Jeg vet at denne kirken er Jesu Kristi sanne og levende kirke

Torbjørg Sæther, Stavanger / Møre og Romsdal
Denne kirken er bygd på at vi har 12 levende apostler og en profet.

Hei! Jeg er Møring og er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Kirken har bragt mange velsignelser inn i mitt liv. Bedre helse, mange venner, og et godt og utviklende miljø. Vi får oppgaver å løse og får utviklet våre talenter.

Jeg vet at denne kirken er Jesu Kristi sanne og levende kirke her på jorden i våre dager. Den er bygd på at vi har 12 levende apostler og en profet som heter Gordon B. Hinckley som leder Herrens kirke på jorden i dag. Han er 95 år og fremdeles i god virksomhet. Han ledes av Jesus Kristus selv, gjennom åpenbaring. 

Jeg tilhører Stavanger gren av Jesu Kristi Kirke, men mitt hjerte går også til Møre & Romsdal. Jeg ønsker at evangeliets sanne budskap om den gjenopprettede Jesu Kristi kirke på vår jord i disse dager må rekke inn i hjertene til alle innbyggerne også der oppe.


Med hjertelig hilsen
Torbjørg SætherRef: (04.06.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no