SisteDagersHellige.no SisteDagersHellige.no Enda et vitne om Jesus Kristus!
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Historie
  Tro og lære
  Hellig skrift
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

| Tilbake |

Hva er Mormons Bok?
Flere millioner mennesker over hele verden regner Mormons Bok som Guds ord på lik linje med Bibelen. Hva handler egentlig denne boken om?


Lehi drømmer om utvandring
Omtrent 600 år før Kristus kalte Gud en profet blant Jerusalems innbyggere. Hans navn var Lehi. Gud befalte ham å fortelle folket at de måtte omvende seg fra sitt ugudelige liv ellers ville Jerusalem bli ødelagt. Folk mislikte det han fortalte dem så sterkt at de ønsket å ta livet av ham. Gjennom åpenbaring fortalte Gud Lehi at han skulle ta med seg sin familie og flykte fra Jerusalem. Gud lot dem bygge sterke skip som de reiste over havet med og havnet i det vi nå kaller for Sør-Amerika. Lehi og hans sønn Nephi mottok veiledende og motiverende åpenbaringer fra Herren både før og etter reisen.

Etter ankomsten til Sør-Amerika ble det grunnlagt bosteder og i løpet av hundreårene som fulgte vokste og spredde folket seg utover hele det amerikanske kontinentet og dannet store samfunn og sivilisasjoner der. Gud fortsatte å kalle profeter blant dette folket, på samme måte som han gjorde i det landet som de en gang hadde forlatt, i Israel. Folkets historie, åpenbaringer og kirkearbeid ble nedskrevet av Guds profeter på samme måte som de skriftene som vi kjenner til gjennom Bibelen. Gjennom åpenbaring og profetier ble folket gjort kjent med Jesus Kristus og hans forsonings betydning for menneskenes evige fremtid.

Mormons Bok er historien om og av dette folket, nedskrevet på plater i perioden 600 år f.kr. til 420 år e.kr.

Les gjerne også artikkelen "HVORFOR MORMONS BOK"? ved å klikke HER!Mormons bok er oversatt til mer enn 100 språkRef: FHR (13.05.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Bilder av Guds profeter i vår tid
Her finner du bilder av presidenter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra Joseph Smith og frem til i dag. Disse er Guds profeter på lik linje med profetene i Bibelen og Mormons bok.
Utgivelsen av Mormons bok
Første opplag av Mormons bok ble trykt av Egbert B. Grandin i Palmyra, New York, i 1830. Opplaget var på 5.000 eksemplarer og de totale omkostninger 3.000 dollar.
Originalmanuskriptet til Mormons bok
Hvor ble det av den opprinnelige og håndskrevne oversettelsen av Mormons bok? Finnes det rester av dette manuskriptet i dag?
Mormons bok kommer frem
Joseph Smith etterlot seg en detaljert historie om hvordan han mottok gullplatene fra engelen Moroni. Her finner du hans egen beretning om hva som skjedde.
Oversettelsen av Mormons bok
Her får du et historisk innblikk i hendelsene rundt oversettelsen av Mormons bok og hvem som var involvert i dette arbeidet.
Om hundre år er alt glemt?
Noen ord om polygami / flerkoneri

Flerkoneri eller mangegifte ble praktisert i kirken i begrenset omfang av mellom 3 og 4% av de mannlige medlemmene fra cirka 1850 til 1890. Dersom medlemmer av kirken i dag forsøker seg på en slik praksis vil de umiddelbart miste sitt medlemsskap.
Flere artikler

08.07.04:
Noen kommentarer omkring opprinnelsen til Mormons bok
En artikkel om Joseph Smith, Moroni, gullplatene, oversettelsen og de tre vitners vitnesbyrd. Et lite innblikk i historien.


25.04.02:
De tre vitners vitnesbyrd
Tre menn har skrevet sitt vitnesbyrd om at en engel den 15. mai 1829 viste dem gullplatene som Mormons bok ble oversatt fra, og at Herrens røst befalte dem å bære vitnesbyrd om det de opplevde.


24.04.02:
De åtte vitners vitnesbyrd
Åtte menn signerte en erklæring der de bevitnet at de hadde sett og berørt gullplatene som Mormons bok ble oversatt fra.


02.04.02:
Flerkoneriet – et bibelsk prinsipp.
Noen personlige betraktninger av Jan Kidøy

Gjennom media kan en lett få det inntrykk at flerkoneriet blir praktisert i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige også i vår tid. Dette er ikke riktig. Å praktisere mangegifte vil i dag føre til umiddelbar utelukkelse fra Kirken.


07.07.01:
Joseph Smiths første syn
Gud Faderen og Jesus Kristus viste seg i 1820 for 14 år gamle Joseph Smith. Dette regnes som starten på gjengivelsen av evangeliet.


10.05.01:
Historisk bakgrunn til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er et kristent, verdensomspennende kirkesamfunn grunnlagt i 1830.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett med samme
mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2004