Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er

Stein Hugo Hansen, Stavanger:
Da jeg fikk se hva Joseph Smith opplevde da vår Himmelske Fader og Jesus Kristus viste seg for ham, brant det så sterkt i hele meg at jeg ble helt overbevist om at det jeg der så, virkelig hadde skjedd.

Som ung hadde jeg en en sterk forvissning om at Gud og Jesus eksisterer. Det var ikke ofte jeg leste i Bibelen, men når det skjedde fulgte det en god følelse med, spesielt når jeg leste om Jesus i Det nye testamentet.

Etter hvert som jeg ble eldre ble min søkertrang sterkere. I tredje klasse på videregående skole i Harstad, diskuterte vi mye religion og hensikten med livet. Jeg var nok mest tilhører, men desto mer lutter øre. Vissheten om Gud og Jesu eksistens ble stadig sterkere. Jeg visste bare ikke hvor Han var og hvordan jeg kunne nå Ham. Jeg kom i militæret og min søkertrang ble enda sterkere.

Jeg bestemte meg for å snakke med Gud. Det kunne jo være Han kunne hjelpe meg. Jeg var da stasjonert i indre Troms, nokså nær mitt barndomshjem på Fjelldal i Nordland. Nå fikk jeg en sterk lyst til å legge en og annen frihelg eller perm til Trondheim, hvor min bror og hans familie bodde. De tilhørte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Jeg følte veldig godt for å være sammen med dem. De holdt familiebønn og fulgte en del prinsipper som jeg følte godt for. Jeg spurte om jeg kunne få bli med dem i kirken. Det fikk jeg, men de var reserverte for de ville vel helst ikke ha "skylden" for å bringe meg inn i mormonkirken. Det var tross alt ikke det mest positive sett fra et verdslig ståsted da.

Av en eller annen grunn syntes jeg at jeg ikke fikk vite nok. Jeg ville jo vite alt. Jeg fikk også lest en del, men det var ikke nok. Jeg måtte ha mer. En gang fikk jeg mast meg til å se noen filmstriper som lå i kirken i Trondheim. Den ene handlet om Joseph Smith og hans søken etter "den sanne kirke". Jeg kjente meg igjen i hans søken og da jeg fikk se hva han opplevde da vår Himmelske Fader og Jesus Kristus viste seg for ham, brant det så sterkt i hele meg at jeg ble helt overbevist om at det jeg der så, virkelig hadde skjedd. Jeg ble svært glad og kunne ikke forstå hvorfor jeg ikke hadde fått vite dette før.

Senere det samme året kom jeg som student til Høgskolen i Bodø. Jeg kontaktet min bror i Trondheim for å finne adressen til Jesu Kristi Kirke i Bodø. Jeg fikk en adresse som ikke stemte. Dermed gikk det et halvt år til uten at jeg fant kirken der. I mellomtiden hadde broderen funnet ut at kirkens medlemmer midlertidig hadde møtene i et privat hjem til de fant seg nye lokaler. Dermed tok det ikke lang tid før jeg fant fram. Jeg opplevde den samme glede og sterke følelse i denne menigheten.

Nå fikk jeg også vite hvordan jeg kunne bli et medlem av denne kirken som jeg følte så sterkt for. Jeg ble undervist av misjonærene, og en maidag ble jeg døpt i Soløyvannet utenfor Bodø. Min bror og svigerinne kom til dåpen, helt fra Trondheim. Min bror hadde prestedømmet og kunne derfor døpe meg. Deretter la han sine hender på meg, ga meg den Hellige Ånds gave og bekreftet meg som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det var en stor dag i mitt liv, ved det vannet, for ganske nøyaktig 25 år siden. Jeg er dem evig takknemlig som var delaktig i min søken etter vår Himmelske Fader og og den kirken her på jord som er ledet av Hans sønn, Jesus Kristus.

Først i ettertid har jeg innsett Herrens hånd i min søken etter Ham. Jeg vet nå hvem Gud og Jesus Kristus er. Jeg vet litt mer om deres uutømmelige kjærlighet for alle mennesker og at de har en fullkommen plan som vil gjøre oss lykkelige sammen med våre familier, ikke bare mens vi lever her på jorden, men for all evighet. Jeg har lært at Herren leder dem som ønsker å bli ledet av Ham gjennom den Hellige Ånd. Den samme prestedømmet og myndighet som Jesus innehadde er gjengitt til jorden, og innehas av verdige menn i dag. Bibelen, Mormons bok og andre hellige opptegnelser vitner om dette.

Jeg føyer mitt vitnesbyrd til rekken av de mange som er gitt, og utfordrer enhver som tør til å spørre Gud om sannheten av disse ting. Jeg vitner om at de er sanne, i Jesu Kristi navn. Amen.

Stein Hugo Hansen, Stavanger den 15. mai 2005
shhan@broadpark.no


Ref: (16.05.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no