Hva er egentlig meningen med livet?
Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


Livet ditt begynte ikke da du ble født på jorden. Før det levde du som et åndelig vesen i Guds nærhet. I det førjordiske liv hadde vi en meningsfull hverdag. Vi hadde våre personligheter, med både styrker og svakheter. Vi hadde sosiale forhold og venner. Vi var med andre ord i stor grad oss selv. Livet var likevel på mange måter annerledes enn det vi opplever her på jorden. En av de store forskjellene i forhold til nå var at vi ikke hadde en kropp. Som ånder var vi ikke preget av kroppens mange utfordringer når det gjelder f.eks. sykdom, sanser, lyster, sult, hormoner, kjemi og alderdom. En annen stor forskjell var at vi i motsetning til nå levde i samme sfære som Gud, vår Fader.

Vår himmelske Fader var den direkte skaper (far) til alle menneskets ånder. Etter en udefinert lang tid i denne ånde-tilstanden kom vi til et punkt der vår utvikling ikke kunne gå videre uten at det skjedde en forandring med nye utfordringer. Vi ble presentert for en plan (Frelsesplanen) som blant annet innebar at vi skulle få oppleve ting som gikk langt utover det vi inntil da hadde kjennskap til. Guds åndebarn skulle fødes på jorden med et legeme, men måtte ikke tvinges til å velge det rette. Vi måtte selv kjenne forskjell på rett og galt, godt og vondt. Vi skulle handle ut fra vår egen samvittighet og vilje til å gjenkjenne og lytte til det gode. Vi ville bli oppfordret til å velge det gode, men det skulle ikke være noen form for tvang. Handlefrihet var med andre ord sentralt.

To av Guds mest fremstående og mest respekterte åndebarn meldte seg frivillig til å hjelpe til med å gjennomføre denne planen. Disse hadde stor tillitt blant "folket" (åndene) og var sett på som store forbilder og ledere. Den ene var Guds førstefødte, Jehova, den andres navn var Lucifer. Jehova ønsket å gjøre Faderens vilje og være lojal mot ham. Han ønsket dessuten å gjøre alt som Faderen ba ham om for å hjelpe de andre åndebarna (som meg og deg) til å komme tilbake til Faderen slik at vi kunne fortsette i evig fremgang - i stadig utvikling av fullkommen kjærlighet, intelligens og sann lykke. Jehovas holdning var derfor: "La din vilje skje - vi gjør dette på din måte, Fader, for jeg har fullt tillit til din plan".

Lucifer var i motsetning til Jehova mer opptatt av sin egen dyktighet, innflytelse og posisjon. Han sa derfor til Faderen at dersom han fikk ansvaret for å gjennomføre planen, da skulle han sørge for at hvert eneste åndebarn ville bli frelst, og at han skulle føre alle tilbake. Han satt som forutsetning at han da skulle motta Faderens ære og bli menneskenes overhode for alltid.

Faderen valgte Jehova til å være frelsesplanens gjennomfører, under ledelse av ham selv. Det var denne Jehova som når tiden var inne ble født på jorden som Jesus Kristus, der han gjennomførte en sentral del av sin oppgave, nemlig sonofferet for all verdens synd. Gjennom tro og tillit til tilgivelse og renselse gjennom Guds sønns offer ble det åpnet en vei for at vi kunne omgå den evige loven om at "intet urent kan komme inn i Guds rike". Til tross for våre feil og mangler, så kan vi på en ganske enkel måte bli kvitt de evige konsekvensene av våre feil. Ordet "ydmyket" er nok et viktig stikkord her. Jeg husker at min mor før hun ble medlem av kirken mislikte maset om at hun var en "synder", selv om hun hadde gudstroen. Hun følte seg ikke som et dårlig menneske som trengte å krype for noen for å bli godtatt. Nå som hun har fått forståelse for at dette ikke var poenget, så ser hun helt annerledes på tingene. Tilgivelse er frigjørende, ikke det motsatte.

Da Faderen kunngjorde sitt valg av Jehova til å gjennomføre planen, vakte dette stort sinne hos Lucifer. Han ble så skuffet og sint at han startet et opprør mot Jehova og Faderen. Det var mange som hadde sett opp til ham som en innflytelsesrik person og veileder, og han klarte han å få med seg hele 1/3 av alle åndebarna i denne førjordiske tilstand på sitt opprør. Det var altså snakk om milliarder av ånder. De markerte tydelig at de var uenige i det som skulle skje, og at de motsatte seg Faderens avgjørelse. Bibelen omtaler en krig i himmelen der en tredjedel av stjernene ble vist bort. Ingen av disse vil noensinne bli født på jorden. De meldte seg selv ut av Guds plan ved å motsette seg den utvalgte leder, Jesus Kristus. Vi vet ikke hvilken type krig det her dreide seg om, men at det ble stor disharmoni og et opprør i en ellers harmonisk verden virker klart.

Det står skrevet i Bibelen at Guds "morgenstjerner" jublet av fryd over frelsesplanen, og at de skulle bli født på jorden. Du og jeg visste at vi kunne få muligheten til å skape familier og oppleve og lære ting som vi aldri før hadde forestilt oss. Vi visste også at livet kunne innebære sykdom, tragedier og at det for den saks skyld kunne være over på et øyeblikk. Likevel var vi så begeistret for den muligheten vi ble presentert for at vi frivillig sa at dette vil vi være med på!, og vi "jublet av fryd", som det står skrevet (Jobs bok, 38:4-7).

Hvorfor er det viktig å kjenne til historien om det førjordiske liv? Vel, for det første så betyr det mye for meg å vite at jeg er her av en hensikt. Jeg vet også at jeg selv ønsket å komme her, og at jeg var begeistret for muligheten. Jeg vet også at jeg en gang valgte å følge Jehova (Jesus) og at jeg kommer fra hans nærvær.

Del 2 av denne artikkelen omhandler det viktige spørsmålet "HVORFOR ER VI HER PÅ JORDEN?". Klikk her for å lese del 2.

Ref: FHR (04.02.03)


SisteDagersHellige.no
www.SisteDagersHellige.no