Thor Øyvind Rustad
Hvordan fikk jeg fred i min sjel?
Thor Øyvind Rustad, Haugesund / Kristiansand:
Jeg spurte Gud om Mormons bok var sann, og at dersom det finnes en Guds profet i dag, så måtte disse tingene også hjelpe meg. Jeg følte en stor fred i mitt bryst. Alt ble stille rundt meg.

Hvorfor er jeg medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Jeg er oppvokst i et typisk norsk hjem, der mange av oss sier vi har vår barnetro. Mine foreldre ble skilt når jeg var et lite barn, så jeg vokste opp med min mor. Jeg fikk en god oppdragelse med noe religiøs tilknytning.

Mitt liv gikk opp og ned. Mye flytting rundt omkring i det flotte vestland. Det ble ofte bytte av skole og bosted. Grunnen var at min mor fant en ny mann, og han studerte. Etter hvert fikk jeg to nye søsken; først en bror og etter noen år en søster. Da ble jeg stolt av å være storebror og de plikter som kommer etter det.

Årene gikk og jeg flyttet hjemmefra grunnet studier og militæret. Etter litt studier flyttet jeg hjem, fordi min mors ekteskap ikke gikk så bra. Jeg følte at jeg trengte å trå støttende til, så jeg flyttet sammen med dem i min barndomsby Haugesund. Jeg var nok ikke til stor hjelp, for ekteskapet sprakk. Jeg følte mange ting, kanskje også litt skyldfølelse.

Jeg flyttet for meg selv og prøvde å leve livet. Noe som ikke er så enkelt. Jeg koste meg med min hobby, som er fotball. Det ble fotball og fyll veldig ofte, og det er ikke en god kombinasjon.


Hvordan fikk jeg fred i min sjel?

Mitt liv virket veldig kjedelig. Det gikk ikke noe særlig godt. Personlig følte jeg: "Hvorfor skal jeg leve slik?" Jeg skyldte mang en ting på min himmelske Fader. En dag ba jeg til Ham, noe jeg ikke hadde gjort på mange år. Jeg kunne ikke huske sist. Jeg spurte enkelt om at dersom han fantes, så måtte han vise seg for meg eller vise et bevis, men ingen ting skjedde, trodde jeg.

Året gikk, og livet begynte å forandre seg litt ubevisst for meg. Jeg sluttet å gå på byen. Jeg satt ofte hjemme og tenkte på mange ting. Jeg fikk en jobb som krevde mye av meg. Jeg begynte å jobbe med mennesker som ikke hadde det så lett.

Jeg begynte å få en fred i meg selv, en indre ro. Men mange spørsmål var forsatt i mitt hode. Hvor kommer jeg i fra, hva er meningen med livet og finnes det en Gud? Og det største spørsmålet: Hvorfor gjør ikke Gud noe med all elendigheten på jord?


Fikk jeg svar på mine spørsmål?

Som ung mann og med litt respekt for de eldre, gikk jeg en dag til min bestefar (han er et eldre medlem og ble konvertitt til kirken som voksen mann). Jeg satte meg ned og spurte ham mange rare spørsmål som jeg trodde han kunne svare meg på. Men nei, det kunne han ikke. Som en klok mann delte han sitt vitnesbyrd om at elsket sin himmelske Fader, og at Han hadde hjulpet ham i livet, at det fantes mange hellige skrifter, og at en av dem var Mormons bok. Han tok opp en Mormons bok i lær fra av en konvolutt. Den hadde han nettopp hentet i postkassen. Han sa: "Gå hjem kjære barnebarn, gå på dine knær og be til din himmelske Fader og spør om disse ting er sanne. Be om at Han skal hjelpe deg med å finne svar på disse ting, og ikke glem å takke Ham for alt du har i livet ditt".


Hjemturen og møtet med Herren

Jeg gikk etterhvert hjem om kvelden, etter å ha besøkt noen venner. Boken hadde jeg godt inntil mitt bryst. Vel hjemme den kvelden, satt jeg med ned på mine knær. Med den lille troen jeg hadde, ba jeg og takket min himmelske Fader for gode opplevelser og at jeg hadde ting jeg trengte. Jeg spurte Ham om Mormons bok  var sann, og at dersom det finnes en Guds profet i dag, så måtte disse tingene også hjelpe meg. Jeg følte en stor fred i mitt bryst. Alt ble stille rundt meg. Jeg glemte alt det uvesentlige rundt meg. Jeg følte en hånd som berørte min skulder. Akkurat som om Han ville la meg føle at Han finnes. Før jeg fikk åpnet Mormons bok, fikk jeg en bekreftelse på at det var en sann bok.


