Det har aldri vært tvil i mitt sinn
Eldrid Helen Antonesen, Bergen:
Jeg er takknemlig for evige familier, og for de velsignelsene det er å holde budene.

Jeg har vært medlem av Jesu Kristi Kirke Av Siste Dagers Hellige siden 11. april 1992. Jeg vet at kirken er sann! Jeg vet at Joseph Smith var en Herrens profet. Det har aldri vært noen tvil i mitt sinn om det. Jeg vet også at profeten vi har i dag er kalt av Gud, og at han taler på vegne av Ham. Jeg er takknemlig for evige familier, og for de velsignelsene det er å holde budene.

Eldrid Helen Antonesen
Ref: (08.05.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no