Dette er Herrens evangelium

Gunnar Kjell Rustad, Haugesund
Et par-tre ganger sa jeg til misjonærene at det de fortalte meg hadde jeg hørt før, men hvor? Ikke på denne jorden hadde jeg hørt det. Jeg visste enda ikke om foruttilværelsen.

Mitt navn er Gunnar Kjell Rustad, født 10. desember 1926 i Halden. Sommeren 1966, da jeg var 39 år, søkte jeg i bønn noen måneder, med ønske og tro på at det absolutt sanne evangeliet var å finne.

En kveld denne sommeren, muligens i juni,  fikk vi besøk av to unge menn som presenterte seg som misjonærer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. De spurte om jeg hadde hørt disse navnene: Mormoner og Joseph Smith. Ja, sa jeg, og spurte om disse to hørte sammen. De sa at mormoner er et klengenavn, og at Joseph Smith jr. var navnet på profeten som Herren gjenopprettet sin kirke gjennom den 6. april 1830. De fortalte at de kom fra den sanne kirke og at det var en profet på jorden også i dag.

Da reagerte jeg spontant, og utbrøt høyt: "Profet i dag?" Jeg tenkte på Moses og andre profeter i Bibelen. Plutselig slo tanken meg: "Selvfølgelig må den sanne kirke ha en profet". Mange år senere, har jeg tenkt på at det er mulig at i det øyeblikk jeg aksepterte at den sanne kirke måtte ha en profet, at det var begynnelsen til at jeg straks ble interessert i å vite mer om kirken.

Jeg fikk seks undervisningssamtaler av misjonærene denne sommeren, avbrutt av at Else og jeg med våre tre sønner og svigermor reiste på ferie. Når vi kom hjem, kom misjonærene igjen etter avtale, og underviste meg om det de ikke rakk før vi reiste på ferie. Når jeg tenker tilbake på den tiden, mottok jeg alt de sa. Alt var så logisk og sant. Alt gikk rett inn i mitt sinn og jeg følte at dette hadde jeg hørt før. Et par-tre ganger sa jeg til misjonærene, at det de fortalte meg hadde jeg hørt før, men hvor? Ikke på denne jorden hadde jeg hørt det, sa jeg. Jeg visste den gang ikke om foruttilværelsen. Jeg bare aksepterte alt de sa og fikk et brennende vitnesbyrd om at dette er Herrens evangelium og Herrens sanne kirke på jorden.

I dag er jeg 78 år og har hele tiden fra jeg ble døpt den 18. september 1966, vært så godt som på alle møter i kirken, bortsett fra noen ganske få. Mitt vitnesbyrd er like brennende i dag, ingen forandring, bortsett fra at jeg gjennom disse årene hele tiden har fått bekreftet at dette er Herrens sanne kirke på jorden.

Dette er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn, amen.


Gunnar Kjell Rustad,
Haugesund


Ref: (04.06.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no