Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Historie
  Tro og lære
  Hellig skrift
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Hva er forskjellen på å bli døpt i Jesu Kristi Kirke og i andre kirkesamfunn?

De fleste kirkesamfunn som bekjenner seg til Kristus utfører en eller annen form for dåp. Er de ulike dåpsmåtene like gode i Guds øyne, eller er det noen forskjell? Hva skal til for at den som utfører dåpen har myndighet fra Gud til å gjøre det?


Begrepet "barnedåp" blir diskutert i en egen artikkel på dette nettstedet.

Det finnes en del andre kirkesamfunn (bl.a. pinsemenigheter) som legger vekt på at en sann kristen dåp må skje ved full nedsenkning i vann. Disse har brutt med de store statsnære kirkesamfunn (typiske lutherske og katolske trosretninger der kirke og stat har hatt et nært forhold i både tros- og administrasjonsspørsmål). De har hatt en overbevisning om at deres oppfatning av Guds ord står over tradisjonen.

Selv om disse kirkesamfunn har brutt med barnedåp og gått tilbake til prinsippet om "nedsenkning i vann til syndenes forlatelse", har mange av dem ikke kjennskap til prinsippet om "myndighet fra Gud til å døpe".

Et ønske om å bli prest, pastor eller forstander gjør ikke at man automatisk får myndighet fra Gud til å døpe andre mennesker. En lang skoleutdannelse gir heller ikke myndighet fra Gud. Tillatelse fra f.eks. den norske regjering til å utføre kirkelige handlinger innen gitte rammer gir ikke en guddommelig myndighet, men myndighet fra den norske stat.

En av de mest oppklarende beretningene om prestedømsmyndighet finner vi i Apostlenes gjerninger 19:1-7. Paulus kommer til byen Efesos der han støter på noen kristne som har blitt døpt. Da Paulus blir i tvil om disse har blitt døpt av en med korrekt myndighet, spør han dem: "Hva slags dåp er dere døpt med?". Etter en kort samtale forteller han dem at de ikke ble døpt på riktig måte, og 12 menn blir døpt på nytt av Paulus, som var gitt myndighet fra Gud til å gjøre dette.

La oss lage en sammenlikning:
For lovlig å kjøre bil i Norge må man ha førerkort. Dette førerkortet utstedes av Statens biltilsyn og er et bevis på at du har fått lov til å kjøre bil av dem som har myndighet til å gi en slik tillatelse. Du kan kanskje klare å kjøre bilen uten førerkort, og det er også mulig å lage en forfalskning av førerkortet. Poenget er at man egentlig ikke har tillatelse til å kjøre, med mindre man har fått en slik myndighet fra de som utsteder førerkortene. Å kjøre uten "lappen" vil aldri bli akseptert av myndighetene. På samme måte vil det å døpe noen uten myndighet fra Gud, være det samme som å kjøre uten lappen - altså uten lov. Myndighet til å døpe gis i form av en ordinasjon som på forhånd blir godkjent av en med myndighet i Jesu Kristi Kirke, som i den første kristne kirke.

Man kan ikke rettmessig ta seg denne myndighet selv - eller få den av andre som ikke har myndighet fra Gud. Et annet slående eksempel i Bibelen finner vi i Apostlenes gjerninger 8:9-24. Her er et utdrag:

"Apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og bad for dem at de skulle få den Hellige Ånd. For Ånden var enda ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem og de fikk den Hellige Ånd. Men da Simon [en tidligere nydøpt mann] så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa: Gi meg også denne makt, slik at den jeg legger hendene på får den Hellige Ånd! Men Peter sa til ham: Måtte både du og pengene dine forgå, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen lodd eller del i dette for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren at han må tilgi deg at du kunne tenke på noe slikt."

Begrepet "prestedømmets nøkler" står sentralt i kirken. Med prestedømmet har man fått myndighet og rett til å utføre handlinger som vil ha verdi ikke bare i dette liv, men også inn i evigheten. Jesus Kristus ga selv apostelen Peter alle prestedømmets nøkler da han utnevnte ham til å være Jesu Kristi Kirkes leder. Jesus sa til Peter: "Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." (Matteus 16:19). Det er med disse "nøklene" prestedømsbærere i Jesu Kristi Kirke kan utføre ordinanser som ikke bare har jordisk verdi. Dette gjelder både hellige handlinger i tempelet som f.eks. evige ekteskap og familier, samt dåp og den Hellige Ånds gave.

Prestedømmets myndighet - myndighet til å utføre bindende ordinanser - kan ikke kjøpes for penger eller tildeles noen bare fordi de selv ønsker det. Man kan heller ikke utnevne seg selv til å forkynne Guds ord uten å ha blitt kalt til dette av en som har anledning til å videreføre den myndighet han selv har mottatt.

Ved gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke i 1830, ga Herren prestedømsmyndighet til profeten Joseph Smith, som igjen videreførte den til andre prestedømsbærere som ble utpekt. Dette prestedømmet har blitt overført til et stort antall medlemmer av kirken, slik at dåp og andre prestedømshandlinger kan utføres med den korrekte myndighet også i vår tid, på samme måte som da Paulus, Peter og Johannes hadde sitt virke på jorden.

Les mer om frafallet etter apostlenes bortgang - og gjenopprettelsen av kirken - ved å klikke HER.Ref: FHR (30.04.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Hvorfor finnes det mormonere?
Hvordan kan noen påstå at Jesu Kristi Kirke er den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hvorfor måtte evangeliet gis tilbake til jorden, og kirken bygges opp fra bunnen av på nytt?


Hvorfor finnes det mormonere, del 2.

Flere artikler

En liten maur i Guds hus
"Jeg ble fylt av en dyp respekt for Guds skaperverk, helt ned til dets minste bestanddeler. Jeg følte Guds kjærlighet for alle Hans skapelser."


Forskjellen mellom barnedåp og voksendåp
Hva er dåpens betydning? Hva er Jesu Kristi Kirkes syn på barnedåp kontra voksendåp? Hvorfor ble Jesus Kristus døpt?


Artikkelsamling


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007