Basketball i Norge - og mormonere
Misjonærer fra Jesu Kristi Kirke hadde en sentral rolle i etableringen av basketball som organisert idrett i Norge. Under Norges Basketballforbunds offisielle nettside finner vi følgende informasjon:


Misjonærer fra kirken var sentrale i basketballens historie i Norge
1962
Unge misjonerende mormonere kontakter skoler i Oslo-området, og får i gang lag og kamper mellom skolelag. Oslo-Studentenes Idrettslag (OSI) tar opp basketball på programmet; blant nøkkelpersonene er Knut R. Myhre og Arne J. Stokke.

1963
Bærum Basketballklubb blir stiftet 13. mars, av entusiaster ved Valler Gymnas, og blir den første spesialklubb for basketball som blir medlem av NIF. Initiativtager var (gymnastikklærer) Jan Petter Hansen; blant stifterne var Lars Rivenes og brødrene Håvar og Dag Einar Poulsson (Ullern BBK, som ble stiftet i 1958, kommer ikke ”på banen” hverken aktivt eller som NIF-medlem før senere).

Mormonerne får i gang seriespill i faste former fra høsten 1963, etter hvert i to avdelinger. Både klubblag og skolelag fra Oslo-området deltar. Både i 1964 og i 1965 ble det i samme regi også holdt ”Oslo og Akershus-mesterskap” for skolelag. Dommere i disse kampene var de unge mormonerne, som både var trenere for skolelagene og dessuten spillere på klubblagene.

(Kilde: basket.no)

I vår tid finner man medlemmer av kirken i flere av landets toppklubber.

Ref: (02.10.02)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no