Pornografi - et tragisk onde blant oss

Pornografi er som en rasende storm som ødelegger enkeltpersoner og familier og alt som en gang var sunt og vakkert.


(En tale holdt av Gordon B. Hinckley, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, på kirken generalkonferanse oktober 2004):

Mine kjære brødre, det er godt å være sammen med dere på dette store prestedømsmøtet. Jeg tror dette er den største samling prestedømsbærere noen sinne. Hvilken kontrast til begivenheten som beskrives av Wilford Woodruff da alle verdens prestedømsbærere var samlet i ett rom i Kirtland, Ohio, for å motta instruksjoner av profeten Joseph.

Vi har fått utmerket rettledning i kveld, og jeg anbefaler den til dere.

Når jeg nå skal tale ved avslutningen av dette møtet, er det med en viss motvilje jeg snakker om et tema som jeg har behandlet tidligere. Jeg gjør det i Almas ånd, og han sa: «Dette er min fryd at jeg kanskje kan være et redskap i Guds hånd til å bringe en eller annen sjel til omvendelse» (Alma 29:9).

Det er i denne ånd jeg taler til dere i kveld. Det jeg har å si, er ikke noe nytt. Jeg har talt om det før. Septembernummeret av Ensign og Liahona inneholder en tale jeg holdt for noen år siden om det samme emnet. Bror Oaks har behandlet det i kveld.

Selv om emnet jeg taler om var et problem den gangen, er det et mye alvorligere problem nå. Det blir stadig verre. Det er som en rasende storm som ødelegger enkeltpersoner og familier og alt som en gang var sunt og vakkert. Jeg snakker om pornografi i alle sine former.

Jeg gjør det på grunn av brev jeg får fra fortvilte hustruer.

Jeg vil lese deler av ett jeg fikk for bare noen dager siden. Jeg har fått samtykke fra brevskriveren. Jeg har strøket ut alt som kan avsløre hvem det gjelder. Jeg har brukt en viss redaksjonell frihet for å tydeliggjøre og skape flyt i språket.

Jeg siterer:

«Kjære president Hinckley

«Mannen jeg har vært gift med i 35 år, døde nylig … Han hadde snakket med vår gode biskop så snart han kunne etter sin siste operasjon. Så kom han til meg samme kveld for å fortelle meg at han hadde vært avhengig av pornografi. Han trengte min tilgivelse [før han døde]. Han sa videre at han hadde blitt sliten av å leve et dobbeltliv. [Han hadde hatt mange viktige] kall i Kirken mens han visste at han [samtidig] var i klørne på denne “andre herren”.

Jeg ble lamslått og såret og følte meg forrådt og krenket. Jeg kunne ikke love ham tilgivelse akkurat da, men ba om tid… Jeg så nå samlivet vårt i et nytt lys [og hvordan] pornografien tidlig hadde … tatt kvelertak på ekteskapet vårt. Vi hadde bare vært gift i noen måneder før han kom hjem med et [pornografisk] blad. Jeg låste ham ute av bilen fordi jeg ble så såret og sint…

I mange år av vårt ekteskap … var han meget hjerteløs i mange av sine krav. Jeg var aldri god nok for ham… Jeg følte meg så nedslått at jeg ble alvorlig deprimert… Jeg vet nå at jeg ble sammenlignet med den siste “pornodronningen”…

Vi gikk til rådgivning en gang … og min mann fortsatte å rive meg i filler med sin kritikk og forakt…

Jeg kunne ikke engang sette meg i bilen med ham etter det, men gikk rundt i byen … i timevis, idet jeg overveide å begå selvmord. [Jeg tenkte]: Hvorfor fortsette hvis dette er alt min “evige ledsager” føler for meg?

Jeg fortsatte å leve, men reiste et beskyttende skjold rundt meg. Jeg eksisterte for andre grunner enn min mann og fant glede i mine barn, mine prosjekter og aktiviteter som jeg kunne utføre helt på egenhånd…

Etter hans “bekjennelse på dødsleiet” og [etter å ha tatt meg tid] til å granske mitt liv, [sa] jeg til ham: “Vet du hva du har gjort?” …Jeg fortalte ham at jeg hadde kommet med et rent hjerte inn i ekteskapet, holdt det rent under hele ekteskapet og hadde tenkt å fortsette med det. Hvorfor kunne han ikke ha gjort det samme for meg? Alt jeg noen gang hadde ønsket, var å føle meg verdsatt og bli behandlet med en viss vennlighet … istedenfor å bli behandlet som en gjenstand…

Jeg sitter nå igjen med sorgen, ikke bare over at han er borte, men også over et forhold som kunne ha vært [vakkert, men som ikke var det]…

Vær snill å advare brødrene (og søstrene). Pornografi er ingen pirrende fryd for øyet som gir et forbigående øyeblikks spenning. [I stedet] skader den hjerte og sjel på det dypeste, tyner livet ut av forhold som skulle ha vært hellige og sårer alvorlig dem man skulle vært mest glad i.»

