SisteDagersHellige.no SisteDagersHellige.no Enda et vitne om Jesus Kristus!
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Historie
  Tro og lære
  Hellig skrift
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

| Tilbake |

De fire standardverkene
Kirken har fire bøker som regnes som hellig skrift: Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Her finner du kort informasjon om disse fire "standardverkene".


"Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives." (Johannes evangelium 21:25)

Bibelen
Bibelen er en samling av 66 ulike skrifter av profeter og apostler i den gamle verden frem til rundt 90 år etter Kristus. Bibelen er Guds ord og kirken bruker den parallellt med de tre andre standardverkene. Til tross for guddommelig inspirerte skrifter har Bibelen dessverre vært hyppig brukt til mistolkning og misbruk av Guds ord og vilje opp gjennom tidene.

Mormons bok
Denne boken er skrevet av et folk som utvandret fra Jerusalem. De bygde båter og seilte over havet til Sør-Amerika rundt 600 år før Kristus. Gud hadde utvalgte profeter blant dette folket på samme måte som i Bibelen. På nettstedet www.mormonsbok.no finner du en stor mengde informasjon om denne viktige boken, som er et mektig vitne om at Jesus Kristus er den som Bibelen forteller om. Den utfyller Bibelen og klargjør områder der man ellers ville vært i tvil om hva tilsynelatende motstridende bibelsitater antyder.

Lære og Pakter
Denne boken inneholder utvalgte åpenbaringer mottatt av Joseph Smith og senere profeter. Åpenbaringene klargjør punkter innenfor kristen tro og lære der ulike trossamfunn tradisjonelt var uenige, og er gode eksempler på viktigheten av guddommelig åpenbaring og veiledning i vår tid. Den gir også et historisk innblikk i gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke.

Den kostelige perle
Den kostelige perle er en liten bok som inneholder følgende skrifter: Mose bok, Abrahams bok, Joseph Smiths inspirerte oversettelse av Matteus kap. 24, Joseph Smiths egen historie om hans kallelse som profet, samt kirkens tretten trosartikler.

Ref: FHR (25.02.03)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!

TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett med samme
mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2004