Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tar avtand fra læren om arvesynd. Den 2. trosartikkel sier: "Vi tror at menneskene vil bli straffet for sine egne synder, og ikke for Adams overtredelse".

Mennesket har fri vilje og straffes ikke for sine forfedres synder slik en del kristne retninger har forkynt opp gjennom århundrene. Et barn er født uskyldig og uten synd, og trenger derfor ikke dåp før det har nådd "ansvarsalderen" - tiden da et barn er stort nok til bevisst å kunne skille mellom godt og vondt og ta selvstendige valg. Du kan lese mer om dette under artikkelen "Stor forskjell mellom barnedåp og voksendåp".

Vi har 100% fri vilje, kun begrenset av våre egne tidligere valg, dårlige vaner, eventuelle fysiske og mentale handicap, oppvekst o.l. Til tross for begrensningene kan vi velge vår vei fritt, både på godt og vondt.

Handlefriheten er en velsignelse som gjør oss i stand til å utvikle oss på en helt unik måte. Det endelige målet er å velge i kjærlighet til Gud og andre mennesker fremfor å være egosentrert og selvopptatt. Dette er noe vi skulle strekke oss etter i det daglige liv.

Gud tvinger ikke menneskene til å gjøre godt. Ettersom handlefriheten åpner for at mennesker også kan gjøre vondt mot andre ser vi at mange uskyldige må lide. Mens vi er på jorden er vi også underlagt tilsynelatende tilfeldig sykdom og andre former for motgang. Vi er på mange måter en del av naturen i dette livet, men Gud har ikke glemt en eneste en av oss. Han ønsker at vi skal komme til ham og ta imot hans gave til menneskeheten: Jesus Kristus. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Han er veien, sannheten og livet. Bare gjennom Jesus kan vi renses for våre feil og mangler, slik at vi kan komme tilbake til vår himmelske Faders nærhet.

Hvordan vi takler både medgang og motgang er viktige elementer i livets læreprosess. Gjennom felleskapet og undervisningen i kirken, ved å lese de hellige skrifter, ved å holde daglig bønn, og gjennom et liv i samsvar med Jesu bud kan vi finne den trøst, støtte og veiledning vi trenger i våre liv. Vi kan med sikkerhet vite at vi ikke er alene. Tiden på jorden kun er en kort stund sammenlignet med det som ligger foran oss.

Handlefriheten er en sentral del av hensikten med livet på jorden, og danner et avgjørende grunnlag for vår evige tilstand. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen: "Hva er meningen med livet".

Ethvert menneske kan bryte med tidligere livsmønster og gå i en annen retning - til både ens egen, Guds og andre menneskers glede. Vi er alle i stadig utvikling. Der et menneske har lett for å velge rett har et annet store problemer, og motsatt. Det er ikke opp til oss å vurdere hvem som er "best" eller mest vellykket. Bare Gud kjenner våre hjerters ønsker og hva som gjør det lett eller vanskelig for den enkelte av oss å foreta gode valg.

Vi møter stadig på situasjoner der vi opplever valgets kvaler. Noen ganger må vi snu helt om og endre vår livsførsel. Det aller beste ved Jesu Kristi evangelium - og en helt avgjørende del av Faderens frelsesplan - er at omvendelse fra tidligere gale valg vil gi oss muligheten til å velge på nytt - og gi oss en fullstendig og altomfattende tilgivelse for våre gamle feil.


Ref: (13.08.03)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no