Jeg visste at jeg kom til å bli døpt
Marita Røed, Kristiansand:
Alle bitene i puslespillet falt på plass. Alle spørsmålene som jeg alltid hadde stilt meg selv fikk jeg endelig svar på.


Marita Røed
Jeg vil bære mitt vitnesbyrd om at denne kirken er sann. Jeg vet at Jesus Kristus er Guds sønn, og jeg vet at Joseph Smith var Guds levende profet på jorda.

Jeg ble medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige våren 1996. Det var en stor positiv forandring i livet mitt. Jeg trodde på Gud allerede før jeg ble kjent med kirken, men det var først da jeg ble medlem at jeg forstod hva det å være en kristen egentlig betyr. Alle bitene i puslespillet falt på plass. Alle spørsmålene som jeg alltid hadde stilt meg selv fikk jeg endelig svar på.

Det hele startet da jeg som 13-åring hadde en venninne som var medlem av kirken. Cathrine hadde et bilde hjemme på veggen som gjorde stort inntrykk på meg. Det minnet om et stort slott. Jeg var så nysgjerrig at jeg hadde nødt til å spørre henne om hva det var. Hun fortalte meg da at hun var medlem av Jesu Kristi Kirke og at bildet viste et av mange templer som kirken har rundt om i verden. Hun fortalte meg at kirken forkynte EVIG ektskap, og at templene ble brukt til dette og mange andre fine ting som har med evigheten å gjøre. Jeg kan ikke beskrive hva jeg følte da hun og jeg snakket sammen. Det var en godhet som jeg aldri før hadde følt. I ettertid forstår jeg at det var den Hellige Ånd som bekreftet sannheten av det hun fortalte.

Ettersom årene gikk fortalte hun meg om alt det hun trodde på, og jeg ble mer og mer sikker på at dette var noe jeg ville undersøke nærmere. Jeg fikk en Mormons bok av henne med et skriftsted som hun ville jeg skulle lese: Moronis bok 10:3-5. Når jeg hadde lest disse versene, gjorde jeg som de oppfordret meg til å gjøre: Jeg søkte Herren i bønn med et oppriktig hjerte, med en ærlig hensikt og med tro på Jesus Kristus, og spurte Ham om dette jeg følte for kirken. Jeg spurte også om Mormons bok var sann på lik linje med Bibelen. Jeg fikk en varm, trygg og kjærlig følelse i hele meg som jeg aldri hadde vært borti før, og jeg bare visste at alt sammen var sant og at dette var en bekreftelse fra Herren til meg!

Da jeg var 17 år gammel visste jeg at jeg kom til å bli døpt en gang, jeg visste bare ikke når, men så skjedde det store! Jeg traff et annet medlem av kirken via min venninne. Han hadde også vært medlem i mange år. Det var kjærlighet ved første blikk. Vi skjønte fort begge to at det var oss det skulle bli, og kort tid senere var jeg og Finn Harald forlovet. Jeg bestemte meg for at nå var tiden kommet for at jeg skulle døpes, og ble døpt av Finn Harald i kirken her i Kristiansand en mai-dag i 1996. Det var en STOR dag. Følelsene kan IKKE beskrives med ord, de må oppleves for at man kan forstå hva jeg mener... Den Hellige Ånd var sterkt tilstede og fylte hele salen med en ro som var til å ta og føle på.

Jeg er nå 24 år gammel, er lykkelig gift og har to barn. Det føles godt at vi kan undervise våre to sønner om Jesu Kristi gjenopprettede kirke og alle de prinsippene vi tror og lever etter. Vi er beseglet for all evighet i tempelet, noe som er helt fantastisk. Bare det å vite at vi skal være sammen for bestandig gjør at vi setter mer pris på hverandre og at vi ser tingene i et annet perspektiv.

Jeg vitner igjen om at denne kirken VIRKELIG er den eneste helt sanne kirken på jorden, ledet direkte av Jesus Kristus gjennom en profet som lever i dag og som derfor kan si Herrens vilje med menneskene, og hjelpe oss til å skille mellom Guds lære og menneskelære.

Hilsen
Marita Røed
marita@mormonsbok.no


Ref: (18.01.03)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no