Hva skjedde etter hvert?

Dagen etter fikk jeg et ønske om å lese Mormons bok og spørre Herren om hva jeg skulle gjøre. Følelsen sa meg at jeg skulle forandre meg og bli døpt. Jeg ringte min bestefar dagen etter, og fortalte om hva som hadde skjedd. Gleden var stor på hans side, og han gav en stor bekreftelse på at det kun var gjennom Jesus Kristus vi kunne komme til vår himmelske Fader.

Jeg leste Mormons bok så godt jeg kunne. Jeg ble veldig glad i å lese om Joseph Smiths historie. Det gikk dypt i mitt hjerte at en ung gutt kunne spørre Herren så oppriktig. Jeg kjente meg litt igjen i disse ting.


Jeg ønsket å bli undervist mer om Herrens arbeid

Møtet med misjonærene var veldig spesielt, fordi det gikk en stund før jeg traff dem. De var ikke i min by på flere dager, siden det var kirkekonferanse i Stavanger, og fordi noen andre skulle bli døpt en annen plass. Møtet med dem var veldig åndelig. Jeg gikk gjennom leksjonene ganske fort, og ønsket om å bli døpt var stort.


Hva skjedde etter at jeg ble døpt?

Jeg ble døpt etter fire uker - den 12. september 2003. Min bestefar døpte meg, og det var en stor glede å bli døpt av en sterk prestedømsbærer.

Måten jeg fikk bekreftelse på at jeg var et av Herrens barn, kom ved at en bror gav meg et skriftsted. Han tok min Mormons bok og streket under et skriftsted. Skriftstedet lyder: "og se, jeg forteller dere disse ting så dere kan få visdom og dere må lære at når dere er i deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste" (Mosiah 2:17). Dette skriftstedet følger meg hver dag, og jeg tenker på det hele veien.

Etter en måned mottok jeg prestedømmet, og mitt ønske om å hjelpe andre til et ønske om evig liv var stort. Det var så stort, at jeg ba hver dag om å kunne være en tjener for Herren. Jeg hjalp de lokale misjonærene så ofte jeg kunne, og det ble en del interesserte etterhvert. En av dem var min mor. Hun ble døpt etter undervisning fra meg og misjonærene. En kjølig morgen døpte jeg henne utendørs i et vann.

Jeg hadde da et stort ønske om å dra på misjon og tjene Herren mer. En dag ringte Misjonspresidenten meg. Han sa: "Jeg vet at du har et ønske om å tjene Herren, jeg trenger en sann tjener". Han kalte meg til en kortidsmisjon. Jeg fikk oppleve mange store ting om Herrens store plan, og hva Han ønsker vi skal gjøre.

Etter hvert ble jeg avløst og kom hjem til min lokale kirke. Sommeren var varm og jeg ønsket sommerferie. Jeg skulle hjelpe et lokalt medlem med å flytte til Kristiansand. Det endte med at jeg også flyttet. Nå er jeg forlovet med henne, og vi skal vie oss i et av Herrens store templer denne sommeren (juli 2005).

Jeg vet at det finnes en Himmelsk Fader som elsker oss veldig høyt, og at Han har en plan for oss. Jeg vet at Jesus kristus døde for oss, og at vi kan få tilgivelse for våre synder gjennom Ham. Mormons bok er et sant vitne om at vår himmelske Fader vitner mange ganger om sin plan for oss, om hvordan vi kan få evig liv og bli som Ham en dag. Bibelen er også et sant vitne om Ham, så langt som den er riktig oversatt. Jeg vet at disse ting er sannhet og lys fordi det har forandret mitt liv. Hver dag står jeg opp og takker Ham for det gode liv jeg har, og for alle de store velsignelser Han har gitt meg. Jeg elsker min himmelske Fader vedig høyt. Mine medmennesker er jeg glad for å ha rundt meg, og for å kunne hjelpe dem som trenger en ekstra hånd. Jeg vet at du kan føle Herrens nærhet når du ber til Ham eller lytter til alle Hans store tjenere her på jord. Han lever, og det er jeg et stort vitne til. Han er meg nær hver dag. Disse ting sier jeg i Jesu kristi navn. Amen.

Skulle du som leser dette ha spørsmål, eller ønsker en god venn å prate med, send en mail til meg da: thorusta@start.no

Hilsen en som har stor glede i sitt liv:

Thor Øyvind Rustad
Ref: (26.04.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no