Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH

Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.

Vi vil her gå gjennom hovedforskjellene innen tro og lære mellom Jesu Kristi Kirke av SDH og andre kristne trosretninger. Eksempler på særtrekk er kirkens lære om evige ekteskap, læren om flere herlighetsgrader (at det finnes MER enn kun enten himmel eller helvete i det neste liv), samt læren om profeter og templer. Alle mennesker er Guds åndebarn. Vi eksisterte i en åndelig tilstand før vi ble født på jorden. Vi tror at hver og en av oss har kommet til jorden av en årsak og at vi er en del av Guds store frelsesplan. Vi er her for å lære, for å bli prøvet i godt og ondt, for å utvikle oss. Denne spennende frelsesplanen kan du lese mer om her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div5&front=1

En artikkel som gir et innblikk i aktive medlemmers dagligliv og gir svar på mange dagligdagse spørsmål finner du her ("Jeg kjenner en mormoner"):
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div30&front=1


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH:

1. Mormons bok
Vi tror at Mormons bok er Guds ord på lik linje med Bibelen. Dette kan være vanskelig for en del å forstå, spesielt hvis de ikke har lest boken. Det er denne boken som har gitt kirken kallenavnet "mormonkirken" selv om kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus og bekrefter sannheten av Bibelen. Du kan lese kort om hva denne boken er og hvorfor den finnes på denne adressen:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=hist1001&grID=2&grNiv=1
Hele boken finnes i søkbar versjon på Internett her: www.sistedagershellige.no/bok

2. Læren om evige ekteskap og evige familieforbindelser
Denne læren står sentralt i kirken, men avvises av andre kristne kirkesamfunn. Vi tror ikke at ekteskapet bare varer "til døden skiller dere". Du finner mer om evige ekteskap her: www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro34&front=1

3. Læren om flere herlighetsgrader
Dette innebærer at det finnes mer enn kun himmel eller helvete i det neste liv. Vår evige tilstand etter jordelivet vil tilpasses etter våre hjerters ønsker og hvordan vi lever våre liv her på jorden. Se eget punkt om "frelsesplanen" for å lese mer om dette.

4. Læren om templer
Dåp for de døde og andre særtrekk finner du mer om her:
www.jesu-kristi-kirke.no/index.pl?artID=media0009&lesart=1&grID=0

5. Det førjordiske liv
Troen på at vi alle er Guds åndebarn og at vi eksisterte i en åndelig tilstand før vi ble født på jorden blir også avfeid av de fleste andre kristne trosretninger. Vi tror at vi ble sendt til jorden av en årsak og at vi er en del av Guds store frelsesplan. Vi er her for å lære, for å bli prøvet i godt og ondt, for å utvikle oss. Denne spennende frelsesplanen kan du lese mer om her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div5&front=1

6. Guddommen / oppfatningen av Gud
En annen forskjell angår noe så grunnleggende som selve oppfatningen av Guddommen. Den Norske Kirke forkynner læren om den treenige Gud (som innebærer at Gud, Jesus og den Hellige Ånd er èn og samme person i forskjellige former), mens Jesu Kristi Kirke forkynner at Gud Faderen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd er tre adskilte personer, men at de har samme mål og ønsker. Jesus Kristus er det frelsende elementet i Guds plan. Uten hans forsoning er vår tro meningsløs, siden ingen kunne bli frelst i det neste liv uten Hans offer. Her er en artikkel om selve oppfatningen av Gud: www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro35&grID=3&grNiv=1

7. Læren om profeter og åpenbaring i vår tid
Du finner en forklarende artikkel om dette her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div3&front=1

8. Læren om frafallet og nødvendigheten av en gjenopprettelse av Jesu Kristi Kirke på jorden
Den opprinnelige Jesu Kristi Kirkes lære ble utvannet og tilpasset og prestedømsmyndigheten til å lede kirken ved inspirasjon gikk tapt. Mer om dette viktige temaet finner du her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=hvorfor&grID=1&grNiv=1 - og her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro16&front=1

Vi tror hvert ord som står i Bibelen og kirken bærer Frelserens navn. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Du finner en kort og lettlest artikkel på nettet om dette som forteller mer om Jesus og hans sentrale rolle i kirken her:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro21&front=1

Her er ytterligere artikler som belyser forskjeller mellom Jesu Kristi Kirke og andre kristne trosretninger:

Hva er egentlig meningen med livet?
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=tro28&front=1

Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div28&front=1

Frelsesplanen
Hvor kommer vi fra, hva gjør vi her, hvor går vi hen?
Gir innsikt i en del punkter som fornektes av lutherske trosretninger:
www.sistedagershellige.no/index.pl?artID=div5&front=1
Ref: FHR (04.01.04)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no