Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd
  Menn
  Kvinner

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner


Dette er Herrens evangelium
Gunnar Kjell Rustad, Haugesund
Et par-tre ganger sa jeg til misjonærene at det de fortalte meg hadde jeg hørt før, men hvor? Ikke på denne jorden hadde jeg hørt det. Jeg visste enda ikke om foruttilværelsen.

Spør Gud av et oppriktig hjerte
Oscar André Berg, Kristiansand:
Jeg innbyr alle til å prøve Mormons Boks løfte: Hvis vi spør Gud av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og tro på Kristus, vil Han åpenbare sannheten av dette verk for oss ved Den Hellige Ånds kraft.

Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er
Stein Hugo Hansen, Stavanger:
Da jeg fikk se hva Joseph Smith opplevde da vår Himmelske Fader og Jesus Kristus viste seg for ham, brant det så sterkt i hele meg at jeg ble helt overbevist om at det jeg der så, virkelig hadde skjedd.

Hvordan fikk jeg fred i min sjel?
Thor Øyvind Rustad, Haugesund / Kristiansand:
Jeg spurte Gud om Mormons bok var sann, og at dersom det finnes en Guds profet i dag, så måtte disse tingene også hjelpe meg. Jeg følte en stor fred i mitt bryst. Alt ble stille rundt meg.

En dyp følelse av trygghet og takknemlighet
Tommy Løvheim, Kristiansand / Tidaholm:
Jeg forsto naturligvis ikke alt som åtteåring. Jeg forsto imidlertid nok til å vite at dette var godt og noe jeg ønsket å ha i livet mitt.

Jeg hadde alltid ønsket å bli kjent med Gud
Roman Pauk, Kristiansand / Ukraina:
Jeg besøkte forskjellige kirker og prøvde å få vite mer om Gud og om Hans kirke virkelig fantes på jorden, men følte at jeg ikke klarte dette av meg selv.

Kirken har gjort livet mitt rikere og lettere
Ragnar Lasse Henriksen, Grimstad:
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hjalp meg å forstå min oppgave som sønn, far og mann. Gjennom den har jeg oppfattet hvor avhengige vi er av en Frelser og Hans helbredende kraft.

Ikke til å glemme
Daniel Zurcher, Kristiansand:
Det er nå en god stund siden jeg fikk et vitnesbyrd om evangeliet. Med "vitnesbyrd" mener jeg den sterke, indre følelsen av at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er sann.

Etter oppriktige bønner vet jeg at dette er sant
Trond Pedersen, Kristiansand:
Jeg hadde ofte svart mine venner at jeg trodde på Gud når jeg ble spurt, men jeg var ikke sikker.

Sannheten om Guds plan finnes på jorden
Torleif Torjesen, Kristiansand:
Jeg bærer vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds Sønn og at Han døde for våre synder.


Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett, org. nr. 983 182 364,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2006