Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |


Abort og det ufødte liv
Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.

Jesu Kristi Kirke har et klart standpunkt mot fri abort. Det ufødte liv er et virkelig barn som ikke bør fjernes bare fordi det ikke har kommet ut av mors liv enda. Samtidig åpner kirken for abort som mulighet i tilfeller der svangerskapet er en følge av voldtekt eller incest, eller der det er fare for morens liv. Man er altså åpen for at det kan utføres abort i tilfeller der de psykiske eller fysiske konsekvensene av svangerskapet er åpenbart overveldende for moren.

Kirkens syn på abort er i stor grad sammenfallende med mange andre kristne trossamfunns holdning: Selvbestemt abort er en prevensjonsmetode med ettervirkende kraft, noe vi gjerne kan kalle en lovliggjort måte å avlive et ufødt og uønsket barn på. Disse små skulle heller hatt samfunnets beskyttelse. Samtidig er man også opptatt av å hjelpe den gravide kvinnen til å forstå hvilke samvittighetskvaler en unødvendig abort kan gi henne i fremtiden. I vårt samfunn legges det til rette for abort, uten krav om moralsk eller medisinsk begrunnelse. Unødvendige abortinngrep medfører at mange kvinner angrer og lider moralske kvaler i ettertid. Vi har medfølelse for de kvinnene som har tatt et slikt valg fordi de på ulike måter ble påvirket til å tro at det var en akseptabel handling, men som i ettertid sliter følelsesmessig. Det kan være vanskelig å forholde seg til de tanker som dukker opp når man f.eks. ser glade barn på samme alder som det ens eget barn skulle ha vært.

Jesu Kristi Kirkes holdning til abort gjenspeiles også i synet på familien. Ekteskap og familier kan vare evig, altså også etter at den jordiske død skiller oss midlertidig. Dette er dessverre et syn som teologisk fornektes av andre kristne kirkesamfunn. Hvis vi ser på Jesu Kristi Kirke under ett, har familier som er medlem av kirken gjerne flere barn enn gjennomsnittsnordmannen, selv om dette ikke er noen selvfølge. Familien kalles av Jesu Kristi Kirke for "den viktigste organisasjon på jorden".

Vi tror at ethvert menneske som blir født på jorden er et Guds barn, og at alle mennesker har levd som Guds åndebarn i en førjordisk tilværelse før vi kom til jorden. Der hadde vi våre personligheter og levde i en meningfylt tilværelse. På et tidspunkt ble vi presentert for Guds plan om jordens skapelse og den videre plan for vår fremtid. Alle som fødes på jorden valgte selv å komme her på godt og vondt, for å lære og få erfaringer som ville være nyttige og avgjørende for vår evige utvikling og fremtid.

De av oss som fødes i samme familie, har mulighet til å leve sammen også i evigheten, både når det gjelder ektefeller og barn. Sett i den store sammenheng, hører familier sammen også utover kjernefamilien (foreldre og barn), og i den ytterste konsekvens, hele menneskeheten. Synet på abort blir derfor også sett i dette perspektivet, der ethvert ufødt barn som forhindres født, kan sies å bli forsøkt fratatt eller utsatt muligheten til det liv på jorden som det har et gudgitt krav på.

Hvorfor velger noen abort?
Det foretas mellom 14.000 og 16.000 aborter i Norge hvert år. I følge Helsevernetaten i Oslo kommune, er det blant de yngste jentene for hele landet nesten dobbelt så mange aborter som fødsler per 1000 jenter 15-19 år. I Oslo er det fem ganger så mange aborter som fødsler i denne alderen. Blant 20-24-åringer er det for hele landet over dobbelt så mange fødsler som aborter, mens det i Oslo er omtrent like mange aborter som fødsler i denne aldersgruppen. En undersøkelse fra Alan Guttmacher Institute i USA viser at de som velger å fjerne sitt ufødte barn oppgir følgende begrunnelser:

1% - incest eller voldtekt
1% - misdannelser hos babyen
4% - legen sa at deres helse ville forverres pga. svangerskapet
50% - ønsket ikke å være alenemor eller hadde problemer med faren
66% - økonomiske årsaker
75% - det passet dårlig med et barn akkurat nå

Vi oppfordrer først og fremst enkeltmennesker, men også samfunnsledere, til å revurdere det moralske aspekt ved å støtte fjerning av ufødte barn.
Ref: FHR (18.05.05)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Send et postkort fra Kristus.no!: Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!  
[ Les mer ]

Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?  
[ Les mer ]

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH : Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.  
[ Les mer ]

Er vi bedre enn andre...?: Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?  
[ Les mer ]

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!  
[ Les mer ]

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?  
[ Les mer ]


Den hvite gud med skjegg som besøkte Amerika: Overalt de reiste i den nye verden, ble misjonærer, nybyggere, kolonister og erobrere fortalt merkelige historier om en hvit besøkende med skjegg som kom i gamle tider - lenge før Columbus - og brakte en høyere sivilisasjon med seg.  
[ Les mer ]

www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


12.11.05:
Tilgivelse

11.08.05:
Pornografi - et tragisk onde blant oss

09.06.05:
Vår Fader elsker meg

04.06.05:
Dette er Herrens evangelium

04.06.05:
Jeg vet at denne kirken er Jesu Kristi sanne og levende kirke

23.05.05:
Spør Gud av et oppriktig hjerte

18.05.05:
Abort og det ufødte liv

16.05.05:
Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er

08.05.05:
Det har aldri vært tvil i mitt sinn

05.05.05:
En historie om fristelse, prøvelser og motgang

26.04.05:
Hvordan fikk jeg fred i min sjel?

29.02.05:
Kirkens statistiske rapport for 2004

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett, org. nr. 983 182 364,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2006