Spør Gud av et oppriktig hjerte

Oscar André Berg, Kristiansand:
Jeg innbyr alle til å prøve Mormons Boks løfte: Hvis vi spør Gud av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og tro på Kristus, vil Han åpenbare sannheten av dette verk for oss ved Den Hellige Ånds kraft.

Når dette skrives er jeg på en 2-års misjon i mitt eget land, Norge. En av de tingene som er så bra med å kunne være på misjon, er at man får anledning til å dele sitt vitnesbyrd ofte.

Jeg vet bedre nå enn jeg noen gang har gjort, at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Guds sanne kirke på jorden, og at den ble gjenopprettet gjennom Joseph Smith. Han fikk se Gud Faderen og Hans sønn Jesus Kristus. De kalte ham til å være en profet akkurat som f.eks. Moses, og til å gjenopprette Guds kirke på jorden i vår tid. Dermed kan alle som er mottagelige nå ta del i de velsignelsene som Gud har å tilby oss.

Jeg vet også at Joseph Smith oversatte Mormons Bok, som er en opptegnelse skrevet av profeter på det amerikanske kontinent fra ca. år 600 f.kr til år 400 e.kr. Denne boken inneholder hellig skrift på lik linje med Bibelen. Ved å lese i boken og be om å få vite om dette er sant, vil man kunne få et svar om at disse tingene som jeg her deler med dere er sanne. Jeg innbyr alle som leser dette til å prøve det løftet som er gitt i slutten av Mormons Bok, om at hvis vi spør Gud av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og tro på Kristus, vil Han åpenbare sannheten av det for oss ved Den Hellige Ånds kraft (Moroni 10:4).

Jeg har selv prøvd dette løftet, og jeg vet at det virker. Jeg vet også at Jesus Kristus er Guds sønn, at han er vår frelser og forløser, og at han tok på seg alle verdens synder og brøt dødens bånd. Dette gjorde han for at vi en dag kan komme tilbake til ham, og bo sammen med ham og våre familier for alltid,  hvis vi er villige til å følge hans eksempel. Jeg sier dette i Jesu Kristi navn, amen.


Oscar André Berg, 23. mai 2005Ref: (23.05.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no