Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne) i Norge


Her finner du komplett oversikt over de tilsammen 23 menighetene av "mormonkirken" i Norge.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har til sammen drøyt 4000 medlemmer fordelt på 23 menigheter i Norge. Menighetenes søndagsmøter er åpne for alle, enten man er medlem av kirken eller ikke. Du er hjertelig velkommen til å være med på møtene! Velg landsdel fra menyen til høyre.

I de fleste menighetene holdes det også aktiviteter utenom søndagene. Vi liker å komme sammen til sportsaktiviteter, musikkøvelser, underholdningskvelder eller andre former for sosiale sammenkomster. Dersom du ser det er folk i kirken - stikk gjerne innom for å slå av en prat!

Dersom du er usikker på hvilket kirkebygg som ligger nærmest der du bor, eller hvilket område den enkelte menighet omfatter - ta gjerne kontakt og spør. Den enkelte menighets kontaktperson vil hjelpe deg med dette og andre spørsmål du eventuelt måtte ha.

Du kan også kontakte misjonskontoret i Norge hvis du har spørsmål: Den Norske Misjon, Bærumsv. 373, 1346 GJETTUM. Tlf: 67 52 12 70.

Ref: FHR (05.03.03)


SisteDagersHellige.no
www.SisteDagersHellige.no