Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Abort og det ufødte liv

Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.

Jesu Kristi Kirke har et klart standpunkt mot fri abort. Det ufødte liv er et virkelig barn som ikke bør fjernes bare fordi det ikke har kommet ut av mors liv enda. Samtidig åpner kirken for abort som mulighet i tilfeller der svangerskapet er en følge av voldtekt eller incest, eller der det er fare for morens liv. Man er altså åpen for at det kan utføres abort i tilfeller der de psykiske eller fysiske konsekvensene av svangerskapet er åpenbart overveldende for moren.

Kirkens syn på abort er i stor grad sammenfallende med mange andre kristne trossamfunns holdning: Selvbestemt abort er en prevensjonsmetode med ettervirkende kraft, noe som kan kalles en lovliggjort måte å avlive et ufødt og uønsket barn på. Disse små skulle heller hatt samfunnets beskyttelse. Samtidig er man også opptatt av å hjelpe den gravide kvinnen til å forstå hvilke samvittighetskvaler en unødvendig abort kan gi henne i fremtiden. I vårt samfunn legges det til rette for abort, uten krav om moralsk eller medisinsk begrunnelse. Unødvendige abortinngrep medfører at mange kvinner (og deres menn) angrer og lider moralske kvaler i ettertid. Vi har medfølelse for dem som har tatt et slikt valg fordi de på ulike måter ble påvirket til å tro at det var en akseptabel handling, men som i ettertid sliter følelsesmessig. Det kan være vanskelig å forholde seg til de tanker som dukker opp når man f.eks. ser glade barn på samme alder som det ens eget barn skulle ha vært.

Jesu Kristi Kirkes holdning til abort gjenspeiles også i synet på familien. Ekteskap og familier kan vare evig, altså også etter at den jordiske død skiller oss midlertidig. Dette er dessverre et syn som teologisk fornektes av andre kristne kirkesamfunn. Hvis vi ser på Jesu Kristi Kirke under ett, har familier som er medlem av kirken gjerne flere barn enn gjennomsnittsnordmannen, selv om dette ikke er noen selvfølge. Familien kalles av Jesu Kristi Kirke for "den viktigste organisasjon på jorden".

Vi tror at ethvert menneske som blir født på jorden er et Guds barn, og at alle mennesker har levd som Guds åndebarn i en førjordisk tilværelse før vi kom til jorden. Der hadde vi våre personligheter og levde i en meningfylt tilværelse. På et tidspunkt ble vi presentert for Guds plan om jordens skapelse og den videre plan for vår fremtid. Alle som fødes på jorden valgte selv å komme her på godt og vondt, for å lære og få erfaringer som ville være nyttige og avgjørende for vår evige utvikling og fremtid.

De av oss som fødes i samme familie, har mulighet til å leve sammen også i evigheten, både når det gjelder ektefeller og barn. Sett i den store sammenheng, hører familier sammen også utover kjernefamilien (foreldre og barn), og i den ytterste konsekvens, hele menneskeheten. Synet på abort blir derfor også sett i dette perspektivet, der ethvert ufødt barn som forhindres født, kan sies å bli forsøkt fratatt eller utsatt muligheten til det liv på jorden som det har et gudgitt krav på.

Hvorfor velger noen abort?
Det foretas mellom 14.000 og 16.000 aborter i Norge hvert år. I følge Helsevernetaten i Oslo kommune, er det blant de yngste jentene for hele landet nesten dobbelt så mange aborter som fødsler per 1000 jenter 15-19 år. I Oslo er det fem ganger så mange aborter som fødsler i denne alderen. Blant 20-24-åringer er det for hele landet over dobbelt så mange fødsler som aborter, mens det i Oslo er omtrent like mange aborter som fødsler i denne aldersgruppen. En undersøkelse fra Alan Guttmacher Institute i USA viser at de som velger å fjerne sitt ufødte barn oppgir følgende begrunnelser:

1% - incest eller voldtekt
1% - misdannelser hos babyen
4% - legen sa at deres helse ville forverres pga. svangerskapet
50% - ønsket ikke å være alenemor eller hadde problemer med faren
66% - økonomiske årsaker
75% - det passet dårlig med et barn akkurat nå

Vi oppfordrer først og fremst enkeltmennesker, men også samfunnsledere, til å revurdere det moralske aspekt ved å støtte fjerning av ufødte barn.