Hvilken patetisk og tragisk historie. Jeg har utelatt noen av detaljene, men har lest nok til at dere kan ane hvor sterke hennes følelser er. Og hva med hennes mann? Han døde en smertefull død av kreft. Hans siste ord var en bekjennelse av et liv preget av synd.

Og det er synd. Det er djevelsk. Det er helt uforenlig med evangeliets ånd, med et personlig vitnesbyrd om det som hører Gud til og med livet til en som er ordinert til det hellige prestedømme.

Dette er ikke det eneste brevet jeg har mottatt. Jeg har fått mange nok til at jeg er overbevist om at dette er et alvorlig problem blant oss. Det kommer fra mange kilder og kommer til uttrykk på mange forskjellige måter. Nå er det blitt verre på grunn av internett. Internett er ikke bare tilgjengelig for voksne, men også for unge.

Jeg leste nylig at pornografi omsettes for 57 milliarder dollar på verdensbasis. Tolv milliarder av disse bare i USA av onde og «uhederlige mennesker» (se L&P 89:4) som søker rikdom på bekostning av de godtroende. Det rapporteres at det innbringer større inntekter i USA enn den «samlede inntekt av all profesjonell fotball, baseball og basketball, eller den samlede inntekt av TV-kanalene ABC, CBS og NBC» («Internet Pornography Statistics: 2003», Internet, http://www.healthymind.com/5-port-stats.html).

Den frarøver arbeidsplasser de ansattes tid og talenter. «20 % av alle menn innrømmer at de ser pornografi på jobben. 13 % av kvinnene [gjør det] … 10 % av de voksne innrømmer å være avhengige av internett-sex» («Internet Pornography Statistics: 2003»). Dette er de som innrømmer det, men det faktiske tallet kan være mye høyere.

Den amerikanske foreningen for beskyttelse av barn og familier hevder at «ca. 40 millioner amerikanere bruker internett til seksuelle formål...

Ett av fem barn i alderen 10-17 [har] blitt kontaktet med seksuelle forespørsler over internett...

Tre millioner av brukerne av pornografiske nettsteder i september 2000 var 17 år eller yngre…

Sex er tema nr. 1 av alt som søkes på internett (NCPCE Online, «Current Statistics», Internet, http://www.nationalcoalition.org/stat.html).

Jeg kunne ha fortsatt, men dere vet også nok til å forstå hvor alvorlig situasjonen er. Det er nok å si at alle som blir innblandet, blir ofre. Barn blir utnyttet, og de får alvorlige skadevirkninger. De unges oppfatninger blir fordreid av falske forestillinger. Vedvarende bruk fører til en avhengighet som er nesten umulig å bryte. Uendelig mange menn oppdager at de ikke kan la det være. Deres energi og interesser blir oppslukt av et dødfødt jag etter dette vulgære og tarvelige materialet.

De bruker som unnskyldning at det er vanskelig å unngå, at det er så lett tilgjengelig at en ikke kan unnslippe.

Tenk dere at et uvær raser, vinden uler og snøen fyker rundt dere. Dere klarer ikke å stanse det. Men hvis dere kler dere riktig og søker ly, vil ikke uværet ha noen virkning på dere.

Selv om internett er fullt av tarvelig materiale, trenger dere ikke å se på det. Dere kan søke ly i evangeliet og dets lære om et rent og sømmelig liv.

Jeg vet at jeg snakker direkte og uten omsvøp. Jeg gjør det fordi internett har gjort pornografi lettere tilgjengelig, i tillegg til det som finnes på DVD, video, TV og i bladhyllene. Den fører til fantasier som er nedbrytende for selvrespekten. Den fører til forbudte forhold, ofte til sykdom og til grov kriminalitet.

Brødre, vi kan bedre enn som så. Da Frelseren underviste folkemengden, sa han: «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud» (Matteus 5:8).

Kan noen ønske seg en større velsignelse enn dette? Den rette vei som består av sømmelighet, selvdisiplin og et sunt liv er veien for menn, både unge og eldre, som bærer Guds prestedømme. Til de unge menn stiller jeg dette spørsmålet: «Kan dere forestille dere Døperen Johannes, som gjenga det prestedømmet dere bærer, holde på med noe slikt som dette?» Dere menn: «Kan dere forestille dere Peter, Jakob og Johannes, vår Herres apostler, drive med slikt?»

