Hva betyr Jesus Kristus for oss?
Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


Jesus Kristus - min og din frelser
Vi slutter oss i all sannhet til Joh. 3:16: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.". En oppriktig tro på Kristus har makt til å forandre menneskers liv, fra det naturlige mennesket til en høyere tilstand, med en forandring i hjertets ønsker.

Jesus sa: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Joh. 14: 6). Vi tror bestemt at Jesu Kristi frelsesverk og hans ord er det eneste som kan bringe mennesket tilbake til Guds nærhet, både i jordisk og evig forstand. Vi tror på nåde, syndsforlatelse, tro, omvendelse og alle andre prinsipper som ble forkynt av frelseren - og som fremdeles blir forkynt av Jesu Kristi Kirke i vår tid.

Mormons bok har undertittelen "Enda et vitne om Jesus Kristus". Boken er full av vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds Sønn, at han er verdens frelser, at han lever og at han vil komme tilbake. Den bekrefter Bibelens beretninger og gir oss andre profeters ord om vår frelser, slik det ble gitt dem av Gud ved inspirasjon og åpenbaring.

Uten troen på Jesus Kristus som en tilgivende frelser har vår tro og kirke ingen hensikt.

Ref: FHR (22.01.02)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no