Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

| Tilbake |

Hvorfor Mormons Bok?
Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


Jesus og Nephitene
Mormons Bok inneholder en rekke klare og tydelige profetier om Jesu Kristi komme. I Johannes 10:16 sier Jesus at han også har andre får som ikke hører til blant jødene og at han også skal lede dem. De skal høre hans røst og hans får skal til slutt bli én hjord og de skal ha én hyrde. Profeten Jesaja (Esaias) forteller også om folk som er ført ut på øyene i havet. Jesus holder sitt løfte.

Som en av gruppene som er ført ut på øyene i havet blir Lehis etterkommere besøkt av Jesus Kristus etter oppstandelsen. De venter hans besøk. Jesus taler til dem, underviser dem og oppretter sin Kirke blant dem akkurat som blant jødene i Israel. Mormons Bok forteller mye om dette besøket og hva som skjer i forkant av begivenheten (3. Nephis bok).

Mormons Bok har sitt navn etter en av de profetene som mottok åpenbaringer fra Gud. Mormon levde rundt 400 år etter Kristus, og var den som samlet og satte sammen de ulike skriftene som hadde blitt nedtegnet over en periode på hele tusen år av hans forfedre.

Mormons Bok er enda et vitne om Jesus Kristus. Dersom Mormons Bok er sann var Jesus fra Nasaret virkelig Guds Sønn. To folk på hver sin side av jorden vitner begge om det samme; at Kristus er verdens frelser, og at Han lever! Den samme kristne kirke eksisterte samtidig på begge sider av jordkloden - uten at disse hadde noen form for kontakt med hverandre. Dette er et sterkt vitne om Jesus Kristus for menneskeheten. Gud har gitt oss denne vakre gaven for å glede oss og styrke vår tro på Hans verk. Det er en gave alle kristne burde føle stor takknemlighet for.

Boken vitner parallellt med Bibelen. Den klarlegger mange av de spørsmål som dagens kristne kirkesamfunn strides seg i mellom om.

Bibelen vitner om Jesus Kristus slik det er skrevet av jødene. Mormons Bok er et annet folks vitne om Jesus Kristus. Mormons Bok er et annet vitne om Jesus Kristus slik det er skrevet av et annet folkeslag på den andre siden av jordkloden. Mormons Bok er fremkommet ved Guds gave og kraft. Den er viktig og nødvendig. Den er skrevet med tanke på menneskene i vår tid "for å overbevise jøde og ikke-jøde om at Jesus Kristus er Guds Sønn".

Boken kommer fra Gud - den er Guds ord og gave til menneskene i vår tid. Dens overordnede mål er at alle mennesker skal erkjenne at Jesus Kristus er Guds Sønn - verdens Frelser, og at Han lever! Bokens hensikt er derfor å overbevise deg og meg om at vi må komme til Ham. Mormons Bok bekrefter at "Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham."

Flere millioner mennesker i verden tror fullt og fast på at boken er nettopp det den hevder å være - og dermed at Jesu Kristi Kirke er Guds verk på jorden i dag. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å undersøke Mormons bok nærmere!

Ta gjerne kontakt for å få tilsendt eller utlevert et gratis eksemplar av Mormons Bok i dag ved å bruke vårt kontaktskjema eller ved å sende en e-post direkte til post@mormonsbok.no!


Ref: FHR (13.05.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!


FRA FORSIDEN:

Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH : Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.

Få Mormons bok gratis: Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!

Er vi bedre enn andre...?: Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?

Hvorfor finnes det mormonere?: Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?


Jeg kjenner en mormoner...: Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?

www.SisteDagersHellige.no har som overordnet mål å spre det sanne budskapet om Jesus Kristus og Guds plan for menneskene.

Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men det drives likevel med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett. Ansvarlig redaktør: F.H. Røed


01.02.05:
Hvorfor er jeg medlem av Jesu Kristi Kirke?

29.12.04:
Kirken oppfordrer til generøs støtte til ofrene i Asia

29.12.04:
Alle kirkens standardverk nå på Internett

12.12.04:
Den levende Kristus - apostlenes vitnesbyrd

28.11.04:
En ung manns møte med Mormons Bok

08.07.04:
Noen kommentarer omkring opprinnelsen til Mormons bok

24.03.04:
Gud viste meg hvor jeg skulle gå

01.11.03:
Mormonkirken - hva er det egentlig?

13.08.03:
Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei

27.05.03:
Guddommen

07.05.03:
Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke

19.02.03:
Bilder av Guds profeter i vår tid

12.02.03:
Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?

04.02.03:
Hva er egentlig meningen med livet?

18.01.03:
Jeg visste at jeg kom til å bli døpt

06.01.03:
Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke

08.10.02:
Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord

02.10.02:
Basketball i Norge - og mormonere

14.05.02:
Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett med samme
mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2004