Ref: FHR (18.05.05)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Prestedømmet
I Jesu Kristi Kirke snakkes det ofte om 'prestedømmets makt og myndighet'. Dette har avgjørende betydning for kirkens eksistens. Her finner du oversikt over alle de ulike prestedømsembeder med tilhørende oppgaver.


Adam og Eva
Jesu Kristi Kirke forkynner at Adam og Eva var de første av Guds åndebarn som ble født på jorden.


Du trenger kunnskap for å bli frelst
Hvor viktig er kunnskap? Trenger vi kunnskap, undervisning, forståelse og lærdom for å bli frelst i Guds rike?


Hva ble jorden skapt av? Er all materie evig? Er ånd materie?
"Den materie og de stoffer som denne jord ble dannet av", sa Eldste Orson Pratt, "er like evige som de stoffer som den strålende Herrens person består av".


Fullstendig omvendelse bringer lykke
Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. (En tale av Eldste Richard G. Scott i de tolv apostlers quorum).


Må vi leve ut våre lyster?
Vi har alle ulike handicap i mer eller mindre synlige former. De fleste fysiske eller psykiske handicap kan man lære seg å leve med på en imponerende måte. Dette gjelder også seksuelt avvikende følelser.


De 13 trosartiklene i Jesu Kristi Kirke
Kirkens trosartikler ble skrevet av profeten Joseph Smith i 1838 og gir en generell innføring i kirkens lære.


Sex før ekteskapet
Jesu Kristi Kirke har i motsetning til enkelte andre kristne trossamfunn ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en god forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.


Tiendeloven
Tiende er en gammel lov som vi kan lese om helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Hva er det som får mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke til å gi 10% av sine inntekter til kirken i en verden som er så opptatt av penger og verdens rikdom?


Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt
Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


En apostels vitnesbyrd om Mormons bok
Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken ­ fra første til siste kapittel ­ Herren Jesus Kristus.


Hva sier Mormons Bok om tro og gjerninger?
Forholdet mellom tro og gjerninger står sentralt i all kristen lære. Fører en sann tro på Jesus Kristus til at menneskene gjør gode gjerninger, eller er det å bekjenne Jesus som sin frelser uten at troen bærer synlig frukt nok til å oppnå frelse?

Flere artikler

Hvorfor Mormons Bok?
Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH (mormonere)
Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.


Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Til døden skiller dere?
Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.


Flere alternativer enn 'himmel og helvete'
Det finnes ikke bare enten gode eller onde mennesker. Det vil være ulike grader av herlighet og frelse i det neste liv. Paulus sammenlignet oppstandelsen med glansen av solen, månen og stjernene. I Guds hus er det mange rom.


Hva er egentlig meningen med livet?
Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


Hva er egentlig meningen med livet, del 2
Her finner du svar på det store spørsmålet "Hvorfor er vi her på jorden?".


Skriftsteder til trøst og veiledning
Bibelen og Mormons bok er fulle av vers og historier som gir både trøst, mening og veiledning i hverdagen. Her finner du et lite utvalg av undertegnedes favorittvers fra Mormons bok.


Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.


Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


Hva betyr Jesus Kristus for oss?
Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


På den rette og smale sti
Noen lurer på hva som vil skje hvis man dør uten å ha hatt tid til å gjøre alt det man ønsket som en god kristen. Hvor mye kreves det egentlig av oss? Kan du bli frelst i Guds rike selv om du ikke er 'god nok'?


Mormons bok oppklarer misforståelser om Jesu Kristi forsoning og Adams fall
Det virker selvmotsigende at nettopp Jesu forsoning som er så viktig for vår frelse er den minst forståtte læren i den kristne verden. Misforståelsene, forvirringen og læremotsetningene omkring betydningen av Jesu forsoning og av Adams fall er enorme.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007