Våre vitnesbyrd om Jesu Kristi Kirke

Her forteller aktive medlemmer av kirken i Norge om sin tro.

Velg "Menn", eller "Kvinner" fra menyen til venstre!

Vi ber deg lese disse vitnesbyrdene med et åpent hjerte, og med et ønske om å få vite om det disse menneskene forteller om er sant. Vi bærer vitnesbyrd om at Jesus Kristus lever, og at Hans kirke finnes på jorden i dag med samme myndighet som på nytestamentlig tid.

Ref: (09.03.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no