Misjonærer og misjonærarbeid i Jesu Kristi Kirke
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er aktivt involvert i å undervise Jesu Kristi gjengitte evangelium.


To misjonærer fra Jesu Kristi Kirke
Jesus sa: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.” (Matteus 28:19-20).

Mer enn 60.000 frivillige misjonærer over hele verden deler den gleden de har funnet i evangeliet med andre. De fleste av dem er unge og ugifte, og de tjener en heltidsmisjon på mellom 18 og 24 måneder der de selv dekker utgiftene til livets opphold. Disse misjonærene deler et budskap om Jesus Kristus og Hans forsoning med alle mennesker. De underviser om vår Himmelske Faders store frelsesplan som gir oss alle muligheten til å komme tilbake til Ham.

Misjonærene er vanligvis mellom 19-21 år gamle. Mange pensjonister, både menn og kvinner og ektepar, reiser også på misjon. Det å reise på misjon er helt frivillig, og man mottar ikke lønn eller andre godtgjørelser. Misjonærene avtjener sin misjon der de blir kalt til å tjene av Kirken.

Før man reiser på misjon må man godkjennes av kirkens ledelse. Enhver misjonær blir etter anbefaling fra lokale ledere kalt til sin misjon fra kirkens hovedkvarter. Misjonæren reiser først til et av 15 mulige opplæringssentere verden over for å få en tre ukers opplæring, eller eventuelt ni uker hvis vedkommende skal reise til et land med et fremmedspråk.

Misjonærene er instruert til å ha dyp respekt for landets lover og tradisjoner / skikker i det landet de skal misjonere i. De skal også respektere enkeltmenneskers rett til selv å bestemme hvordan de ønsker å tilbe Gud. 

Misjonærene underviser i evangeliet til dem som er interessert. De utfører også samfunnstjeneste og hjelper mennesker som trenger hjelp. Noen har spesielle oppgaver med helsearbeid, samfunnsoppgaver eller andre behov som kan være aktuelle.

Det er i overkant av 60 heltidsmisjonærer som tjener her i Norge. De fleste av disse er unge amerikanske menn som har valgt å vie to år av sitt liv på å bringe mennesker til Kristus, men det finnes også både kvinnelige misjonærer og ektepar som misjonerer på heltid i vårt land. Hvis de banker på din dør eller hvis du møter dem på gaten håper vi du setter av litt tid til å høre på det budskapet de så gjerne vil dele med deg. Dersom du likevel ikke ønsker å snakke med dem, vil de være høflige og ikke opptre påtrengende.

I de ulike lokale menighetene drives det også misjonærarbeid i samarbeid med heltidsmisjonærene. Vanlige medlemmer kan ha oppgaver som lokale misjonærer der forkynnelsen utføres etter behov.

Du kan kontakte misjonskontoret i Norge hvis du har spørsmål om misjonærarbeidet: Den Norske Misjon, Bærumsv. 373, 1346 GJETTUM. Telefon: 67 52 12 70. Du kan også kontakte den enkelte menighet. Du finner menighetsoversikt for hele Norge via hovedmenyen til venstre (velg linken "Kirken i Norge").

Ref: FHR (07.05.03)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no