Nei, selvsagt ikke. Brødre, tiden er inne for alle som driver med slikt, til å trekke seg ut av hengemyra, til å heve seg over dette ondet og «se hen til Gud og [leve]» (Alma 37:47). Vi trenger ikke se på slibrige blader. Vi trenger ikke lese bøker fulle av smuss. Vi trenger ikke se TV-programmer som ikke holder sunne normer. Vi trenger ikke leie filmer som skildrer noe skittent. Vi trenger ikke sitte ved datamaskinen og tukle med pornografisk materiale fra internett.

Jeg gjentar, vi kan bedre enn som så. Vi må gjøre det bedre enn som så. Vi bærer prestedømmet. Dette er en ytterst hellig og vidunderlig gave, mer verdt enn all verdens skrot. Men effektiviteten av dette prestedømmet blir borte for alle som søker etter pornografisk materiale.

Hvis det er noen innenfor rekkevidden av min røst som gjør dette, så vær så snill å bønnfalle Herren fra dypet av deres sjel om at han må ta bort denne avhengigheten som slavebinder dere. Og måtte dere ha mot til å søke deres biskops kjærlige veiledning og, om nødvendig, rettledning fra omsorgsfulle fagfolk.

La enhver som er fanget av denne lasten, gå ned på sine knær i sitt lønnkammer og trygle Herren om å hjelpe dem å komme fri fra dette onde uhyret. Ellers vil denne stygge skampletten fortsette gjennom livet og til og med inn i evigheten. Jakob, Nephis bror, forkynte: «Og det skal skje at når alle mennesker har gått over fra denne første død til liv, ettersom de er blitt udødelige, … skal de som er rettferdige, fremdeles være rettferdige, og de som er urene, … fremdeles være urene» (2. Nephi 9:15-16).

President Joseph F. Smith så i sitt syn av Frelserens besøk blant de dødes ånder at «til de urettferdige gikk han ikke, og til de ugudelige og uomvendte som hadde levd et urent liv mens de var i kjødet, opplot han ikke sin røst» (L&P 138:20).

Mine brødre, jeg ønsker ikke å være negativ. Jeg er optimistisk av natur. Men i saker som dette er jeg realist. Hvis vi driver med slikt som dette, er tiden inne til å snu. La dette være deres beslutnings time. La oss vende om til en bedre vei.

Herren sa: «La alltid dine tanker være prydet med dyd, da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn, og prestedømmets lærdommer skal falle på din sjel som himmelens dugg.

Den Hellige Ånd skal stadig være din ledsager og ditt septer, et rettferdighetens og sannhetens uforanderlige septer, og ditt herredømme skal være et evigvarende herredømme, og uten at det skal utøves noen tvang, skal det strømme til deg evindelig og alltid» (L&P 121:45-46).

Hvordan kan man ønske seg noe mer? Disse himmelske velsignelser er lovet dem som vandrer i dyd for Herren og for alle mennesker.

Hvor vidunderlige Herrens veier er. Hvor strålende hans løfter. Når vi blir fristet kan vi bytte ut våre ugudelige tanker med tanker om ham og hans læresetninger. Han har sagt: «Og hvis deres øye ene og alene er vendt mot min ære, skal hele deres legeme fylles med lys, og det skal ikke være noe mørke i dere, og det legeme som er fylt med lys, fatter alle ting.

Derfor, helliggjør dere så deres sinn ene og alene kan ære Gud, og de dager vil komme da dere skal se ham, for han vil blotte sitt ansikt for dere» (L&P 88:67-68).

Til dere diakoner, lærere og prester som er sammen med oss i kveld, dere praktfulle unge menn som har med nadverden å gjøre, Herren har sagt til dere: «Vær rene dere som bærer Herrens kar» (L&P 133:5).

Til alle prestedømsbærere lyder erklæringen om åpenbaring klart og utvetydig: «Prestedømmets rettigheter er uadskillelig tilknyttet himmelens krefter, og … himmelens krefter hverken kan kontrolleres eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper» (L&P 121:36).

Jeg vet, mine brødre, at de fleste av dere ikke er plaget av dette ondet. Jeg beklager at jeg har brukt deres tid på dette. Men dere stavspresidenter, biskoper, distrikts- eller grenspresidenter kan måtte hjelpe dem som er rammet. Måtte Herren gi dere visdom, veiledning, inspirasjon og kjærlighet til dem som så sårt trenger det.

Og alle dere, unge eller gamle, som ikke er innblandet, jeg gratulerer dere og etterlater dere min velsignelse. Hvor vakkert det liv er som følger læresetningene i hans evangelium som var uten synd. Slike vandrer med hevet blikk i lyset av dyd og styrke.

Måtte himmelens velsignelser strømme til dere, mine kjære brødre. Måtte vi strekke oss ut til alle som trenger hjelp, er min bønn, i Jesu Kristi hellige navn, amen.Ref: (11.08.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no