Mormonkirken - hva er det egentlig?

Jesus besøker nephitene etter oppstandelsen
Kallenavnet "mormonkirken" har festet seg hos deler av befolkningen, til tross for at kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Til tross for at begrep som "mormonere" og "mormonkirken" ofte høres og leses om kirken, har dette aldri vært kirkens offisielle navn. Kallenavnet kommer av boken Mormons bok, som kirken likestiller med Bibelen som hellig skrift. Du kan lese mer om Mormons bok (som kallenavnet har sitt opphav fra) ved å klikke her: Hva er Mormons bok?.

Boken er forøvrig oppkalt etter en kristen profet som levde rundt år 400 e.Kr. Han forkynte den samme tro og lære som vi leser om i Bibelen. Mormon samlet sammen sitt folks skrifter og opptegnelser til èn stor bok. Boken ble dermed oppkalt etter dens opphavsmann, altså "Mormons bok".

Kirken har bedt media om å bruke kirkens rette navn fremfor kallenavnet "Mormonkirken", rett og slett fordi "Jesu Kristi Kirke" gir svar på det spørsmålet mange folk ikke vet svaret på: "Er mormonere kristne". Svaret er et enstemmig og soleklart ja! :-)

Les mer om hva Jesus Kristus betyr for oss ved å klikke her:
Hva betyr Jesus Kristus for oss?.

Ref: (01.11.03)


SisteDagersHellige.no
www.SisteDagersHellige.no