegnedes favorittvers fra Mormons bok.


Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.


Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


Hva betyr Jesus Kristus for oss?
Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


På den rette og smale sti
Noen lurer på hva som vil skje hvis man dør uten å ha hatt tid til å gjøre alt det man ønsket som en god kristen. Hvor mye kreves det egentlig av oss? Kan du bli frelst i Guds rike selv om du ikke er 'god nok'?


Mormons bok oppklarer misforståelser om Jesu Kristi forsoning og Adams fall
Det virker selvmotsigende at nettopp Jesu forsoning som er så viktig for vår frelse er den minst forståtte læren i den kristne verden. Misforståelsene, forvirringen og læremotsetningene omkring betydningen av Jesu forsoning og av Adams fall er enorme.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007