Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?
Tror 'mormonere' at de er mer hellige enn andre? Svaret er et selvfølgelig nei. Hva menes da egentlig med den siste delen av kirkens navn, "siste dagers hellige"?


Ordet "mormoner" er et kallenavn. Den offisielle betegnelsen på kirkens medlemmer er "siste dagers hellige", og kirkens medlemmer er i aller høyeste grad kristne. Kallenavnet kommer fra "Mormons bok", en bok som på samme måte som den hellige Bibelen inneholder skrifter av profeter som vitner om at Jesus Kristus er verdens frelser. Du kan lese mer om boken ved å klikke her: HVA ER MORMONS BOK?.

Siste dager
Paulus snakket allerede for nesten to tusen år siden om at det var "de siste dager". Kilden for denne informasjonen var Jesu ord om at vi må være våkne, for "snart kommer enden". Jesus poengterte faktisk flere ganger at han snart ville komme tilbake.

Vi kan også relatere uttrykket "siste dager" til at hvert enkelt menneskes siste levedag kan komme raskere enn det man tror (vi vet jo aldri når vår siste dag kommer). Sett i et slikt perspektiv lever vi alle i de siste dager når det gjelder vår egen frelse. Vår omvendelsestid er mens det enda heter "nå", for vi vet aldri hva morgendagen bringer.

Kirken er ikke noen "siste-dagers sekt", tvert i mot uttalte kirkens president Gordon B. Hinckley så sent som i 2002 at det fremdeles er mye som gjenstår før Jesu annet komme står for døren.

Hellige
Dette uttrykket er ikke noe nytt i kristen sammenheng. I Bibelen leser vi at apostelen Paulus kaller de kristne for "de hellige". På engelsk heter kirken "The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints". I stedet for ordet "holy" brukes altså ordet "saints". Ordet er oversatt til "hellig" på norsk (i mangel på bedre ord), noe som kanskje gir litt feil assosiasjoner.

Vi tror altså ikke at vi er mer hellige eller prektige enn andre kristne, men i følge Bibelen så blir man "helliggjort" i troen, noe som er en mer passende assosiasjon i forhold til denne delen av kirkens navn.

Du kan lese mer i denne artikkelen:
ER VI BEDRE ENN ANDRE?

Ref: FHR (12.02.03)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no